Sylvia og Trond Rikard Ensby håper på seier i Menneskerettsdomstolen og gleder seg over at de nå trolig får møte sønnen igjen.
Sylvia og Trond Rikard Ensby håper på seier i Menneskerettsdomstolen og gleder seg over at de nå trolig får møte sønnen igjen. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Får møte sønnen to år etter tvangsadopsjon

Trond og Sylvia Ensby har ikke sett sønnen siden han ble besluttet tvangsadoptert for to og et halvt år siden. Etter dommene mot Norge i EMD, åpnes det for at de likevel kan få samvær, opplyser menneskerettsjurist, Marius Reikerås, som representerer foreldrene.

Trond og Sylvia, som TV 2 har laget en serie reportasjer om, gleder seg over den oppsiktsvekkende vendingen i saken. Sønnen deres er nå fire år gammel. Han ble plassert i fosterhjem da han var baby, begrunnet med for dårlig omsorgsevne. Noen år etter ble han tvangsadoptert, stikk i strid med innstillingen til flere psykologer.

– Må bli kjent på nytt

– Vi gleder oss veldig til å møte ham. Men vi må samtidig være forberedt på at han ikke vet hvem vi er er. På en måte må vi bli kjent med ham på nytt igjen, sier Trond Ensby.

– Det har vært forferdelig og ikke få møte ham. Vi er bekymret hele tiden fordi vi ikke vet hvordan han har det, sier Sylvia.

Jurist, Marius Reikerås, representerer foreldrene som har klaget Norge inn for Menneskerettighetsdomstolen. (EMD). Han bekrefter at det nå åpnes for samvær.

Menneskerettsjurist, Marius Reikerås, bisto også Trude Lobben. Norge ble dømt for å ha brutt hennes og sønnens menneskerettigheter da han ble tvangsadoptert.
Menneskerettsjurist, Marius Reikerås, bisto også Trude Lobben. Norge ble dømt for å ha brutt hennes og sønnens menneskerettigheter da han ble tvangsadoptert.

– Vi har mottatt et brev fra barnevernets advokat i forbindelse med menneskerettssaken. Der åpnes det for kontakt med adoptivfamilien. Også i tilsvaret fra regjeringsadvokaten til EMD, åpnes det for samvær mellom barnet og de biologiske foreldrene, sier han.

Barnevernet kan legge tilrette for samvær

Advokaten til Ringerike kommune, som har skrevet brevet til foreldrene, ønsker ikke å kommentere saken. Hun viser til en uttalelse regjeringsavdokaten har sendt til TV 2.

Han vil ikke svare på om det står noe om åpning for samvær i tilsvaret til EMD, og viser til taushetsplikten. Men han avkrefter at norske myndigheter nå har fattet en beslutning om samvær.

– Det er ikke opp til myndighetene å åpne for kontakt mellom biologiske foreldre og et bortadoptert barn. Kontakt mellom familiene må i slike tilfeller organiseres på grunnlag av et frivillig ønske fra begge sider. Der det er et ønske om det kan eventuelt barnevernet i kommunen være behjelpelig med å legge til rett for et møte mellom familiene, skriver jurist Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til TV 2.

Det er etter det TV 2 forstår dette som nå skjer i Ensby-saken.

Strategi opp mot EMD?

– Jeg tror åpningen for samvær er en ren strategi i forhold til EMD-saken. Men motivet bekymrer meg ikke. Det viktige er at vi nå får treffe sønnen vår og at han får mulighet til å treffe sine foreldre, sier Trond Ensby.

Regjeringsadvokaten og barnevernets advokat vil ikke kommentere om åpningen for samvær har sammenheng med dommene mot Norge i EMD.

– Vi er uansett glade. Og tenker først og fremst på sønnen vår. Det er veldig viktig for hans framtid å vite hvor han kommer fra. Det betyr alt, også for oss som foreldre, sier Sylvia.

Trond Ensby har rettet sterk kritikk mot barnevernet.
Trond Ensby har rettet sterk kritikk mot barnevernet. Foto: Olav T. Hustad Wold

Tvangsadopsjonen av sønnen deres er blant de 27 norske sakene som snart skal behandles i EMD. Bare det siste halve året er Norge fire ganger dømt for menneskerettsbrudd.

Etter det TV 2 erfarer avviser Regjeringsadvokaten i sitt tilsvar at menneskerettighetene til ekteparet Ensby og barnet er blitt krenket.

Kritisk søkelys på TV 2

TV 2 Nyhetene har laget flere kritiske saker om barnevernet og rettsystemets behandling av Trond og Sylvia.

Barnevernet akuttplasserte babyen deres etter et opphold på et foreldre-barnsenter.

Foreldrene mener en gammel lett utviklingshemmings-diagnose, som er dokumentert feil og slettet, ble brukt mot Sylvia.

Og i tiltaksplanen på mor-barnsenteret sto det at mor ikke skulle være alene med barnet.

Barnevernet og foreldre-barnsenteret konkluderte med at de to har for dårlig omsorgsevne og akuttplasserte babyen i fosterhjem. Men foreldrene vant fram i fylkesnemnda

.I vedtaket heter det blant annet:

–Foreldrene har ikke fått en reell sjanse til å vise hvilken omsorgskompetanse de har.

Og:

– De var forhåndsdømt da de kom til senteret.

Barnevernet fikk medhold

Etter dette fikk barnevernet medhold i alle rettsinstanser. Og Lagmannsretten besluttet tvangsadopsjon, tiltross for strid mellom psykologene som har vurdert foreldrene og barnet.

Lagmannsretten viste til vitneutsagn og rapporter fra fødeavdelingen og foreldre-barnsenteret, i sin beslutning.Og fastslo at det er utvilsomt at det var alvorlige mangler i omsorgen barnet fikk. Det ble også lagt vekt på at gutten hadde særskilte behov.

At den rettsoppnevnte psykologen, Ragnhild Pettersen, mente foreldrene er i stand til å tilby gutten god nok omsorg med bistand fra nettverk og hjelpetiltak, ble ikke vektlagt.

TV2 har også avdekket at gutten ble IQ-testet da han var baby.

Og ifølge ekteparets tidligere advokat har tre psykologer, i tillegg til Ragnhild Pettersen, ment at foreldrene har god nok omsorgsevne.