KRITISK: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
KRITISK: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: Stian Lysberg Solum

tidligere riksadvokat:

– Jeg har aldri vært med på liknende

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch beklaget Nav-skandalen uten forbehold. Han går hardt ut mot at han ikke ble varslet tidligere, og sier at 33 dommer kunne vært unngått.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hvem som skulle varslet oss får være opp til andre å vurdere, sier tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch til TV 2 etter høringen i Stortinget.

– I 2019 burde vi åpenbart fått beskjed. Man stopper å anmelde og var åpenbart urolig, og vi hører ingenting. Det er realiteten, sier Busch.

Den tidligere Riksadvokaten sier at hvis han hadde blitt orientert i 2017, hadde det ikke vært uriktige dommer i 2018 og 2019.

Han trekker også frem at 33 av de feilaktige dommene er avsagt etter 2017.

– En lærdom i dette er at offentlige myndigheter må orientere hverandre. Man har ulike oppgaver og skal man kunne fylle de oppgavene på en god måte, så må man i det minste få beskjed om det som rører seg hos andre, sier Busch til TV 2.

Han sier «han aldri har vært med på noe liknende.»

– Jeg tror det viktigste nå er å ha fokus på 2012 og fremover. Jeg synes det at komiteen har avgrenset mot, er klokt i denne omgang. Det er kompliserte spørsmål, og om man skal gå lenger bak vil sikkert granskningsutvalget se nærmere på. Det får komme i sin tid. Nå synes jeg man må konsentrere seg om de uriktige dommene, hva vi gjør med dem og hva vi kan lære av dem, sier den tidligere riksadvokaten.

Beklaget

Han startet sin orientering i høringen med å beklage.

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser ved å reise saker for domstolene. Dette tas med stort alvor og er ikke i samsvar med slik vi ønsker å fremstå, sa Busch under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Han sier påtalemyndigheten og domstolene i fremtiden må være langt mer kritisk til anmeldelser fra offentlige organer, som Nav og skatteetaten.

ORIENTERTE: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
ORIENTERTE: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum

– Slik kan det ikke fortsette. Vi må i langt større grad både i domstolen og påtalemyndigheten etterkontrollere og etterprøve skarpt i rettslige anførsler. Dette gjelder spesielt anmeldelser fra offentlige spesialistorgan.

Kritisk

Busch fastholder at påtalemyndigheten burde vært informert tidligere om tvilen som oppstod i Nav.

– Det er flere skjæringspunkter hvor underretning til riksadvokatembetet med fordel burde vært gitt.

På spørsmål fra saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) sa Busch at han burde vært informert i 2017.

– Jeg skulle gjerne sett at vi allerede sommeren 2017, da det kom avgjørelser som reiste spørsmål ved om dette kunne være riktig, ble koblet på.

Busch sa han gjerne skulle vært orientert da de første avgjørelsene fra Trygderetten som bestred Navs praktisering av regelverket, kom i 2017.

Også senere ville det vært naturlig å informere Riksadvokaten ved en rekke tilfeller, ifølge Busch. Men heller ikke da saken ble diskutert mellom Nav og departementet i desember 2018 og vinteren 2019, fikk Riksadvokaten vite noe.

Riksadvokaten ble orientert først i et møte den 16. oktober.

– Hvis vi hadde hørt det som gjenspeilet seg i Nav i 2019, så ville jeg ha forsømt betydelig min handleplikt og aktivitetsplikt hvis jeg hadde sagt at dette får dere ordne opp i selv. Vi hadde begynt å gjøre vurderinger av dette i samråd med Nav, la han til.

Busch opplyste at den første formelle henvendelsen fra Nav først kom etter pressekonferansen den 28. oktober.

Busch er kritisk til at han ikke ble orientert om usikkerheten i Nav.

– Vi hørte ingenting i denne perioden, og vi har altså et sentralt samarbeidsforum hvor politidirektøren, Nav og jeg er med. Det ble ikke tatt opp i dette samarbeidsforumet. Vi hadde to møter i 2019 og det ble ikke nevnt der i det hele tatt.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder åpen høring om trygdeskandalen 9. og 10. januar.

* Bakgrunnen for høringen er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse om saken i Stortinget 5. november, samt etterfølgende korrespondanse mellom komiteen og regjeringen.

* Fra den rødgrønne regjeringsperioden skal tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og de tidligere arbeids- og sosialministrene Anniken Huitfeldt (Ap) og Hanne Bjurstrøm (Ap) forklare seg.

* Fra dagens regjering skal statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialministrene Hauglie og Robert Eriksson (Frp) forklare seg. Det skal også justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

* Fra påtalemyndigheten er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch innkalt.

* Fra Nav skal Nav-sjef Sigrun Vågeng og hennes forgjenger Joakim Lystad forklare seg.

*Også Trygderetten, Advokatforeningen og tillitsvalgte er invitert til høringen.

* Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

(Kilde: NTB)

21. november skrev TV 2 om det siste møtet hvor Busch spurte Nav om det var noe vesentlig nytt. Svaret var nei.

Les saken: Sjokkbrevet: Nav orienterte ikke Riksadvokaten

Folk ble dømt og fengslet i flere uker etter at Nav slo alarm overfor Arbeids- og sosialdepartementet 30. august i år.

Kunne stanset rettssak

SVs Freddy Andre Øvstegård trakk frem at en mann ble dømt 17. september, etter at alarmen gikk i departementet.

SV-POLITIKER: Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
SV-POLITIKER: Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum

– På det tidspunktet vet departementet og Nav at denne rettsaken skal skje. Noen dager før drøfter de om de skal stoppe eller gi beskjed slik at rettssaken skal stoppes. Hva er din kommentar til at vedkommende blir dømt til 90-dagers fengsel uten at Riksadvokaten blir informert? spurte SV-politikeren.

– Mitt svar er at det hadde vært fullt mulig å stoppe denne saken. Det er 17. september de begynner å sende ut brev og en telefonhenvendelse til oss hadde gjort det mulig å stoppe den saken. Det er ingen tvil om det, sa Busch.

Saksordfører Eva Kristin Hansen sier Busch var krystallklar på at deler av skandalen kunne vært unngått.

– Han sier at både før og etter alarmen gikk, så mener han ting ikke ble gjort bra nok. Det var et tydelig budskap. Jeg synes han forsterket det at ting kunne vært gjort på en bedre måte og unngått. Han var krystallklar, sier Hansen til TV 2.

– Han holdt et åpenhjertig og godt innlegg, hvor han beklaget dypt at folk har havnet i det uføret de har havnet i. Det han sier er at hvis hans riksadvokatembetet hadde blitt koblet inn tidligere, så kunne mange sluppet å havne i uføret de har havnet i. Han sier han kom altfor sent inn i denne prosessen. Mye av dette hadde blitt unngått hvis han ble koblet på da de første trygderettskjennelsene kom i 2017, sier saksordføreren.

Moxnes: Utilgivelig

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på det som kom frem i høringen.

– Hadde Anniken Hauglie sikret at Riksadvokaten ble varslet ville det ført til handling. Folk ville kommet ut av fengsel og 33 dommer ville vært ungått, urett ville blitt rettet opp. Vi veit at det kunne forhindret et tosifret antall feilaktige dommer, og at det tok en og en halv måned fra «den store alarmen» gikk i Hauglies departement til Riksadvokaten fikk beskjed, skriver Moxnes i en tekstmelding til TV 2.

Moxnes kaller det utilgivelig.

– Det er utilgivelig at dette ikke skjedde tidligere. Det er ikke noe mindre grunnlag for mistillit til Hauglie nå.

Før jul fremmet Moxnes et mistillitsforslag mot Hauglie. Forslaget fikk bare Rødts ene stemme.

Nestleder i kontrollkomiteen Svein Harberg (H) sier Busch hadde kloke betraktninger.

– Samtidig bygget han mye av det på etterklokskap, la jeg merke til. Det tror jeg er en av utfordringene i denne saken, at vi må tenke på hva visste man på de tidspunktene man tok en avgjørelse, sier Harberg til TV 2.

Han sier det blir viktig å oppklare hvorfor det ikke ble slått alarm.

75 personer

I sin redegjørelse la Busch fram nye tall, der det framgår at 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel. 44 av dem ble dømt til fengselsstraff, som er helt eller delvis sonet.

I åtte saker ble det avsagt samfunnsstraff, mens 19 personer ble dømt til betinget fengsel. I fire tilfeller var soningen ikke blitt påbegynt da saken sprakk i fjor høst.