Hyllet Ari Behn: – Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter

Statsminister Erna Solberg brukte mye av sin nyttårstale til å snakke om klima og bærekraft. Men også åpenheten rundt selvmord fikk mye plass.

1. nyttårsdag holdt statsminister Erna Solberg sin tradisjonsrike tale.

I likhet med Hans Majestet kong Haralds tale på nyttårsaften, viet også statsministeren deler av talen sin til å snakke om avdøde Ari Behn.

– Første juledag mottok vi den triste nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter. Familie og etterlatte mistet et kjært familiemedlem og en god venn, sa Solberg.

Se hele talen i videovinduet over.

Unaturlig

Etter at Ari Behns selvmord ble kjent, bestemte statsministeren seg for å spille inn talen på nytt.

– Det hadde vært unaturlig uten å ha nevnt det som kanskje er den største åpenheten rundt et selvmord vi har sett på lang, lang tid i Norge, sier Solberg til TV 2.

I 2018 tok 674 personer livet sitt i 2018. Statsministeren mener det er 674 for mange, og er klar på at Norge må jobbe for å få tallet ned.

– Åpenhet, å tørre å snakke om følelser, er viktig.

Statsministeren sier at regjeringen nå ønsker å finne ut hvorfor stadig flere unge får psykiske helseutfordringer.

– Regjeringen vil derfor ta et initiativ for å kartlegge årsakene. Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker. Men vi vet én ting, det å bry oss om hverandre er alltid viktig, sa Solberg.

Roser klimastreikerne

Det siste året har vi sett tusenvis av norske barn og ungdom streike for klimaet. Engasjementet har åpenbart nådd statsministeren. Store deler av talen handlet nettopp om klimautfordringene verden står overfor.

ROS: Statsministeren roste både de klimastreikende ungdommene, samt kongefamilien i sin nyttårstale.
ROS: Statsministeren roste både de klimastreikende ungdommene, samt kongefamilien i sin nyttårstale. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Her hjemme har mange unge det siste året vist sterk bekymring for klimaet, og det med god grunn. En nybakt mor i Malawi og klimaengasjert norsk ungdom har ulike drømmer for fremtiden. Men også mye felles. De drømmer om frihet og trygghet. Om muligheten til å bruke sine evner i utdanning og arbeid. Om et rent miljø og et trygt klima. Om det vi kaller en bærekraftig verden.

For noen år siden diskuterte alle verdens land hva som skulle til for at disse drømmene skulle gå i oppfyllelse. Svaret ble FNs bærekraftsmål.

– Målene ble vedtatt i 2015, og vi skal nå dem innen 2030, lovte Solberg.

– Vil kreve mye

Statsministeren trakk også frem at vi ofte hører at Norge ikke gjør noe for klimaet. Det er feil, mener Solberg.

– Norge har ført en stadig strengere klimapolitikk siden CO2-avgiften ble innført for nesten 30 år siden. Utslippene er nesten like store i dag som de var i 1990, selv om vi har blitt mer enn én million flere nordmenn. Og selv om det har vært en formidabel økonomisk vekst.

Men statsministeren er klar på at utslippene må reduseres kraftig.

– Virkemidlene vi allerede har innført vil kutte utslippene med mer enn 13 prosent. Men heller ikke det er nok. Vi har lovet å kutte utslippene med 45 prosent. Fra 2021 vil vi lage et utslippsbudsjett. Hvert år vil rammen for hva vi kan slippe ut bli mindre.

Beklaget til NAV-ofrene

Solberg er klar på at det vil kreve mye av oss, og at det er noe som bekymrer mange. Særlig de som bor i distriktene hvor det fortsatt er langt mellom ladestasjonene.

– For regjeringen er det viktig å føre en politikk som gjør at hverdagen henger sammen. Mange er bekymret for arbeidsplassen sin, og jeg kan ikke love at alt skal bli som før. Tvert imot er det viktigere enn noensinne at vi klarer å omstille oss. Endringene skaper også nye muligheter og nye jobber. For eksempel innen grønne skip og ferger, hvor Norge ligger langt fremme.

Mot slutten av talen adresserte også statsministeren alle ofrene etter NAV-skandalen.

– Det er i ettertid vanskelig å forstå at en så alvorlig feil kunnet skje over så lang tid og ramme så mange mennesker. På vegne av regjeringen, vil jeg beklage overfor de som er rammet. Vi gjør nå alt vi kan for å rette opp i uretten som er begått, sa Solberg.