Her har midtdelere redusert antall drepte og hardt skadde med 95 prosent

Etter at trebarnsmoren Katrine Lunde frontkolliderte på E8 for seks år siden har det ikke vært alvorlige ulykker på «dødsveien» gjennom Lavangsdalen ved Tromsø. Midtdelere har redusert antallet drepte og skadde med 95 prosent.

– Bare midtdelere kunne ha forhindret ulykken, sa den da 44 år gamle kvinnen fra Storsteinnes til TV 2 få dager etter at hun frontkolliderte med en utenlandskregistrert Land Rover på den sterkt ulykkesbelastede innfartsveien til Tromsø.

– Jeg så bilen komme. At den fikk sleng og at sjåføren ikke klarte å rette den opp igjen. Jeg forsøkte å styre unna, men høye brøytekanter gjorde det umulig. Det smalt, og jeg mistet all idé om tid. I mitt hode skjedde alt samtidig, fortalte Katrine Lunde da vi møtte henne hjemme på gården på Storsteinnes i Balsfjord.

– Jeg var kjempeimponert over at ambulansen var der med en gang, og tenkte at det vel var tilfeldig at den kom. Men helikopteret var jo også der, og det skjønte jeg ikke var tilfeldig, sier hun.

«Dødsveien»

Seks år senere er vi tilbake. Ulykken hun var involvert i var den siste alvorlige på strekningen, og avisen Nordlys har presentert ny statistikk som dokumenterer hvordan midtdelere har påvirket ulykkesfrekvensen.

– Jeg var den heldige som kom fra det uten skader, verken fysisk eller psykisk. Helt i andre enden er de som omkommer, og mange har omkommet på den her strekningen, sier hun. En strekning på E8, veien som lokalt ble omtalt som «Dødsveien».

Katrine Lunde er glad for at effekten av midtdelere som ulykkesforebyggende tiltak nå er grundig dokumentert. Foto: Nils Ole Refvik.
Katrine Lunde er glad for at effekten av midtdelere som ulykkesforebyggende tiltak nå er grundig dokumentert. Foto: Nils Ole Refvik.

Her lever nullvisjonen

Arbeidet med å montere midtdelere gjennom den sterkt ulykkesbelastede Lavangsdalen var i gang da Katrine Lunde frontkolliderte. Høsten 2013 ble strekningen offisielt åpnet, som den første og til nå eneste i Nord-Norge.

– Vi har gjort oss fantastisk gode erfaringer med midtdelerne som har vært bygd der, forteller Trond Harborg, trafikksikkerhetskoordinator ved Statens vegvesen. 25 drepte og et stort antall skadde i ulykker på innfartsveien til Tromsø fra årtusenskiftet gjorde at midtdelere ble fremmet som et folkekrav.

– Det måtte bare et eneste tiltak til, reflekterer Balsfjord-kvinnen som til daglig jobber med barn i Bufetat Region Nord.

Nå er effekten av det også Katrine Lunde ønsket seg, et fysisk skille mellom veibanene grundig dokumentert gjennom statistikk Statens vegvesen har laget for avisa Nordlys.

Ingen drepte på seks år

– Nedgangen i antall drepte og hardt skadde på denne strekningen som er 9.5 kilometer lang har vært på 95 prosent, forteller Harborg. Han har etter ønsket fra Nordlys laget en statistikk basert å ulykkestall i en tiårperiode før midtdelerne kom på plass, og de seks årene etter.

Den viser at antallet ulykker redusert fra 18 til en, antallet drepte fra fire til null og antallet drepte og hardt skadde fra 33 til en.

– Det er veldig gode tall som viser at midtdelere reelt sett berger liv, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til TV2.

Også i Sverige har man god dokumentasjon på effekten av fysiske skiller, og der er det er nå 6000 kilometer med midtdelere på veinettet. I Norge sliter vi oss nå mot 1000, og her handler det selvsagt også om politiske prioriteringer og økonomi.

Midtdelersonen på E8 gjennom Lavangsdalen er 9,5 kilometer lang, og kostet 275 millioner kroner. Et beløp som tilsvarer samfunnets anslåtte tap på 10 trafikkdrepte. Foto: Nils Ole Refvik.
Midtdelersonen på E8 gjennom Lavangsdalen er 9,5 kilometer lang, og kostet 275 millioner kroner. Et beløp som tilsvarer samfunnets anslåtte tap på 10 trafikkdrepte. Foto: Nils Ole Refvik.

Sterkere satsing på midtdelere?

- Kunne du ha brukt mer penger på midtdelere?

– Ja, og det skal vi bruke i de neste årene også, lover minister Dale og varsler vel med det en sterkere satsing også på forebyggende tiltak som har dokumentert effekt.

Katrine Lunde var klar på at bare midtdelere kunne ha forhindret ulykken hun var involvert i, men ei mil med midtdelere gjennom Lavangsdalen kostet 275 millioner kroner. Det samme som det anslåtte samfunnstap på ti dødsfall i trafikken. Trebarnsmoren fra Balsfjord håper erfaringene fra E8 i Tromsø er tilstrekkelig til å utløse kloke politiske veivalg.

– Det går ikke an å sette prislapper på liv. Ikke det tapte liv, og ikke på de som overlever men som ikke var så heldig som meg, sier hun.