ALASKA: Flere tusen døde fugler ble skylt i land i Whittier, Alaska. Det var bare en brøkdel av den faktiske katastrofen.
ALASKA: Flere tusen døde fugler ble skylt i land i Whittier, Alaska. Det var bare en brøkdel av den faktiske katastrofen. Foto: Mark Thiessen / AP Photo

«The Blob» har tatt livet av flere millioner dyr

– Det er forbløffende og alarmerende, sier forskeren som har studert fenomenet.

I 2015 og 2016 ble store mengder døde sjøfugler av typen Lomvi skylt i land i Nord-Amerika.

Også sjøløver, lundefugler, bardehvaler og alger dukket opp døde i hopetall.

Nå har forskerne funnet årsaken til en av verdenshistoriens største massedødsfall blant dyr.

Ifølge forskerne er årsaken et massivt oppvarmet område i Stillehavet, som har fått kallenavnet «The Blob». Eller «Klatten» på godt norsk.

– Omfanget og størrelsen av dette har ikke presedens. Det er forbløffende og alarmerende. Og et advarende rødt flagg om den enorme innvirkningen vedvarende havoppvarming kan ha på det marine økosystemet, sa hovedforsker John Piatt i en pressemelding.

«The Blob»

I 2013 begynte vannet i Stillehavet å bli varmere. Og temperaturen ble enda høyere av en ekstrem utgave av værfenomenet El Nino som varte ut 2016.

El Nino oppstår naturlig med to til sju års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. En slik episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen.

Det var dette fenomenet som skapte «The Blob» – et område som strakk seg 1600 kilometer i bredden, 1600 kilometer i lengden, og var 91 meter dypt.

Nå har en rekke forskere ved University of Washington forfattet en studie som tar et dypdykk i konsekvensene av fenomenet. Den ble først publisert i Plos One, en nettside for forskningsartikler.

Flere arter døde

I havets økosystem er en temperaturforskjell på tre til seks grader ganske betydelig. For livet i havet betydde det massedød for alt fra alger til sjøløver.

En mikroskopisk alge som brødfør både reker og hvaler falt drastisk i antall. Som kontrast førte varmen til en betydelig økning i en annen skadelig alge. Den skadelige algen gjorde at mange dyr mistet livet, og førte til milliontap hos fiskeindustrien.

MASSEDØD: I Alaska fant man 4.600 døde fugler for hver kilometer.
MASSEDØD: I Alaska fant man 4.600 døde fugler for hver kilometer. Foto: Mark Thiessen / AP Photo

Store mengder sjøløver, lundefugler og bardehvaler ble funnet døde i områdene rundt det oppvarmede området.

Men ifølge forskerne ble ingen av artene rammet så hardt som sjøfuglen Lomvi.

Døde av sult

Fuglene som ble funnet langs kysten i Nord-Amerika var avmagret og døde mest sannsynlig av sult. I Alaska fant man 4.600 døde fugler for hver kilometer sør i Prince William-sundet.

Fiskene i nærheten av det varme området ble større, og spiste dermed mer småfisk. Det gjorde at det ikke var nok småfisk til sjøfuglene.

I løpet av 2015 var det tre fuglekolonier som ikke reproduserte seg på et helt år. I 2016 var det hele 12 kolonier som ikke reproduserte. Det reelle antallet kan derimot kan være enda høyere ettersom forskerne ikke overvåker alle fuglekoloniene.

– Alt dette demonstrerer at et varmere hav gir et veldig annerledes miljø, og et veldig annerledes økosystem langs kysten for marine arter. Sjøfugler, som svært synlige medlemmer av dette systemet, er bjellesau for den endringen, sa Julia Parrish, professor i hav- og fiskerivitenskap og medforfatter av studien.

Forskere ved University i Washington identifiserte nylig en ny marin hetebølge, som strekker seg fra havet utenfor Washington og til Alaskabukten.