Det går fram av et brev sendt fra statsminister Édouard Philippe til fagforeningsledere lørdag. I brevet skriver Philippe at han er «villig» til å trekke tilbake forslaget om at den vanlige pensjonsalderen økes fra 62 til 64.

Brevet kommer dagen etter at Philippe møtte fagforeningsledere med mål om å komme fram til en løsning på konflikten.

Protester

Frankrike har den siste tiden vært preget av streik og store protester som følge av forslaget i pensjonsreformen.

Yrkesgrupper som i dag har pensjonsordninger med lavere pensjonsalder, som togkonduktører, havnearbeidere og andre, ville blitt særlig rammet av pensjonsreformen.

Både jernbaneansatte og andre yrkesgrupper i Frankrike har derfor lagt ned arbeidet i protest mot den planlagte reformen. Transportstreiken har nå vart i 38 dager.

Insistert på reform

Fagforeningene som har organisert streiken, har krevd at regjeringen går tilbake på planene om å endre landets pensjonssystem.

Regjeringen har på sin side insistert på at reformen er sårt tiltrengt for å gjøre det nåværende systemet, som er mer fordelaktig for dem som arbeider i offentlig sektor, mer rettferdig og bærekraftig.

STREIKENDE: Demonstranter protesterte mot pensjonsreformen i Marseille lørdag.
STREIKENDE: Demonstranter protesterte mot pensjonsreformen i Marseille lørdag. Foto: AP Photo/Daniel Cole