Ved hjelp av undervannsroboter er det gjort funn av verdifulle mineraler på sjøbunnen utenfor Svalbard.
Ved hjelp av undervannsroboter er det gjort funn av verdifulle mineraler på sjøbunnen utenfor Svalbard. Foto: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norske forskere har gjort utrolig funn – verdt over 1000 milliarder – på norsk havbunn

Norske forskere har registrert enorme forekomster av marine mineraler på havbunnen ved Svalbard. Verdien er anslått til 1000 millarder kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjort funn av store forekomster av mineraler på havbunnen utenfor Svalbard.

Det dreier seg om mineraler som kobber, sink, gull og sølv.

Det har vært uført flere forskningstokt på Mohnsryggen ved Svalbard, og resultatene er svært lovende, men det gjenstår mye forskning.

– Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa. Et foreløpig estimat er verdier for 1000 milliarder kroner, forteller Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum på NTNU til TV 2.

Resultatene blir presentert på forskerkonferansen Arctic Frontiers i Tromsø tirsdag.

Mye mer enn litt mindre

– Det er ennå mye usikkerhet rundt anslaget, det kan være mye mer eller litt mindre, sier han.

Forekomstene av mineralene på havbunnen rundt Svalbard kan bli veldig viktig for det grønne skiftet, og kan bli et nytt norsk industrieventyr i nord.

– Her snakker vi om store muligheter for norsk industri, men også for verdiskaping og bosetting i nord, sier Geir Seljeseth, leder for Europa-kontoret til fagforeningsgruppen IndustriEnergi.

Det er mye som må avklares før Norge eventuelt setter i gang en utvinning.

NTNU-forskeren stiller selv en rekke spørsmål.

– Er det teknologisk mulig å utvinne mineraler som ligger mange tusen meter under havoverflaten, og er det etisk riktig? Hva med det biologiske mangfoldet?

NTNU er nå bedt om å ta lederskap for et nasjonalt forum for marine mineraler. Forumet skal søke å få forskning, forvaltning og industri til å utrede mulighetene.

Må utvikle en helt ny industri

Ifølge Geir Seljeseth er det innenfor industrien knyttet stor spenning og forventning til de ressurser som nå er avdekket.

– Vi må bygge på den kunnskap som vi har utviklet gjennom vår off-shore-virksomhet, olje og gass, skipsbygging og øvrig kunnskap, sier han.

Ifølge NTNU-kilder har flere store norske aktører, blant dem Equinor og DNV GL, meldt sin interesse for å bidra til å utvikle denne typen industri.

Under presentasjonen på Arctic Frontiers kommer noen av Norges fremste kapasiteter på dette fagområdet, både fra akademia og industri delta for å fortelle om og diskutere mulighetene for å utvikle en slik industri.