– Urettferdig elbilstøtte

Milliardene i elbilstøtte går i stor grad til velstående pendlere i villastrøkene.

I høst foreslo Arbeiderpartiet at det ble innført merverdiavgift på de dyreste bilene, men bare for den delen av prisen som oversteg 600.000 kroner.Forslaget falt, men Hadia Tajik, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, mener fremdeles at elbilstøtten har en urettferdig sosial profil.- De som har hatt råd til å kjøpe dyre elbiler, og råd til å suse gjennom bompengesystemer og i kollektivfelt, og på mange måter sluppet billig unna, det har vært de som har mye penger, sier Had