KLAR FOR HØRING: Eva Kristin Hansen (Ap) er klar for høring torsdag og fredag.
KLAR FOR HØRING: Eva Kristin Hansen (Ap) er klar for høring torsdag og fredag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

NAV-HØRING I STORTINGET:

– Hvordan i all verden kunne dette skje?

I to dager skal kontrollkomiteen på Stortinget forsøke å finne svaret på hvordan Nav-skandalen kunne skje. Så langt er trolig 78 personer feilaktig dømt for trygdesvindel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det som blir viktig er å stille spørsmål ved hvordan i all verden dette kunne skje, sier Eva Kristin Hansen (Ap).

I to dager skal visepresidenten i Stortinget, som saksordfører for Nav-skandalen, lede utspørringen av både nåværende og tidligere statsråder, Nav-sjefen og tidligere riksavokat Tor-Aksel Busch.

Samlet har Nav anklaget de 78 som trolig er feilaktig dømt i trygdeskandalen for å ha svindlet til seg 24,7 millioner kroner.

– Vi skylder alle de som er berørt at vi gjør skikkelig arbeid i Stortinget, sier Hansen.

– Hvorfor gikk ikke alarmen før?

* Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

* Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, ifølge oppdaterte tall fra Riksadvokaten per 17. desember.

* Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker, og hadde i midten av desember utbetalt rundt 5 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år.

* Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

* Rødt fremmet 27. november mistillitsforslag mot Hauglie, men det fikk bare støtte fra partiets ene stortingsrepresentant.

* 9. og 10. januar holder kontrollkomiteen åpen høring i saken. (Kilde: Riksadvokaten, Nav)

I tillegg til sakene som har havnet i rettssystemet, har Nav beregnet at det kan være ytterligere 2.400 saker hvor folk uriktig har fått krav om å tilbakebetale penger.

– Vi må finne ut av hvordan man reagerte når man skjønte at man gjorde ting feil. Vi må tidsfeste hvor langt tilbake dette går og hvorfor man ikke oppdaget det tidligere. Det har gått veldig lang tid før alarmklokkene gikk, sier Hansen.

Årsaken til skandalen er at Nav har tolket regelverket for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land feil.

– Jeg forventer særlig å få svar på hvorfor ikke alarmen i denne saken gikk før, og hvorfor ikke alvoret ble avdekket tidligere, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Anniken Hauglie har tidligere sagt at den store alarmen i departementet gikk i slutten av august.

Kan bli mistillit

Etter høringen skal Stortinget vurdere hvilke konsekvenser feilene bør få for sittende statsråd Anniken Hauglie (H).

Statsminister Erna Solberg (H)

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp)

Han har med seg følgende i høringen: Heidi Heggenes, departementsråd og Jostein Haug Solberg, avd. direktør

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

Hun har med seg følgende i høringen: Eli Telhaug, departementsråd og Tomas Berg, ekspedisjonssjef

Robert Eriksson (Frp)

Tidligere statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet (16. oktober 2013 – 16. Desember 2015)

Anniken Huitfeldt (Ap)

Tidligere statsråd i Arbeidsdepartementet (21. september 2012 – 16. oktober 2013)

Hanne Bjurstrøm (Ap)

Tidligere statsråd i Arbeidsdepartementet (20. Oktober 2009 – 21. September 2012)

Dag Terje Andersen (Ap)

2017 – 2021 Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

2013 – 2017 Andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité

2009 – 2013 Stortingspresident

2008 – 2009 Statsråd i arbeids- og inkluderingsdepartementet (26. juni 2008 – 2. oktober 2019)

Eva Kristin Hansen (Ap)

2019 – 2020 Saksordfører for NAV-saken i kontrollkomitéen

2017 – 2021 Visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets kontroll- og konstitisjonskomité

2005 – 2009 Medlem i Stortingets arbeids og sosialkomite.

Jonas Gahr Støre (Ap)

2005 – 2012 Utenriksminister (17. oktober 2005 – 21. september 2012)

Tor-Aksel Busch

1997 – 2019 Riksadvokat (gikk av 31. Oktober 2019, få dager etter at Nav-skandalen ble kjent)

Trine Fernsjø

Leder av Trygderetten.

Joakim Lystad

2010 - 2015 Arbeids- og velferdsdirektør

Sigrun Vågeng

2015 - Arbeids og velferdsdirektør

Hun har med seg følgende på høringen: Thore Hansen, Tidl. Leder av NAV internasjonalt Kjersti Monland, Tidl. Ytelsesdirektør i NAV Grethe Børsheim, direktør NAV Klageinstans og Marianne Fålun, Økonomi- og ytelsesdirektør, NAV

Øvrige på høring: Elisabeth Steen (leder, NTL NAV) Unn-Kristin Olsen (Leder, Parat NAV) Øyvind Hov Randmæl (Leder, AVYO) Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen

Medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité: Dag Terje Andersen (Ap), leder Svein Harberg (H), nestleder Nils T. Bjørke (Sp), andre nestleder Eva Kristin Hansen (Ap), saksordfører Ulf Leirstein (Uavh) Bente Stein Mathisen (H) Magne Rommetveit (Ap) Hanne Dyvecke Søttar (Frp) Freddy André Øvstegård (SV)

– Vi vil kreve svar på om Anniken Hauglie har villedet Stortinget, om hun har visst mer enn hun har sagt til oss og om håndteringen av Nav-saken etter at den ble offentlig kjent har vært god og tillitsfull, sier Øvstegård.

– Etter høringen må komiteen samles og vurdere om vi må ha flere høringer, eller om vi skriver en sak som skal til behandling i Stortinget, sier Hansen.

Stortinget kan reagere med alt fra mild kritikk, et såkalt daddel-votum som betyr sterk kritikk av statsråden og et mistillitsforslag.

– Jeg tenker at vi må gjennomføre høringen. Jeg vil lytte til Anniken Hauglie. Jeg vil lytte til statsministeren, så får vi i etterkant vurdere hva vi tenker om det, sier Hansen.