STRID: Frp krever at Dag Terje Andersen (Ap) trekker seg som komitéleder.
STRID: Frp krever at Dag Terje Andersen (Ap) trekker seg som komitéleder. Foto: Ole Berg-rusten

nav-høringen:

Full strid: Frp krever at komitéleder trekker seg

Det er kaos på Stortinget dagen før høringen om Nav-skandalen. Nå krever Frp at komitéleder Dag Terje Andersen trekker seg. Samtidig er det strid mellom regjeringspartiene og opposisjonen om hva høringen burde handle om. – De ønsker å skape forvirring, kontrer Arbeiderpartiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag starter høringen i Stortinget om Nav-skandalen, hvor minst 78 personer antas å være uskyldig dømt for trygdesvindel.

Dagen før høringen er det full politisk krig mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene.

Nå krever Fremskrittspartiet at Dag Terje Andersen (Ap) fratrer som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen under behandlingen av saken. Han var arbeids- og inkluderingsminister i den rødgrønne regjeringen i tidsrommet 20. juni 2008 - 2. oktober 2009.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener den tidligere Ap-statsråden har villedet Stortinget.

– Han ble varslet. Det er nå dokumentert, men han valgte å se bort fra det og valgte å gå videre som ingen ting har skjedd. Han har villedet Stortinget i sin tid som statsråd i den rødgrønne-regjeringen, sier Wiborg til TV 2.

– Du mener han har villedet Stortinget?

– Ja, det er åpenbart.

Wiborg viser til tre dokumenter:

  • Odelstingsproposisjon nr. (2008-2009) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner). Her heter det at «Departementet understreker at dersom det er motstrid mellom § 11-3 og forordningen, vil EØS-reglene gå foran. Departementet foreslår at det som hovedregel skal være et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader at personen oppholder seg i Norge».
  • Brev fra NAV til Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 11. mars 2009. Her heter det blant annet at: «Gjennomføringen av nye forordningene vil medføre betydelig arbeid for NAV. Dette knytter seg i særlig grad til det generelle påbudet om elektronisk utveksling av trygdedata mellom medlemslandene, men også til endringer som gjøres på enkelte av stønadsområdene og i reglene for hvilken lovgivning en person skal være omfattet av».
  • Brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til NAV datert 11. mai 2019. Her heter et blant annet: De nye forordningene vil i alt vesentlig ikke medføre vesentlige materielle regelendringer, (verken når det gjelder stønads- eller lovvalgsregler).

* Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

* Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, ifølge oppdaterte tall fra Riksadvokaten per 17. desember.

* Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker, og hadde i midten av desember utbetalt rundt 5 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år.

* Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

* Rødt fremmet 27. november mistillitsforslag mot Hauglie, men det fikk bare støtte fra partiets ene stortingsrepresentant.

* 9. og 10. januar holder kontrollkomiteen åpen høring i saken.

(Kilde: Riksadvokaten, Nav)

PEKER PÅ AP: Erlend Wiborg (Frp) på talerstolen under redegjøringen i Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen
PEKER PÅ AP: Erlend Wiborg (Frp) på talerstolen under redegjøringen i Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen Foto: Stian Lysberg Solum

Wiborg mener Nav stilte klare spørsmål og dermed varslet Andersen og departementet om at forordningen ville bety vesentlige endringer av regelverket.

– Nav stilte spørsmål ved dette, mente det var feil og Andersen valgte likevel å se bort fra det. Det er noe Stortinget nå virkelig må se på. Da må Dag Terje Andersen fratre som leder av kontrollkomiteen når denne saken skal behandles, sier Frp-toppen.

– Dette er en feil som har foregått under deres regjering, er det ikke da spesielt å peke på Arbeiderpartiet så mange år tilbake?

– Nei, det er mange som har et ansvar her. Hele det politiske Norge har et ansvar, men da er det viktig at vi får alle fakta på bordet og sørger for at ikke den som selv er ansvarlig, som Dag Terje Andersen, skal granske seg selv. Ingen skal beskytte seg selv eller sine, sier Wiborg.

Ap: – Klasseforskjell

Saksordfører i komiteen, Eva Kristin Hansen (Ap), sier regjeringspartiene forsøker å flytte fokus for å skape forvirring.

– At det kommer angrep på tidligere statsråder fra Arbeiderpartiet fra Frp overrasker meg ikke. Nå er det snart høring i denne saken. Jeg tror man er bekymret for regjeringen sin rolle i det, sier Hansen.

Hun svarer på vegne av partifelle Dag Terje Andersen, og sier Høyre og Frp bak lukkede dører i komiteen har ansett Andersens fortid som uproblematisk.

FEIL: Eva Kristin Hansen sier Høyre og Frp driver et dobbeltspill i Nav-saken. Foto: Mads Fremstad/TV 2
FEIL: Eva Kristin Hansen sier Høyre og Frp driver et dobbeltspill i Nav-saken. Foto: Mads Fremstad/TV 2

– Dag Terje Andersen har tatt opp i komiteen og spurt om noen synes det har vært problematisk at han har vært arbeidsminister, og fått bekreftet fra en enstemmig komité, inkludert Frp og Høyre, at det ikke er noe problem. Det har vi valgt å forholde oss til. Det virke som det er et interessant politisk spill på gang. De ønsker å skape litt forvirring i forkant av høringen og komme med skylddeling.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes det er litt klasseforskjell. Det ble gjort feil da forordningen ble innført og det er riktig at man skulle tolket regelverket annerledes, men jeg mener den store skandalen her ligger i at etter statsråden fikk vite om alvoret i saken så blir folk fortsatt fengslet.

– Meget spesielt

Samtidig som Frp krever at Andersen trekker seg, er det strid mellom partiene om hvor langt tilbake i tid høringen bør gå.

Høringen torsdag og fredag skal i all hovedsak dreie seg om perioden etter 2012, da forordningen ble innført.

Eva Kristin Hansen sa mandag at «det faktisk var regjeringen som ikke ønsket at Stortinget skulle foreta undersøkelser tilbake i tid utover 2012». Hun pekte på at Hauglies redegjørelse for Stortinget dreiet seg om perioden etter 2012.

Det er helt feil, ifølge departementet.

– Det er komiteen som fritt velger hva de vil ha høring om og hvordan de eventuelt vil begrense den. Regjeringen har på ingen måte lagt føringer for dette arbeidet, sier Anniken Hauglies statssekretær, Vegard Einan, til TV 2.

– Hun holdt sin redegjørelse i Stortinget 5. november. Der fokuserte hun i hovedsak på prosessen knyttet til innlemmingen i 2012. Men hun sa også at det var naturlig at en i det videre arbeidet også vurderer praksis før 2012, fortsetter han.

Les hele redegjørelsen til Hauglie.

Frps Erlend Wiborg mener det er meget spesielt at høringen «bare» skal se på perioden etter 2012.

– Det er meget spesielt. Jeg tror det er viktig at i en så alvorlig sak at alle steiner snus. Vi sitter på dokumenter som viser at den rødgrønne regjeringen gjorde grove feil da de innførte dette regelverket, og jeg tror det er viktig at man ser på alt. Både under nåværende regjering og også tidligere regjeringer.

Erna Solberg (H)

2013 – Statsminister (16. oktober 2013 - )

Jøran Kallmyr (Frp)

2019 – Justis- og innvandringsminister (29. Mars 2019 - )

Han har med seg følgende i høringen: Heidi Heggenes, departementsråd og Jostein Haug Solberg, avd. direktør

Anniken Hauglie (H) 2015 -

Statsråd i arbeids- og sosialdepartementet

Hun har med seg følgende i høringen: Eli Telhaug, departementsråd og Tomas Berg, ekspedisjonssjef

Robert Eriksson (Frp)

2013 – 2015 Statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet (16. oktober 2013 – 16. Desember 2015)

Anniken Huitfeldt (Ap)

2012 – 2013 Statsråd i Arbeidsdepartementet (21. september 2012 – 16. oktober 2013)

Hanne Bjurstrøm (Ap)

2009 – 2012 Statsråd i Arbeidsdepartementet (20. Oktober 2009 – 21. September 2012)

Dag Terje Andersen (Ap)

2017 – 2021 Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

2013 – 2017 Andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité

2009 – 2013 Stortingspresident

2008 – 2009 Statsråd i arbeids- og inkluderingsdepartementet (26. juni 2008 – 2. oktober 2019)

Eva Kristin Hansen (Ap)

2019 – 2020 Saksordfører for NAV-saken i kontrollkomitéen

2017 – 2021 Visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets kontroll- og konstitisjonskomité

2005 – 2009 Medlem i Stortingets arbeids og sosialkomite.

Jonas Gahr Støre (Ap)

2005 – 2012 Utenriksminister (17. oktober 2005 – 21. september 2012)

Erlend Wiborg (Frp)

2017 –2021 Leder i Stortingets arbeids og sosialkomité

Heidi Nordby Lunde (H)

2017 – 2021 Medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité

Tor-Aksel Busch

1997 – 2019 Riksadvokat (gikk av 31. Oktober 2019, få dager etter at Nav-skandalen ble kjent)

Trine Fernsjø

Leder av Trygderetten.

Joakim Lystad

2010 - 2015 Arbeids- og velferdsdirektør

Sigrun Vågeng

2015 - Arbeids og velferdsdirektør

Hun har med seg følgende på høringen: Thore Hansen, Tidl. Leder av NAV internasjonalt Kjersti Monland, Tidl. Ytelsesdirektør i NAV Grethe Børsheim, direktør NAV Klageinstans og Marianne Fålun, Økonomi- og ytelsesdirektør, NAV

Øvrige på høring: Elisabeth Steen (leder, NTL NAV) Unn-Kristin Olsen (Leder, Parat NAV) Øyvind Hov Randmæl (Leder, AVYO) Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen

Medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité:

Dag Terje Andersen (Ap), leder Svein Harberg (H), nestleder Nils T. Bjørke (Sp), andre nestleder Eva Kristin Hansen (Ap), saksordfører Ulf Leirstein (Uavh) Bente Stein Mathisen (H) Magne Rommetveit (Ap) Hanne Dyvecke Søttar (Frp) Freddy André Øvstegård (SV)

– Ap sier at de forholder seg til regjeringen, og de har kun redegjort for innføringen av forordningen i 2012?

– For det første er det feil. Statsråden var veldig tydelig da hun redegjorde på at man også må se på hele tidslinjen her, så det er direkte feil det Arbeiderpartiet kommer med. Jeg synes også det er spesielt at Arbeiderpartiet sier at regjeringen skal bestemme hva som skal granskes. Jeg mener det er viktig at alle fakta kommer på bordet her, uavhengig av om det skjedde i 2009, 2010, 2013, 2017 eller 2019.

SE VIDEO: Hauglie kommer ikke på noe hun kunne gjort annerledes

– Men Høyre og Fremskrittspartiet har selv personer i kontrollkomiteen. Kunne ikke dere gjort noe med dette?

– Jo, men igjen er det flertallet som rår og det som er viktig nå er at jeg blåser i hvem som har sagt hva også videre.

Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen, Heidi Nordby Lunde (H) sier «det hadde vært supert om Arbeiderpartiet ville forholde seg til redegjørelsen til statsråden.»

KRITISK: Heidi Nordby Lunde (H) er kritisk til kontroll- og konstitusjonskomiteens avgjørelse.
KRITISK: Heidi Nordby Lunde (H) er kritisk til kontroll- og konstitusjonskomiteens avgjørelse. Foto: Terje Pedersen

– I den sier Hauglie at det er helt naturlig at de går tilbake til tidligere enn 2012 og det er det vi burde fulgt opp.

– Det er opportunt for opposisjonen som da satt i posisjon at man avgrenser det til 2012. Vi ønsker å komme helt til bunns i saken og se på hele saksfeltet, sier Høyre-politikeren.

Hun mener Andersen og Hansen ikke «er villig til å se på om man selv var med på å gjøre feil».

– Høyre og Frp har medlemmer i kontrollkomiteen. Kunne ikke dere sørget for at høringen skulle være før 2012?

– Nå har opposisjonen flertall i komiteen og jeg sitter selv ikke i den, så jeg kjenner ikke til de interne forhandlingene, men opposisjonen er de som driver frem høringen og det er komitéleder og saksordfører som legger føringer for hvordan høringen gjennomføres.

– Så det var Høyres ønske at høringen skulle gjelde for før 2012?

– Det har i hvert fall vært mitt ønske og statsrådens ønske. I forklaringen hun ga til Stortinget, sa hun uttrykkelig det at man bør se på tiden bak 2012.

Hansen: H og Frp sier noe helt annet i komiteen

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen avviser kritikken, og sier Wiborg og Nordby Lunde sier noe annet enn sine partifeller i kontrollkomiteen.

– Jeg tenker at Heidi Nordby Lunde ikke vet hvordan ting foregår i kontrollkomiteen. Det er ikke slik at opposisjonen leder arbeidet i komiteen. Vi gjør det i fellesskap. Det gjør vi i alle saker, og Høyre og Frp sine medlemmer har vært hundre prosent enig i hvordan vi har lagt opp arbeidet. At dette kommer fra noen på utsiden av komiteen nå, det får bare være, sier Eva Kristin Hansen.

– Ser du på dette som et angrep fra regjeringspartiene for å flytte fokus fra dem selv og over på Arbeiderpartiet?

– Ja, selvfølgelig er det det. Dette er klassisk, god politisk spinning. De har dyktige spinndoktorer i Høyre, så selvsagt er det det. Det er klassisk, og det må de gjerne gjøre, men vi skylder alle de som er rammet i denne saken at vi gjør et skikkelig arbeid i Stortinget og ikke bare springer rundt i Stortinget her og beskylder folk for ting.

– Sier du at Høyre og Frp i komiteen sier noe annet enn det Erlend Wiborg og Heidi Nordby Lunde sier til TV 2?

– Ja, det er er det jeg sier. De sier noe helt annet i komiteen.

– Hva tenker du om det?

– Man forsøker å drive et politisk spinn og spill. Det er noen som synes det er gøy å forstyrre denne alvorlige saken, mens de seriøse, ordentlige folkene som sitter i kontrollkomiteen er opptatt av å gjøre et grundig arbeid - også dem fra Høyre og Frp.

– Hvorfor skal høringen gå tilbake til 2012?

– Når vi drøftet det og fikk den saken i Stortinget, så sier Anniken Hauglie i redegjørelsen at det er naturlig å se fra 2012. Det hun faktisk redegjør om er fra 2012, så sier hun at det vil være naturlig å se lenger tilbake i tid. I komiteen har vi tenkt at Stortinget tar utgangspunkt i i 2012, så får regjeringens oppnevnte utvalgt gå lenger tilbake. Det er veldig mye tekniske ting. Vi er ikke en gjeng med jurister. Vi er stortingsrepresentanter som skal kontrollere regjeringen. Så når granskningsutvalget ble satt ned, og vi drøftet det i komiteen, så var det naturlig at de tok det lenger tilbake i tid.

– Så Høyre og Frp har vært enig i at 2012 var en fin frist?

– Vi har diskutert det og jeg stilte spørsmål ved hvor langt vi skulle gå tilbake i tid. Da ble vi enige om 2012.

– Så når Høyre og Frp antyder at dere beskytter deres egen statsråd og regjering..

– Så er det veldig feil. Vi beskytter ingen tidligere statsråder og sier ikke at det ikke er gjort feil tidligere. Denne saken er for alvorlig til å drive med slike beskyldninger. Jeg er oppdatert av at de det er begått urett mot, så skal vi finne ut av hva som har skjedd. Jeg eller andre i Arbeiderpartiet driver ikke å beskytter tidligere statsråder, det kan vi ikke gjøre i denne saken her.

Høyres kommunikasjonsavdeling sier Høyres medlemmer i kontrollkomiteen ikke vil stille til intervju før høringen.