GJORDE FEIL: Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
GJORDE FEIL: Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum

Vågeng erkjenner tabbe: Riksadvokaten burde vært varslet over ett år tidligere

Nav-direktør Sigrun Vågeng sier Nav burde orientert riksadvokaten våren 2018. Først over ett år senere ble riksadvokaten kontaktet. Nav-direktøren omtaler skandalen som et kollektiv ansvar. – Nav fungerer ikke, slår Eva Kristin Hansen (Ap) fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det gikk for sent i direktoratet, sier Vågeng til TV 2.

Nav-direktøren startet høringen med å gjenta sin beklagelse.

– EØS-saken har rammet folk vi er satt til å hjelpe. Det er en alvorlig sak. Enda mer alvorlig er det at 75 personer er fengslet uten at det er lovgrunnlag for det. Derfor har jeg gitt en uforbeholden unnskyldning, sa Vågeng.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

– Frem til sommeren 2019 antok vi at endringen i retten til utenlandsopphold var praksisendring. Da vi skulle iverksette endringene, så vi at det ikke var tilstrekkelig å åpne for kortvarige opphold i EØS-land. En intern faggruppe konkludert i august 2019 at mottakere av sykepenger og arbeidsavklaringspenger har rett til fri bevegelse i EØS uavhengig av lengde, så lenge de øvrige vilkårene for ytelse er oppfylt.

Først da innså Nav omfanget, ifølge Vågeng.

Minst 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Vågeng pekte på to skjæringspunkter da hun burde blitt varslet i saken.

Det første var da Nav Klageinstans tok opp saken med direktoratet høsten 2018. Det andre var da Trygderetten begynte å avsi flere kjennelser som gikk mot Navs fortolkning av forordningen.

Burde informert før

Torsdag var tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch sterkt kritisk til at han ikke var orientert før.

Han gikk hardt ut mot at han ikke ble varslet tidligere, og sier at 33 dommer kunne vært unngått. Busch mente han allerede i 2017 burde blitt informert.

Vågeng erkjenner at riksadvokaten burde vært orientert før. Lokal påtalemyndighet ble varslet 16. september.

– Riksadvokaten burde blitt varslet samtidig, sier Vågeng.

SVs medlem i komiteen, Freddy Andre Øvstegård, ville ha svar på om riksadvokaten burde vært varslet i 2017.

UTSPØRRING: Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen.
UTSPØRRING: Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Da den første kjennelsen kom i juni, så var det første gangen på mange år vi hadde fått en kjennelse mot oss. Vi hadde behov for å diskutere internt og følge opp og se hva som kom etter det på tidslinjen vår. Jeg ser det litt vanskelig at vi skulle gå til riksadvokaten etter en sak, etter at vi hadde fått medhold i fem år. Vi visste ikke på det tidspunktet om det var en rettsanvendelsefeil, til det trengte vi flere dommer for å se hvordan dette utviklet seg, svarer Nav-direktøren.

– Våren 2018 da vi så at her kan det være noe, da kunne vi gått til riksadvokaten, sier Vågeng.

Trygderetten: Nav innrettet seg ikke

Torsdag økte presset mot Vågeng. Trygderettens leder Trine Fernsjø sa at de helt siden 2017 har vært klar i sin praktisering.

– Etter juni 2017 har det vært enighet internt i Trygderetten om hvordan artikkel 21 skulle forstås, sa Fernsjø.

I august 2018 kom det en kjennelse hvor Trygderetten fastslo at oppholdskravet i Folketrygdloven må vike for EØS-reglene, ifølge Fernsjø.

– Saken ble sendt tilbake til Nav, men den kom tilbake etter veldig kort tid. Jeg mener det var cirka en måned. Der opprettholdt Nav at det kunne stilles krav i Norge, sa hun.

– Høsten 2018 var det klart for oss at Nav ikke innrettet seg etter Trygderettens lovforståelse. Det var en spesiell situasjon høsten 2018, sier Fernsjø.

Nav Klageinstans-direktør Grethe Børsheim sier Trygderetten ble mer entydige i 2018, men at Nav fortsatt fikk kjennelser som gikk begge veier.

Sterke reaksjoner

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) reagerer kraftig etter Vågengs orientering.

KNALLHARDT UT: Eva Kristin Hansen i høringen om trygdeskadalen
KNALLHARDT UT: Eva Kristin Hansen i høringen om trygdeskadalen Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg tenker vi har en organisasjon som ikke fungerer spesielt godt på ledelsesnivå. Det er folk i Nav som over tid har purret, mast og sendt e-poster for å få avklaringer, så trekker ting langt ut i tid. Vi får ikke noen gode forklaringer på hvorfor det har skjedd, annet enn at man har havnet i god tro. Det gjør jo folk stort sett, men saken er så alvorlig at den burde vært fanget opp i systemet, sier hun til TV 2.

– Organisasjonen hennes, på hennes nivå, fungerer ikke når direktøren ikke blir varslet. Det er en organisasjon som ikke virker, noe også internrevisjonsrapporten viser at Nav ikke fungerer. De har ikke kompetanse og kunnskap til å avdekke denne type ting, fortsetter Hansen.

SVs Freddy Andre Øvstegår sier Vågeng ikke gir noen gode forklaringer på hvorfor Nav ikke reagerte tidligere.

– Det er oppsiktsvekkende at alvoret i denne saken ikke ble avdekket tidligere. Jeg synes ikke Nav-sjefen svarte godt for det, sier han til TV 2.