FORBUD: En rekke områder langs kysten påvirkes av forbudet.
FORBUD: En rekke områder langs kysten påvirkes av forbudet. Foto: TV 2

Innfører totalforbud mot fiske for å redde torsken

Torskebestandene har blitt kraftig redusert flere steder i landet. Fra 2020 innfører regjeringen drastiske tiltak for å redde fisken.

Ved Oslofjorden står Jowan Mohammed med fiskestanga. Han er en ivrig fisker, og viser stolt frem bilder av tidligere storfangst.

– Jeg elsker å fiske, forteller han med et smil.

Mohammed og flere fiskeglade som ham, kan gå et langt år i vente. I de første månedene av 2020 blir det forbudt å fiske en rekke steder i landet.

Totalforbud

Det blir færre torsk langs norskekysten. Fiskeridirektoratet kaller utviklingen «urovekkende», og peker på at torskebestanden minsker langs kysten både øst og sør i landet.

Spesielt utsatt er Oslofjorden og Skagerrakkysten. For å gjenoppbygge torskebestanden i disse områdene, har regjeringen sett seg nødt til å innføre drastiske tiltak.

All torskefiske i Oslofjorden vil være forbudt fra Telemark til svenskegrensa. Forbudet vil gjelde i hele 2020, men stanser ikke der.

FISKEGLAD: Jowan Mohammed elsker å fiske. Det blir vanskeligere neste år. FOTO: TV 2
FISKEGLAD: Jowan Mohammed elsker å fiske. Det blir vanskeligere neste år. FOTO: TV 2

I 14 utvalgte gyteområder, fra Lindesnes i vest til Sverige i øst, innføres det nemlig et totalforbud mot all fiske.

Usikker på effekten

Regjeringen håper dette vil bidra til å snu den negative torsketrenden.

– Dette er for å ivareta torsken og torskebestanden, slik at vi også kan høste av den i fremtidige generasjoner, sier statssekretær Roy Angelvik (Frp) til TV 2.

Mens forbudet har som mål å heve torskebestanden, er det usikkert om reguleringene vil ha noen effekt.

– Akkurat nå er det et prøveprosjekt, vi vet ikke hvilke svar dette vil gi oss, forteller Angelvik. Han viser til at både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har rådført regjeringen i spørsmålet.

PRØVEPROSJEKT: Roy Angelvik (Frp) håper forbudet vil bidra til å øke torskebestanden. FOTO: TV 2
PRØVEPROSJEKT: Roy Angelvik (Frp) håper forbudet vil bidra til å øke torskebestanden. FOTO: TV 2

Fiskeridirektoratets kart viser områdene som påvirkes av forbudet (artikkelen fortsetter):

Visse unntak

Mens Angelvik har forståelse for at forbudet kan være til ulempe, håper han fiskeglade til å se de langsiktige fordelene ved tiltaket.

– Det jeg tror egentlig alle ønsker er at vi finner en løsning på dette, slik at vi bestanden øker og vi kan fortsette å høste av dette fantastiske produktet, sier statssekretæren.

Ved Oslofjorden tar fiskeren Mohammed forbudet med fatning.

– Jeg elsker torsk, men det er viktig å følge reglene, sier han.

Det er også noe gode nyheter for de fiskeglade. I deler av Oslofjorden og de andre områdene er det likevel lov med andre typer fiske. Anadrome fiskearter, som laks og sjøørret, er unntatt fra forbudet.

Om du skulle få torsk på kroken neste år, må du derimot løsne den fra kroken og sette den tilbake i vannet.