– Hensikten med den skjulte kameraovervåkningen var å se kvinnene nakne, forklarte mannen i Sunnmøre tingrett og erkjente straffskyld.

I ett tilfelle satt han opp kamera på badet i feriehuset til svigerfamilien, men lyktes bare med å filme fornærmede fullt påkledd.

Ifølge tiltalen satte han også opp et bevegelsestyrt overvåkningskamera på soverommet til en kvinne, men da politiet beslagla utstyret, viste det kun opptak av tiltalte selv.

Naken i dusjen

I et opptak fra badet hjemme hos seg selv filmet han en intetanende kvinne mens hun sto i dusjen. Mannen hevdet at kameraet ble skrudd på ved et uhell, men det fester ikke retten lit til.

– Opptaket viser at tiltalte skrur på kameraet bare 50 sekunder før fornærmede går inn i dusjen. Tiltaltes atferd på filmen gir klart inntrykk av at han målrettet stiller inn kameraet mot dusjen, og at det ikke er noe hastig forsøk på å skru av kameraet. Dette samsvarer med fornærmedes forklaring om at hun rett før hadde tatt en joggetur, slik at tiltalte visste at hun skulle dusje, heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett.

Tingretten viser også til at fornærmede ble filmet naken over flere minutter og at tiltalte hadde en klar seksuell motivasjon bak filmingen.

– Installasjon av skjult overvåkningsutstyr er åpenbart i seg selv sterkt kritikkverdig og fremstår som en klar krenkelse av fornærmedes privatliv.

Ubetinget fengsel

Tingretten har dømt mannen for et tilfelle av seksuelt krenkende adferd og to tilfeller av forsøk på seksuelt krenkende adferd. Straffen er satt til fengsel i 45 dager. 20 dager av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år på grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet.

Domfelte må også tåle inndragning av alt kamera- og datautstyr som ble brukt i den ulovlige filmingen samt å betale en av de fornærmede over 30 000 kroner i erstatning for utgifter til installering av alarm.

Dommen i tingretten var enstemmig.

Mannens forsvarer, advokat Erling Flisnes, ønsker ikke å kommentere dommen overfor TV 2.