12-åringen skulle kastes ut av Norge – nå har saken tatt en ny vending

Utlendingsnemndas (UNE) krav om at 12 år gamle Konstantinos måtte ha egen inntekt for at han og moren skulle få opphold i Norge vakte sterke reaksjoner. Nå vil UNE gjennomgå saken på nytt.

– Jeg er veldig lettet over de gode nyhetene. Vi satte i et gledeshyl da vi hørte det. Nå kan begynne å leve et vanlig liv igjen, smiler Johanna Vidalon.

UNE har til nå stått knallhardt på at den 12 år gamle greske statsborgeren Konstantinos og moren Johanna ikke har oppholdsrett i Norge, men åpner nå for at de kan ha tolket EØS-reglene for strengt.

EØS-borgere har etter direktivet om fri bevegelighet rett til å oppholde seg i medlemsland som Norge hvis de kan forsørge seg selv, og de har rett til å ha familiemedlemmer med seg.

Konstantinos er nøkkelen til opphold for seg og moren fordi han er EØS-borger, mens moren har statsborgerskap fra Peru.

UNE påstod at Konstantinos likevel ikke hadde selvstendig rett til opphold fordi han er barn, og fordi det er moren som forsørger ham.

12-åringen måtte ha sin egen inntekt, ifølge UNEs tolkning av reglene.

Les også: UNE krevde at 12-åringen måtte ha egen inntekt

Johanna fikk endelig avslag på søknaden om familiegjenforening med Konstantinos etter EØS-reglene 13. november i fjor, og beskjed om å reise ut av Norge.

Familiens advokat varslet rettssak og ba om at mor og sønn fikk bli i Norge til rettssaken kom opp, men UNE stod fast på at de måtte forlate Norge.

Men nå har UNE opphevet utreisefristen.

I et nytt og oppsiktsvekkende vedtak 13. januar som TV 2 har fått innsyn i, har UNE snudd og bestemt seg for å behandle saken på nytt.

Det skjer etter at EFTAs overvåkingsorgan ESA har fastslått at Norge bryter EØS-reglene når det gjelder barns rett til fri bevegelse i behandlingen av Konstantionos.

ESA overvåker at Norge og de andre EFTA-landene følger EØS-reglene, og setter dem over egne lover og regler når de kolliderer, som i NAV-skandalen.

Nå mener altså ESA at Norge har brutt EØS-reglene på enda et område.

Det går fram i den foreløpige konklusjonen i klagesaken ESA opprettet mot Norge etter at TV 2 omtalte saken.

– EFTA-systemet konkluderer med at Norge ikke har oppfylt sine forpliktelser, og åpenbart har krenket de grunnleggende reglene for barns rett til fri bevegelse, sier familiens advokat Arild Humlen til TV 2.

Konstantinos er lettet

UNEs nye vedtak er gjort etter rådgivning fra Regjeringsadvokaten, som er Statens prosessfullmektig i rettssaker.

«..i dialog med Statens prosessfullmektig, har UNE konkludert med at det er riktig med en ny gjennomgang i UNE om EØS-regelverkets rekkevidde» heter det i vedtaket.

ESA KRITISERER UNE:Det gir familien nytt håp for opphold i Norge.
ESA KRITISERER UNE:Det gir familien nytt håp for opphold i Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

UNE tar ikke på forhånd stilling til om familien virkelig skal få opphold i Norge, men skriver at de kan oppholde seg lovlig i Norge inntil det kommer en ny beslutning.

Det gjør at Konstantinos, som er inne i sitt siste år på Majorstuen barneskole, kan senke skuldrene.

– Jeg er veldig lettet, smiler han over leksene, og bekrefter at det blir lettere å konsentrere seg om både norsk og matematikk framover.

UNE vil foreløpig ikke svare på spørsmål fra TV 2 om de kan ha tolket EØS-regelverket for snevert.

Gjennomslag for familien

TV 2 har tidligere fortalt at ESA sendte et brev til Arbeids- og sosialdepartementet 9. desember i fjor om at de opprettet en klagesak mot Norge. Dette for å undersøke om Norge tolker EØS-reglene feil når det gjelder barns rett til fri bevegelighet.

I svaret fra departementet til ESA 16. desember ble det vist til UNEs begrunnelse for avslaget, men det godtar ikke ESA.

ESA sendte et nytt brev til departementet med en foreløpige konklusjon 19. desember, der det heter at Norge har sviktet sine forpliktelser etter direktivet om fri personbevegelighet.

Barn har rett til å oppholder seg i et medlemsland sammen med den som forsørger dem, konkluderer ESA.

– Dette er et gjennomslag for familien, og det vi mener er riktig regelforståelse. Det er betryggende for familien at EFTA støtter dem fullt ut, i strid med det norske myndigheter har påført disse menneskene av problemene gjennom en uriktig forståelse av reglene, sier Humlen til TV 2.

Hauglie må svare

Arbeidsminister Anniken Hauglie er under hardt press for feil tolkning av EØS-regelverket i NAV-skandalen, og det er også hennes departement som må klargjøre om Norge kan ha tolket EØS-reglene feil også i Konstantinos-saken.

Haugli vil ikke gi noen kommentar før departementet har gitt sin tilbakemelding til ESA, noe som må skje innen fristen 20. januar.

– Norge må endre sin praksis og gi familien opphold, krever Humlen. Han viser til at overvåkingsorganet i detalj gjennomgår fem EU-dommer og en EFTA-dom som støtter deres syn.

– Her må Norge innrette seg, ellers blir det fremmet søksmål, sier han.

GLADE: Johanna Hassim Vidalon sammen med sønnen Konstantinos Alexandros Siatis
GLADE: Johanna Hassim Vidalon sammen med sønnen Konstantinos Alexandros Siatis Foto: Sveinung Kyte

For familien gir det håp at UNE etter påtrykk fra ESA åpner for at de kan ha tolket reglene for snevert.

– Vi er veldig, veldig glade. Jeg føler meg super heldig, og føler at det er noe godt i vente for oss, sier Johanna.

Vakte oppsikt

Johanna og sønnene Konstantinos og Maximo (18), som begge er greske statsborgere, kom til Norge sammen med Johannas daværende ektemann for snart fire år siden.

Da han reiste tilbake og de skilte lag ble Johanna igjen som forsørger for sønnene. Hun hadde to jobber og guttene var godt etablert i Norge med venner og skole.

Johanna fryktet at familien skulle bli splittet før jul etter UNEs avslag - at Konstantinos ble værende i Hellas, at Maximo fikk opphold i Norge på eget grunnlag, mens hun ble sendt tilbake til Peru.

Saken vakte sterke reaksjoner blant politikere fra flere partier på Stortinget. Arbeiderpartiets innvandingspolitiske talsperson kalte UNEs vedtak «høl i hue».

– Vi skal ha en streng innvandringspolitikk, men vi må også ha en rettferdig og forutsigbar innvandringspolitikk folk forstår, sa Masud Gharahkhani.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim mente UNE var for firkantet i tolkningen av EØS-regelverket.

– Her er intensjonen om at familien kan forsørge seg selv oppnådd, og da mener jeg man må få tilpasset reglene slik at familien får bli, sa Helgheim til TV 2.

Jusprofessor Mads Andenæs mente familien hadde rett til å bli i Norge, og kalte UNEs begrunnelse vranglære, mens NAV-gransker Finn Arnesen mente man burde innhente en uttalelse fra EFTA-domstolen, og la familien få bli i Norge til saken var avklart, men UNE stod fast på at Konstantinos og moren måtte ut.

Nå er situasjonen en annen, og advokaten er optimist selv om det ikke er gitt at de tilslutt får opphold.

– Jeg har forventninger om at Norge innretter seg. Det vil være helt utrolig om vi skulle sette oss opp mot regelverket, sier Humlen.