Det generøse parets gjentatte besøk til den landsbyen Blackhall Colliery i England har gjort at heldig beboere har kunne gå hjem med totalt 300 000 kroner, skriver Sky News.

Pengebunter

Siden 2014 har totalt 13 bunter med sedler blitt lagt igjen på forskjellige steder i landsbyen. Hver av buntene har inneholdt 2000 pund, eller drøyt 23 000 norske kroner.

Hvem som har stått bak, og hva motivet har vært har vært et mysterium for lokalbefolkningen i flere år. Durham-politiet gikk i fjor offentlig ut for å forsøke og løse mysteriet, og Sky skrev om det første nyttårsdag.

Nå har to personer, som ønsker å være anonyme, stått fram og innrømmet å stå bak. Målet har vært å hjelpe folk i den lille landsbyen. Årsaken var at en av den har en emosjonell tilknytning til Blackhall Colliery.

Politiet bekreftet at paret flere ganger hadde lagt igjen pengene på steder der det var sannsynlig at pensjonister eller fattige ville finne dem, og noen ganger ventet de for å se hvem som plukket dem opp.

«Blackhall Santa»

Innbyggerne i landsbyen har gitt personene som står bak tilnavnet «Blackhall Santa», men paret som nå har stått fram forteller politiet at de ikke ønsker noen takk for pengene.

– Jeg er veldig glad for at vi har et svar på dette mysteriet, og jeg er glad vi nå definitivt kan utelukke at pengene var tilknyttet kriminalitet eller en sårbar person, sier John Forster i det lokale politiet.

– Jeg vil takke de barmhjertige samaritanene for at de tok kontakt, og også til de ærlige innbyggerne i Blackhall som har fortsatt å levere inn pengene.

Politiet oppfordrer folk til å levere pengene inn dersom de kommer over en bunke. Dersom ingen legger krav på pengene innen to uker, får finneren pengene tilbake.