– Ikke grunnlag for å utløse nye, store diskusjoner

Erna Solberg sier til TV 2 at hun ikke ville risikere at den syke norske 5-åringen døde.

Tirsdag sprakk nyheten om at regjeringen har besluttet å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne som har sluttet seg til IS og kvinnens to barn. Det fikk det til å koke i Frps bakland.

I det første intervjuet etter regjeringsbråket sier Erna Solberg til TV 2 at hun ikke ville risikere at den syke norske 5-åringen døde.

– Saken er vanskelig fordi den inneholder noen store dilemmaer. Ingen av oss har ønsket å hente tilbake IS-kvinner som bør straffeforfølges for de tingene som har skjedd og er til stede i det landet de nå er. Men vi har hatt et sykt barn og et barn som så langt vi vet har en sykdom som var nødvendig å gi behandling for. Vi har forsøkt å få barnet til behandling. Det har vi ikke lyktes med, på grunn av morens handlinger, men da kommer det moralske dilemmaer vi måtte ta stilling til, sier statsministeren.

– Den moralske riktige måten

Hun mener saken er svært kompleks og inneholder flere dilemmaer.

– Kan vi se på at dette barnet ikke får hjelp og kanskje blir mye mer alvorlig sykere, og i ytterste tilfelle dø? Og ikke gjøre noe? Regjeringens flertall har sagt at det må vi svare på med en moralske riktige måten og si vi at da må hjelpe et norsk barn, selv om moren har sluttet seg til en organisasjon og deltatt i Syria på noe vi ellers vi vil si er helt forkastelig, fortsetter statsministeren.

– Et humanitært grep

Hun kaller hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes to barn et humanitært grep.

– Jeg vil mene at det ikke burde gå inn i den vanlige politiske diskusjonen om saker. Det er litt av det som er ryggmarksrefleksen vi må ha i vanskelige saker. Samtidig forstår jeg det er en vanskelig sak for Frp, men det er en sak hvor det er vanskelig å ta et annet valg som vi alle andre måtte stå ansvarlig for i forhold til vårt moralske kompass og vår ryggrad i disse sakene.

Statsministeren mener denne saken er ekstraordinær, men at alle partier som sitter i regjering må kunne være med på å ta beslutninger i slike spørsmål.

– Jeg hører og ser at dette er en vanskelig sak i Frp. Vi skal høre på hvilke krav og diskusjoner de tar opp, men i bunn og grunn er det noe av det ansvaret man har når man sitter i regjering. Å foreta valg i saker som ikke bare dreier seg om nasjonal politikk, men som dreier seg om de grunnleggende valgene og etiske retningene man må ha for arbeidet sitt, sier Solberg.

Har ikke fått kravene

Fremskrittspartiet har gjort et klart at de må ha betydelige gjennomslag for å fortsette i regjeringen. Flere sentrale kilder i partiet sier til TV 2 at de må ha nye gjennomslag både på innvandrings- og sikkerhetsområdet.

Torsdag har partiledelsen jobbet med en kravliste til statsministeren, som ennå ikke hadde fått den ved 21-tiden.

– Jeg kan nesten ikke kommentere uten å vite noe om kravene og innholdet. I utgangspunktet er dette en sak hvor regjeringen måtte fatte en beslutning om uansett og det er etter min mening ikke grunn til at det skal utløse mange nye store diskusjoner om saker.

Ikke rom for store endringer

Statsministeren gjør det dermed klart at Frp ikke kan forvente å få gjennomlag for store endringer i Granavolden-plattformen som ble forhandlet frem mellom de fire regjeringspartiene for nøyaktig ett år siden. Men hun understreker at det fremdeles er mange saker i plattformen som ikke er kvittert ut.

– Vi lytter til sakene som kommer fra Frp og må da ta stilling til den listen de måtte komme med. Vi er opptatt av at vi bygger et regjeringsamarbeid på fire partier og det har vi investert mye i. Vi har fått gjort kjempemye basert på dette og Frp har hatt mange viktige og store gjennomslag for sin politikk gjennom dette regjeringsamarbeidet. Jeg mener i norsk politikk er det å ha hånden på rattet, være med på å fatte beslutningene, det å være med på dag til dag-politikken, burde være ønskelig for alle.

– Frykter du at regjeringen sprekker?

– Nei, jeg håper at vi fortsatt skal ha et godt samarbeid mellom disse fire partiene. Det er absolutt å foretrekke at vi sitter i regjering, rett og slett fordi jeg tror vi finner gode løsninger for det norske samfunnet sammen.

Skei Grande og Ropstad lukker døra

Siv Jensen sa onsdag at ansvaret nå ligger hos Erna Solberg. Frp jobber med en rekke krav, som blir sendt til Solberg fredag, etter det TV 2 erfarer.

– Dette er en arbeidsform regjeringen ikke kan ha. Bare fordi man går på et nederlag, så skal man ha en rekke nye gjennomslag, sier Kjell Ingolf Ropstad i NRKs debatt torsdag kveld.

Trine Skei Grande sier til NTB at Venstre ikke vil gå med på Frp-krav som går utover regjeringsplattformen.