Antallet døde etter coronaviruset er nå oppe i 132 personer verden over. Viruset er påvist i 19 land, og Folkehelseinstituttet forventer at det kan komme til Norge når som helst.

Det er de også forberedt på ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus.

– Vi har bestilt nok utstyr, og vi ser ikke på dette som noe stor utfordring i forhold til det vi driver med til vanlig, sier beredskapssykepleier Madelén Foss Smedholen.

Ti spesialrom

Avdelingen på Universitetssykehuset beskytter både pasienter og personell mot smitte. På avdelingen står det klart ti spesialrom for eventuelt smittede personer.

Overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Arne Broch Brantsæter, forteller at det er viktig at pasientene isoleres raskt.

– Vi ønsker å forhindre smitte av personale, andre pasienter og besøkende på sykehuset og i helsetjenesten forøvrig, sier han.

I 2014 tok den samme avdelingen imot en ebola-smittet norsk lege som ble evakuert fra Sierra Leone. Da brukte personellet på Ullevål heldekkende smitteverndrakter.

Heldekkende smitteverndrakter er ikke nødvendig ved tilfeller av coronaviruset.

– Vi har iverksatt gode smittevernrutiner i helsetjenesten, så vi tror det er mindre sannsynlig at dette vil spre seg i befolkningen, sier Brantsæter.

Vet ikke hvor smittsomt det er

Foreløpig er man ikke sikker på hvor farlig viruset er. Coronavirus tilhører en gruppe virus som ligner på hverandre. Et mye omtalt virus fra denne gruppen, sars-viruset, rammet Kina i 2002.

– Heldigvis så er det ut som dette kanskje er mindre dødelig en sars- og mers-virusene, men tiden vil vise hva situasjonen er, sier Brantsæter.

Tirsdag kveld er 4.700 mennesker bekreftet smittet på verdensbasis.

Direktøren i Helsedirektoratet sier de er mest bekymret for hvor fort viruset smitter. Han påpeker også at viruset kan påvirke arbeidslivet dersom mange mennesker blir smittet samtidig.

– Alvorligheten her er kanskje knyttet til hvor mange som blir smittet. Hvis det smitter mange så kan vi få mange syke mennesker samtidig. Det kan ta kapasitet fra sykehusene, men også påvirke samfunnet på andre områder hvor vi har behov for arbeidskraft, sier Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

– Har man overreagert her?

– Enkelte medier har nok overreagert, men det er nok grunn til å si at vi er forberedt på denne typen virussituasjoner. For noen mennesker så kan det være alvorlig, og det er jo spesielt de sårbare som vi nå må ta vare på, sier Guldvog.