DØMT: Viggo Kristiansen har sittet i fengsel i 20 år etter at han ble dømt i Baneheia-saken. Han har hele veien hevdet sin uskyld.
DØMT: Viggo Kristiansen har sittet i fengsel i 20 år etter at han ble dømt i Baneheia-saken. Han har hele veien hevdet sin uskyld. Foto: TV 2

Henter inn ny ekspert for å vurdere DNA-bevis – tror på frifinnelse

OSLO/STAVANGER (TV 2): Kommisjonen, som vurderer om Viggo Kristiansen skal få saken sin gjenopptatt, vil oppnevne ny sakkyndig som skal vurdere DNA-beviset i Baneheia-saken. – Saken står til frifinnelse, mener forsvarer.

– Kommisjonen foreslår å oppnevne en rettsgenetiker ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i København som sakkyndig, skriver kommisjonsleder Siv Hallgren i en pressemelding onsdag.

Akkurat nå vurderer Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skal få saken gjenopptatt.

Kristiansen, som har sittet i fengsel i 20 snart år, har hele veien hevdet sin uskyld. Han mener at hans beste kamerat, meddømte Jan Helge Andersen, har løyet om at han var med på ugjerningen.

Kristiansen mener blant annet at mobiltelefonenbruken hans den kvelden da voldtektene og drapene skjedde beviser at han er uskyldig.

På åstedet ble det funnet DNA fra Jan Helge Andersen. Det gjorde at politiet pågrep både han og Kristiansen.

Ser til Danmark

Det er dette som nå skal under lupen for nye ekspertvurderinger ved Rettsmedisinsk institutt i den danske hovedstaden.

– DNA-beviset har vært et stort tema i mange år, og kommisjonen ønsker å få inn en ny sakkyndig som kan gi en uavhengig vurdering de gamle bevisene, sier Hallgren til TV 2.

Forslaget til valg av sakkyndig og mandat er sendt til Kristiansens forsvarer, påtalemyndighetene og bistandsadvokatene til de etterlatte. De får nå anledning til å uttale seg.

Kommisjonen tar sikte på at oppnevningen kan skje i første halvdel av februar, og at det kan foreligge en sakkyndig rapport i løpet av april.

– Vi er opptatt av å ha en fremdrift i dette. Kommisjonen arbeider med dette og det tar tid. Det er mange anførsler og det er mye for oss å se på, sier Hallgren.

DØMT: Jan Helge Andersen (til venstre) og Viggo Kristiansen ble dømt for de grusomme drapene i Baneheia. Foto: Privat
DØMT: Jan Helge Andersen (til venstre) og Viggo Kristiansen ble dømt for de grusomme drapene i Baneheia. Foto: Privat

Usikkert DNA-funn

Under rettssaken tidlig på 2000-tallet ble laboratorie-funn fra et institutt i Spania presentert som en sikker bekreftelse på at det måtte ha vært to gjerningsmenn på åstedet.

Det ble aldri funnet en full DNA-profil fra den antatt andre gjerningspersonen, men et enslig DNA-fragment. Dette sporet kunne ikke stamme fra Jan Helge Andersen, men var forenlig med Viggo Kristiansen og 54,6 prosent av alle menn i Norge.

I dommen fra byretten i Kristiansand ble dette vurdert som «et vesentlig bevis når man skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring, når han hevder at Kristiansen var med i Baneheia og utførte drapene og voldtektene».

Det har senere vært gjenstand for kritikk.

Eksperter: – Holder ikke i dag

DNA-ekspert Ragne Farmen er én av dem som har vært engasjert av Kristiansens forsvarere. Hun har analysert prøvene som ble presentert for retten tidlig på 2000-tallet.

Det har også Susan Pope og Chris Hadkiss gjort. De sies å være blant Europas fremste eksperter på DNA, og har landet på samme konklusjon som Farmen.

I dag ville dette aldri blitt godkjent, uttalte ekspertene til TV 2 i desember.

Forventer samme konklusjon

Onsdag sier Farmen at hun mener domstolen allerede under de opprinnelige rettssakene burde ha oppnevnt en uavhengig rettsgenetisk sakkyndig.

– Eller i det minste ha bedt laboratoriet Santiago de Compostela, som hadde analysert de fire sporprøvene, om å forklare sine funn, sier hun og fortsetter:

– Konklusjonen fra Danmark forventer jeg at vil være den samme som både den britiske sakkyndige og jeg, uavhengig av hverandre ga i 2010, om at det ikke kan konkluderes på observasjonen av én enkelt DNA allel.

EKSPERT: Laboratorietekniker Ragne Farmen er blant landets fremste eksperter på DNA-analyse. Hun mener DNA-sporet som bidro til å felle Viggo Kristiansen ikke ville holdt i en norsk domstol i dag.
EKSPERT: Laboratorietekniker Ragne Farmen er blant landets fremste eksperter på DNA-analyse. Hun mener DNA-sporet som bidro til å felle Viggo Kristiansen ikke ville holdt i en norsk domstol i dag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Sikker på frifinnelse

Viggo Kristiansens forsvarer gjennom mange år, Arvid Sjødin, mottok onsdag morgen brevet fra kommisjonen.

Han tolker den siste utviklingen som et signal på at gjenopptakelseskommisjonen ikke kan avfeie begjæringen på bakgrunn av det materialet som foreligger.

Samtidig mener han det er meningsløst å oppnevne nok en sakkyndig.

– Jeg har ingenting imot at man ønsker å opplyse en sak. Men i dette tilfellet synes jeg det er unødvendig og feil bruk av ressurser. Det har aldri vært DNA i tilstrekkelig grad til at man kan identifisere to personer på åstedet, og en ny sakkyndig vil heller ikke kunne finne noe mer DNA, sier han til TV 2.

– Er det ikke i sakens interesse at man får inn en ny og uavhengig vurdering av materialet?

– Joda, det er helt greit. Men jeg vil minne om at Rettsmedisinsk kommisjon allerede har vært inne i bildet og vurdert andre uavhengige sakkyndiges uttalelser.

– Men det er forsvaret som har oppnevnt dem?

– Vi kommer selvfølgelig ikke til å motsette oss noe sånt, men vi gir uttrykk for at det er unødvendig.

FORSVARER: Arvid Sjødin bistår Viggo Kristiansen med gjenopptakelse av Baneheia-saken.
FORSVARER: Arvid Sjødin bistår Viggo Kristiansen med gjenopptakelse av Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Sikker på frifinnelse

Siv Hallgren sier at kommisjonen har hatt et ønske om å hente inn en helt uavhengig ekspert for å vurdere DNA-beviset, og at det er grunnen til den nye oppnevningen.

– Hva vil det bety hvis man ikke finner noe nytt nå?

– Vi vurderer hele saken. Kommisjonen går inn og ser på det som påberopes å være nytt i saken, og ser dette i sammenheng med alle bevisene som ble vurdert av retten i sin tid. Hva kommisjonen kommer frem til til slutt det er det for tidlig å si noe om, sier Hallgren.

Sjødin er nå sikker på at klienten blir frifunnet.

– Dette viser at saken nå står til frikjennelse. Kommisjonen kan ikke fatte annet vedtak. De får ikke noe annet svar, så det må bli resultatet, sier han.

Viggo Kristiansen selv sier, via sin advokat, at han er positiv til den siste utviklingen i saken.

– Han vet at det ikke kan komme noe annet ut av det enn den samme konklusjonen som de andre har kommet til. Dessuten mener han dette er viktig, fordi det vil bekrefte ytterligere at han ikke har noe med det å gjøre, sier Sjødin.