Flere titalls straffesaker kan være berørt av dataverktøyet som nå er stanset. Illustrasjonsfoto.
Flere titalls straffesaker kan være berørt av dataverktøyet som nå er stanset. Illustrasjonsfoto. Foto: Ørn E. Borgen

Flere kan være uriktig dømt etter vegvesen-feil

ÅLESUND/OSLO (TV 2): Et dataverktøy benyttet av Statens vegvesen kan ha ført til at politi og påtalemyndighet har mottatt rapporter med feilaktig innhold i trafikksaker. Dette innholdet kan ha vært benyttet i behandlingen i flere straffesaker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Riksadvokaten har med øyeblikkelig virkning gitt pålegg om at rapporter og uttalelser hvor Statens vegvesen har benyttet dataverktøyet CrashCube ikke skal brukes som bevis i saker.

Dette gjelder fremtidige eller pågående etterforskninger, påtaleavgjørelser eller iretteføring av løpende saker.

Det skal ha vært Kripos som oppdaget feilen. Riksadvokaten ble gjort kjent med oppdagelsen 19. desember 2019.

Feil i uthenting og tolkning

CrashCube brukes til å hente ut ulike typer data fra kjøretøy som har vært involvert i en trafikkulykke.

Ifølge et brev fra Riksadvokaten til landets statsadvokater og politimestere handler den antatte feilinformasjonen både om uthenting og tolkning av informasjon. Denne informasjonen har dannet grunnlag for rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen som kan ha vært avgitt i straffesaker.

Foreløpig omfatter pålegget stans i bruken av slike sakkyndiguttalelser i pågående straffesaker, men det er også nødvendig å identifisere allerede avgjorte straffesaker. Dette for å kunne vurdere om fellende dommer kan ha blitt avsagt på uriktige faktiske premisser, som følge av feil i de sakkyndige uttalelsene.

Omfanget av saker som kan være berørt fremstår som uavklart, men helt foreløpige anslag kan tyde på at det dreier seg om et titalls straffesaker, skriver Riksadvokaten i et brev til Vegdirektøren.

Riksadvokat Jørn Maurud
Riksadvokat Jørn Maurud Foto: Ørn E. Borgen

Undersøker omfang

Riksadvokaten har bedt Statens vegvesen om en oversikt når det gjelder bruken av CrashCube og i hvilke straffesaker de har avgitt sakkyndige uttalelser. Riksadvokaten ønsker også en gjennomgang av prosedyrer for uthenting og fortolkning av dataverktøyet, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Vegdirektoratet jobber på spreng for å finne ut hvor mange saker som kan være omfattet av feilen.

– Statens vegvesen tok CrashCube i bruk tidlig i 2017. Vi er kjent med at det er to saker der CrashCube har blitt brukt i analysearbeid i forbindelse med trafikkulykker, og i disse sakene har vi varslet politiet om at vi har benyttet verktøyet før rettssakene (ev. annen rettergang) har funnet sted. For å være absolutt sikker på at det ikke kan ha vært andre saker, tar vi nå en ekstra gjennomgang for å finne ut om CrashCube kan ha vært brukt i noen andre rapporter, opplyser seksjonssjef Håkon Rosendahl i divisjon for trafikant og kjøretøy i Vegdirektoratet til TV 2.

– Er det feil med selve dataverktøyet eller er det tolkningen av data fra verktøy som er feil?

– I etterkant av møtet mellom Kripos og Statens vegvesen foretok Statens vegvesen feilsøking i dataverktøyet CrashCube. Vi oppdaget feil, som har medført at uthentingen av data også har blitt feil. Feilen er rapportert tilbake til leverandør, som har rettet feilen. I tillegg kan det foreligge bruker-/tolkningsfeil. Dette er det for tidlig å si noe om på det nåværende tidspunkt, sier sekssjonssjef Rosendahl.

Ifølge Rosendahl stanset Statens vegvesen bruken av CrashCube i mai i fjor.

– I et møte mellom Kripos og Statens vegvesen i mai 2019 ble Statens vegvesen gjort kjent med at Kripos hadde avdekket svakheter ved bruk av analyseverktøyet CrashCube (CC). I forlengelsen av møtet stanset derfor Statens vegvesen bruken av CrashCube i analysearbeidet, opplyser Rosendahl til TV 2.

– Helgardering

Etter stoppordren fra Riksadvokaten, sendte Vegdirektoratet ut melding i sitt system så sent som onsdag om at data fra CrashCube ikke skal brukes i forbindelse med utarbeidelse av nye rapporter eller som bakgrunn for sakkyndiges vitneprov i pågående straffesaker.

– Hvorfor sender dere ut dette notatet nå, hvis bruken av CrashCube ble stanset i mai?

– Dette gjør vi for å helgardere oss. Det tar tid før sakene kommer opp for retten, og som en dobbelsikring om at våre sakkyndige ikke bruker informasjonen fra CrashCube i en rapport eller i en straffesak, valgte vi å sende ut et såkalt frysnotat, sier Rosendahl til TV 2.

Han understreker at verktøyet CrashCube ikke alene danner grunnlaget for uttalelser og rapporter fra Statens vegvesen.

– Det er andre beregningsmetoder enn CrashCube som normalt brukes av Statens vegvesen i forbindelse med ulykker. Når vi har brukt CrashCube som supplement til manuelle beregninger, så har det vært i forbindelse med alvorlige ulykker / dødsulykker.

Verktøyet er et supplement til andre systemer når Statens vegvesen lager rapporter, sier Rosendahl.

- Hvor alvorlig ser Statens vegvesen på det som har skjedd?

– Statens vegvesen ser alvorlig på at vi har benyttet et verktøy som viser feil. Det er også grunnen til at vi stoppet å bruke CrashCube umiddelbart da vi ble gjort kjent med dette. Vi vet at CrashCube har blitt benyttet i to saker - sammen med andre beregninger, og der varslet vi politiet umiddelbart da vi ble gjort kjent med dette. Nå kartlegger vi alle rapporter fra ulykkesanalysearbeid tilbake til 2017 for å dobbeltsikre at CrashCube ikke har vært benyttet i flere saker.