Advokat Marianne Wiken varsler søksmål mot kommunen fordi barnevernet sviktet.
Advokat Marianne Wiken varsler søksmål mot kommunen fordi barnevernet sviktet. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Ble plassert på hjem der ansatte drakk med barna

Nå krever kvinnen millionerstatning fordi både skolen og barnevernet i Hamar fikk varsler og kjente til omsorgssvikten hun ble utsatt for i flere år, uten å gripe inn.

Marianne Wiken, som er kvinnens advokat, sier det er lagt fram dokumentasjon på at Hamar kommune visste at kvinnen vokste opp i et hjem preget av rus og vold.

Men årene gikk, og det ble ikke grepet inn før hun var 15 år gammel. Da ble hun plassert på et ungdomshjem som var ute av kontroll.

– Der kunne vi fritt ruse oss, og det hendte ansatte drakk sammen med oss på utenlandsturer, forteller kvinnen som har varslet søksmålet. Hun er i dag i 40-årene og ønsker å være anonym.

– Visste hvordan jeg hadde det

Dordi Wilson, kommunalsjef i Hamar, ønsker ikke å kommentere saken og viser til taushetsplikten.

Det er en historie om svikt i skole og barnevern som har ført til millionsøksmålet som er varslet mot Hamar kommune. Kvinnen beskriver en oppvekst i et volds- og rushelvete, der hun måtte overta ansvaret for lillebroren fra hun var ti år gammel.

– Barnevernet og skolen visste hvordan jeg hadde det, men de grep ikke inn. Dette har fått enorme følger. Jeg er uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser og har helt fram til 2017 fått diagnoser på grunn av alvorlig omsorgssvikt og traumatiske opplevelser i barndommen, forteller kvinnen.

– Lite tillitvekkende

Etter det TV 2 erfarer avviser kommunen erstatningkravet og hevder barnevernet har gitt jenta en forsvarlig tjeneste. De mener også saken er foreldet.

– Dette stemmer ikke. Ansatte i barnevernet kjente til at hun ble utsatt for omsorgssvikt i flere år før de grep inn. Og saken er ikke foreldet, for det er under tre år siden hun fikk diagnosen ADHD på grunn av forhold kommunen kunne forhindret, sier advokat Marianne Wiken.

Foreldelsesfristen starter ikke å løpe før tre år etter man får kunnskap om skaden i slike saker, ifølge advokaten.

Hun kaller saksbehandlingen i kommunen slett og lite tillitvekkende.

– De har ikke engang ønsket dialog.

Begynte å sniffe som 13-åring

Kvinnen forteller om en oppvekst der nesten alt handlet om alkohol, piller og vold.

Advokat Wiken sier kommunen ikke har villet ha dialog med det tidligere barnevernsbarnet. Foto: Olav T. Hustad Wold
Advokat Wiken sier kommunen ikke har villet ha dialog med det tidligere barnevernsbarnet. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Fra jeg var liten handlet hverdagen om å passe på at lillebroren min kom til barnehagen. Jeg måtte sørge for at han fikk mat og klær. Og da jeg var 10 år hadde jeg til tider ansvaret for hele husholdningen, forteller hun.

Hun begynte å røyke og drikke alkohol da hun var 10-11 år gammel. Og som 13-åring begynte hun å sniffe.

Moren hennes var alkoholisert, misbrukte piller og hadde psykiske problemer. Og barna skal flere ganger ha blitt vitner til vold.

– Hele oppveksten var angstfull og utrygg, og jeg visste aldri når det skulle smelle. Det er ubegripelig at barnevernet ikke grep inn. For de visste hva som skjedde, sier kvinnen.

TV 2 har fått innsyn i dokumenter som viser at skolen sendte bekymringsmeldinger til PP-tjenesten og barnevernet fra jenta var 11-12 år gammel.

Men til tross for rapporter om barn i «et sjuskete hjem med flasker rundt omkring», ble det ikke grepet inn.

I rapportene framkommer det også opplysninger om slåssing i hjemmet og at moren ble utsatt for vold. Skolen rapporterte at jenta hadde mye fravær og klaget over magesmerter og sviende øyne. Men det ble ikke satt inn tilstrekkelige hjelpetiltak.

Lite skjedde før jenta var 15 år gammel. Da var hun blitt et problembarn og ble tatt for innbrudd.

Sendt til kaotisk ungdomshjem

Det var først da retten ba barnevernet om å gripe inn, på grunn av denne saken, at de aksjonerte og overtok omsorgen.

Omsorgstilbudet de ga henne skulle imidlertid skape nye problemer. Jenta ble plassert på et ungdomshjem som var ute av kontroll, hvor de ansatte skal ha drukket alkohol med ungdommene på utenlandsturer.

– Vi fikk også røyke og ruse oss på rommene våre uten at det fikk noen følger, forteller kvinnen som nå saksøker kommunen.

Ungdomshjemmet ble i ettertid gransket av Fylkesmannen i Hedmark. Tilstanden ved hjemmet ble i en rapport beskrevet som «grov offentlig omsorgssvikt».

På grunn av omsorgssvikten på ungdomshjemmet, mangelfull skolegang og manglende varsling, har hun fått 375.000 kroner i erstatning fra staten og fylkeskommunen.

Men kvinnen mener Hamar kommune også er erstatningspliktig. Hun mener de grep inn altfor sent og plasserte henne på et hjem der det ikke fantes kontroll. Dette gjorde at omsorgssvikten hun ble utsatt for hjemme fikk fortsette også etter at barnevernet fikk ansvaret.

– Saken har fått enorme konsekvenser for min klient, både menneskelig og helsemessig. At kommunen ikke engang vil ha en dialog om saken med oss er uforståelig, sier advokat Marianne Wiken.