Mulla Krekar kan utleveres til Italia

Anken til Høyesterett er forkastet.

Mulla Krekars anke i utleveringssaken er forkastet av Høyesterett, melder NRK.

Dermed er det opp til Justisdepartementet å bestemme om Krekar kan utleveres til Italia.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Krekar har motsatt seg utlevering til Italia.

Justisminister Jøran Kallmyr sier til TV 2 at saken behandles når den kommer til departementet, og at den vil bli behandlet på lik linje med andre utleveringssaker.

– Jeg registrerer Høyesteretts avgjørelse. Vi behandler denne saken når den kommer inn til departementet, på lik linje som andre utleveringssaker. På et generelt grunnlag er det sjeldent at utenlandske borgere ikke utleveres til straffeforfølgelse i andre land i Europa som også etterlever EMK. Denne saken må vurderes konkret, på lik linje med alle andre utleveringssaker, sier Kallmyr til TV 2.

Vil påklage

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at saken nå skal sendes via Riksadvokaten tilbake til dem. Deretter vedtar departementet om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Hvis vedtaket påklages, er det Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering.

Dersom departementet kommer til at han skal utvises, varsler Krekars forsvarer Brynjar Meling nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker.

I tillegg vil han anke den inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Norske myndigheter kan sitte med blod på hendene dersom han blir sendt til Irak, sier Meling til TV 2. (TV 2/NTB)