Alf Petter Høgberg
Oslo  20190314.
PST har siktet samboeren til Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen er siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. Hun ble pågrepet av PST torsdag.
Foto: skjermdump / NTB scanpix

Erfaren jusprofessor:

– Tiltalen er feil. Dette er som å skyte spurv med kanoner

Jusprofessor Alf Petter Høgberg mener det ikke er grunnlag for å tiltale Laila Anita Bertheussen for angrep på demokratiet.

Torsdag ble Laila Anita Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – blant annet sin egen samboer.

Det mest alvorlige forholdet hun beskyldes for, er brudd på straffelovens paragraf 115 –som gjelder angrep på demokratiet.

For dette risikerer hun inntil 10 års fengsel.

– Ikke grunnlag

Jusprofessor Alf Petter Høgberg, som satte seg grundig inn i saken da PST leverte sin innstilling til statsadvokaten i høst, mener at det ikke er grunnlag for å tiltale Bertheussen etter denne paragrafen.

– For å bli tiltalt etter denne paragrafen må handlingene som er begått faktisk representere en fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Det mener jeg ikke at de gjør, sier Høgberg til TV 2.

Han mener handlingene objektivt sett ikke er egnet til at disse instansene blir påvirket.

– Jeg mener tiltalen er feil, dersom vi forutsetter at hun er så gal at hun har gjort dette. Å tiltale henne etter paragraf 115, er som å skyte spurv med kanoner, sier Høgberg.

Jusprofessoren mener at formålet til Bertheussen ikke var å påvirke demokratiet, men heller et forsøk på å få sympati i egen sak.

– Ergo er ikke kriteriene til subjektiv skyld innfridd og paragrafen er heller ikke oppfylt objektivt sett. Jeg kan ikke forstå hvordan demokratiet kan la se påvirke av Bertheussens handlinger, sier Høgberg.

Høgberg, som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har bred erfaring med undervisning innen både privatrettslige og offentligrettslige fag. Han forsker på blant annet strafferett, rettskildelære og allmenn rettsteori.

Tror ikke hun blir dømt

I tillegg til trusler mot sin samboer er Bertheussen også tiltalt for trusler mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring Gjedde.

  • Statsadvokatene ved Det nasjonale statsadvokatembetet besluttet 23. januar at det skulle tas ut tiltale mot Laila Anita Bertheussen, samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).
  • Hun tiltales for brudd på straffeloven paragraf 115 for ved bruk at blant annet trusler å ha sørget for at det var en fare for å hindre eller påvirke arbeidet til samboeren, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og mannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).
  • Bakgrunnen for dette er blant annet at hun skal ha tegnet et hakekors og skrevet «rasist» på familiens bil og å ha brutt opp lokket til drivstoffstanken og tent på en hyssing inn i den.
  • I tillegg var det ifølge tiltalen Bertheussen som sendte brev med truende innhold til samboeren og seg selv, samt til ekteparet Tybring-Gjedde.
  • Hun er også tiltalt for trusler, (paragraf 263), for å ha gjort noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling uten at den er begått (paragraf 225) og overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven (paragraf 190).

Høgberg mener det alvorligste forholdet Bertheussen er tiltalt for er truslene mot sin samboer, Tor Mikkel Wara. Men Høgberg tror ikke Bertheussen kommer til å bli dømt for dette forholdet.

– Jeg tro at hun ikke kommer til å bli dømt etter tiltalen, slik den står når det gjelder trusler mot Wara. Kanskje hun blir dømt for truslene mot Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring Gjedde, men ikke Wara, sier han.

Laila Anita Bertheussen nekter straffskyld.

Hennes forsvarer, John Christian Elden, sier at Bertheussen mener hun ikke har kommet med noen av disse trusselbrevene eller har inngitt noen uriktige anmeldelser.

– Hun har sagt at hun naturligvis helst skulle sett at det ikke var en sak. Men når det er tatt ut tiltalebeslutning så gleder hun seg til å møte i retten for å imøtegå disse anklagene, sier Elden til TV 2.

– Vi mener det ikke er grunnlag for noen av postene i tiltalebeslutningen. Hun er forberedt på å kjempe kampen videre og for å belyse sin uskyld, fortsetter Elden.

Tirsdag morgen skrev Bertheussen et lengre innlegg på sin egen Facebook-side der hun skriver at hele saken har vært svært belastende for henne.

Selv mener Bertheussen at hele saken mot henne er bygget på indisier.