Intensivlege Per Martin Bådstøløkken svært positiv til at c-vitamin og hydrokortison-blandingen hjelper kroppen med å nyttiggjøre seg antibiotika-behandlingen når man rammes av blodforgiftinng.
Intensivlege Per Martin Bådstøløkken svært positiv til at c-vitamin og hydrokortison-blandingen hjelper kroppen med å nyttiggjøre seg antibiotika-behandlingen når man rammes av blodforgiftinng.

Akuttlegene er splittet om påstått «mirakelkur»

Intensivleger som tror på mirakelkur mot blodforgiftning hevder de redder liv, andre venter på dokumentasjon om virkning og bivirkninger.

Leger skal som en grunnregel ikke ta i bruk behandling de ikke vet om om har noen virkning eller en ukjent bivirkning, men noen ganger skjer likevel det. Og derfor kan det faktisk være sånn at behandlingen du får dersom du blir kritisk syk kommer an på hva legen som behandler deg tror på.

Årlig dør det flere tusen av blodforgiftning, eller sepsis som det heter på legespråket. Tirsdag viste TV 2 Vårt lille land-dokumentaren hvor en overlege ved lokalsykehuset i Volda, Eivind Vinjevoll, sier han redder så godt som alle kritisk syke pasienter som får blodforgiftning, med en ny og eksperimentell amerikansk behandling.

Het debatt

Dokumentaren har skapt sterke reaksjoner på landets intensivavdelinger. På Oslo universitetssykehus, ved Rikshospitalets intensivavdeling er legene kritiske til dokumentaren.

– Det er vanskelig å ta innover seg at effektene er så store. Det «it’s to good to be true», sier Andreas Barratt-Due.

Han er er anestesilege og jobber på landets største intensivavdeling, og har tatt doktorgraden på blodforgiftning eller sepsis.

– Det kommer nye ting man prøver det ut hele tiden. Ofte virker det på dyremodeller, og det virker i små studier på mennesker. Men så skal man bredde det ut i store studier, og da finner man ikke de effektene man ser etter. Jeg utelukker overhodet ikke at vitamin-c kan ha en rolle innen intensivbehandling, men vi vet ikke nok om det per i dag.

Overlegen sier det er stor forskjell på at en lege eller en avdeling noen ganger tar noe nytt i bruk som ikke er vitenskapelig dokumentert når de ikke ser andre muligheter, og det å innføre en ny nasjonal retningslinje for en behandling man hverken vet effekten eller bivirkningene av.

– Hva om man bredder dette ut til mange tusen pasienter, men så viser det seg at c-vitamin ikke hadde noen effekt, men at enkelte pasienter fikk alvorlige bivirkninger? Septiske pasienter er sårbare for å utvikle organsvikt. Vi vet ikke hva vitamin-c gjør i den settingen. Jeg ønsker å se en bedre dokumentasjon først, sier han.

Forårsaker syvende sykehusdødsfall

Hvert år rammes flere tusen av sepsis i Norge. Og sepsis utgjør rundt en prosent av alle sykehusinnleggelser, og fører til minst hvert syvende dødsfall ved norske sykehus. Ifølge et tilsyn Statens helsetilsyn gjennomførte mellom 2016 og 2018 ved alle akuttmottak i landet er dødeligheten på hele 25 prosent, og uakseptabelt høy ifølge Helsetilsynet. Dersom blodforgiftningen ikke blir behandlet, og pasientene går over i det som kalles et septisk sjokk øker dødeligheten til et sted mellom 30 og 40 prosent.

Velger å gi

Vårt lille land dokumentaren forteller historien om den amerikanske intensivlegen dr. Paul E. Marik på sykehuset Sentara i Virginia, USA som mener han har funnet en mirakelkur mot alvorlig blodforgiftning. Filmen har skapt store diskusjoner i det intensivmedisinske fagmiljøet her i landet. I dokumentaren forteller overlege Eivind Vinjevoll ved sykehuset i Volda om hvordan han har redusert sepsis-dødsfallene til nær null, ved å bruke dr. Mariks metode.

Men Vinjevoll i Volda er ikke helt alene her i landet. For også på Akershus universitetssykehus, A-hus, er intensivlege Per Martin Bådstøløkken svært positiv til at c-vitamin og hydrokortison-blandingen hjelper kroppen med å nyttiggjøre seg antibiotika-behandlingen når man rammes av blodforgiftinng.

Min første reaksjon var litt sånn wow, er dette mulig, sier Bådstøløkken, som har behandlet flere titalls pasienter med c-vitamin og hydrokortisonblandingen.

Han forteller at i en tidligere periode da de brukte mer hydrokortison, men uten c-vitamin så de tilsvarende positive effekt. Kritisk syke pasienter ble raskt bedre.

– Ved alvorlig septisk sjokk gir vi steroider, og der har jeg sett tilsvarende effekt som c-vitaminet gir. Dr. Pål Marik sier han tror det er kombinasjonen. Og jeg tror også det er c-vitaminet sammen med hydrokortisonen som gjør den store forskjellen. Ikke hos alle men hos noen.

– Så du kan få samme effekt bare med hydrokortison uten c-vitamin?

– Ja, jeg har sett det tidligere i min karrière da c-vitamin ikke var en ting. Da hadde jeg alvorlig kritisk syke som jeg trodde kom til å dø. Så startet vi steroid, eller hydrokortison som vi kaller det, hvorpå pasientene i løpet av 12-24 timer snudde og ble stabile i situasjoner hvor man ellers følte de var på vei utover stupet. Men hvis vi sammenligner den gangen med situasjonen i dag hvor vi også gir c-vitamin i tillegg, så var det lengre mellomrom hver gang man hadde den gode følelsen. Nå med c-vitamin ser vi det hyppigere.

– Vet du at dette virker?

– Nei, jeg vet ikke helt om det virker. Jeg vet ikke det, sier Bådstøløkken. Men jeg har det vel litt sånn som Volda-kollegaen, at en eller annen sånn form for magefølelse. At man tror at det virker, men også selvfølgelig vil at det virker. For det er frustrerende å stå i situasjonen hvor man virkelig føler at nå forsvinner pasienten for deg, og man ikke har mer å bruke. Da kan man bli litt desperat også trekker man opp det man tror kan ha en effekt, selvfølgelig med den intensjonen at det ikke gjør noen skade.

– Hva tenker du om det du har sett?

– Jeg tenker at jeg er glad for de pasientene og pårørende som kommer gjennom et forløp som jeg fryktet skulle ende galt.

Bør vente med å gi alle

Men også Bådstøløkken, til tross for at både han og hans kollegaer sier de har sett god effekt av C-vitamin og hydrokortison-blandingen, forstår at andre intensivavdelinger velger å ikke ta blandingen i bruk før det foreligger dokumentasjon på at den virker og ikke har bivirkninger.

– Ja jeg er idealistisk sett enig i at man alltid bør vente med å bruke før man har sikker evidens. Men tidshorisonten er at det er mange mennesker som man skal behandle i mellomtiden, og da blir det i siste ende sånn at man må handle etter hva man føler er rett og riktig.

Ved Oslo universitetssykehus holder de fast på at de vil avvente. Allerede i slutten av neste uke skal den første store studien på effekten av c-vitamin og hydrokortison presenteres i Belfast i Nord-Irland.

– Men hvis dere tror at det kanskje kan potensielt redde liv kan man ikke da bare gi det?

– Man forutsetter i denne dokumentaren at c-vitamin virker. Det er her det skjærer seg. Den forutsetningen er på veldig sviktende grunnlag. Det er dårlig dokumentasjon i Mariks rapport for at dette virker på den måten det gjør. Jeg skjønner at folk lar seg rive med, men jeg synes at det er en forskjell på å innføre noe rutinemessing til en stor populasjon i norsk sammenheng uten å ha bedre dokumentasjon enn det vi har i dag. Det har vi tid til å vente på. Den dokumentasjonen kommer snart, sier Barratt-Due ved Rikshospitalets intensivavdeling