Kruset heter «Troligtvis», skriver Aftonbladet.

IKEA startet å selge kruset i oktober. Rundt 3.500 krus av denne typen har blitt solgt i Norge, mens det er solgt cirka 300.000 på verdensbasis.

Indisk leverandør

– Vi tester produktene etter de strengeste lover. Etter en del tester, så vi at koppen ga et utslag på for høyt nivå av DBP. Våre produkter skal ikke overstige disse nivåene, og derfor trekker vi tilbake disse koppene, sier fungerende kommunikasjonssjef i IKEA, Siv Egger Westin, til TV 2.

Hun påpeker at det er krusene som er laget av deres indiske leverandør som har gitt utslag på testene.

Nedsatt fruktbarhet

Dibutylftalat er giftig og kan forårsake nedsatt fruktbarhet og fosterskader, ifølge Swedish Chemicals Agency. Det er også klassifisert som miljøfarlig, skriver Aftonbladet.

Westin påpeker dog at det ikke er noen helserisiko forbundet med bruken av krusene. Dette på grunn av at grenseverdiene er satt med høye marginer.

– Nivået av DBP er såpass lavt at det ikke er en helserisiko, sier hun, og legger til:

– Vi ønsker at produktene våre skal være helt sikre, og da er det bedre å trekke de tilbake når vi oppdager noe som dette. Det handler om sikkerheten til kundene, og vi vil at de alltid skal kunne stole på at våre produkter er helt trygge.

Westin oppfordrer kundene til å levere tilbake krusene.

– Man trenger ikke kvittering, og vil få pengene tilbake.