PRESSEKONFERANSE: Nav-direktør Sigrun Vågeng mottar internrevisjonsrapport fra revisjonsdirektør Terje Klepp torsdag. 
Internrevisjonen i Nav har hatt i oppdrag å gå gjennom hva som skjedde i Nav i forbindelse med EØS-forordningen som trådte i kraft i 2012, og hva som skjedde etter kjennelsene i Trygderetten i 2017 og fram til slutten av oktober 2019.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
PRESSEKONFERANSE: Nav-direktør Sigrun Vågeng mottar internrevisjonsrapport fra revisjonsdirektør Terje Klepp torsdag. Internrevisjonen i Nav har hatt i oppdrag å gå gjennom hva som skjedde i Nav i forbindelse med EØS-forordningen som trådte i kraft i 2012, og hva som skjedde etter kjennelsene i Trygderetten i 2017 og fram til slutten av oktober 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nav: – Dette er årsaken til Nav-skandalen

Mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, pekes på som tre hovedårsaker til Nav-skandalen. En mulig feil oversettelse fra dansk kan også ha spilt inn.

Dagen etter at Nav-skandalen ble kjent, 29. oktober, fikk internrevisjonen i Nav i oppdrag å granske hva som skjedde i Nav i forbindelse med EØS-forordningen som trådte i kraft i 2012.

De skulle også granske hva som skjedde etter kjennelsene i Trygderetten i 2017 og fram til slutten av oktober 2019, da saken ble kjent.

Torsdag ettermiddag holdes det en pressekonferanse om saken, der Nav skal orientere om funnene fra internrevisjonen.

Internrevisjonen ble ferdigsluttet onsdag kveld.

– Det er flere årsaker til at ting tar tid etter kjennelsen i Trygderetten i 2017. Det er mange grunner til dette, blant annet sykefravær, sier internrevisor Terje Klepp.

Tre årsaker

Etter et brev fra departementet i mars 2019, ble det utarbeidet nye retningslinjer. Det ble i dette arbeidet klart at kunnskapen om EØS-regelverket var for dårlig i etaten.

30. august ble departementet orientert om feil rettsanvendelse.

– Oppsummert kan vi trygt si at det ikke er en enkelt årsak til at ting har gått så galt. De viktigste årsakene mener jeg er; mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, internt og eksternt, sier Klepp.

Oversettelse fra dansk

I fremleggingen kom det også fram at Nav i 2009 spurte det da Ap-styrte departementet hvordan de nye EØS-reglene skulle tolkes. Dette ville de ikke gi.

– I 2009 ba Nav departementet om hjelp i prosessen med å innføre den nye forordningen, fordi det er forvirring rundt disse begrepene. Da sier departementet til Nav at det ikke bør være behov for flere møter, sier Klepp.

Klepp mener også at en oversettelse av den danske versjonen av EUs trygdeforordninger som ble implementert i 2012, kan være en grunn til feilen.

I den danske versjonen er opphold blitt definert som midlertidig bosted.

– Dette kan være muligheten til at Nav feiltolket reglene, sier Klepp.

Beklaget

Også Nav-direktør Sigrun Vågeng snakket under pressekonferansen.

– Dette skulle ikke skjedd, her har vi i Nav ikke gjort jobben vår, sier Sigrun Vågeng.

– Det er mer enn beklagelig at dette ikke ble oppdaget tidligere. De viktigste punktene jeg tar med meg fra internrevisjonens rapport er disse; at vi har vært for dårlige på EØS-rettens betydning, vi har ikke hatt nødvendig fremdrift og avklaring når det har blitt stilt spørsmålstegn ved praksis og vi har ikke hatt god nok samhandling med andre instanser, sier Vågeng.

Tillit til Hauglie

Statsminister Erna Solberg (H) mener mye må gjøres framover.

– Det som ble lagt fram i dag viser jo at det er store rom for forbedringer, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Nøyaktig hva som skal gjøres, er enda ikke klart.

– Nå har vi et eget utvalg som skal granske og trekke konklusjoner, så jeg vil avvente dette, sier Solberg.

På spørsmål om hvorvidt Anniken Hauglie (H) bør gå av som arbeids- og sosialminister, svarer Solberg at statsråden har hennes fulle tillit.

Lange tolkningsproblemer

Hauglie mener granskingen som ble lagt fram torsdag viser at problemene med tolkningen av lovverket går langt tilbake i tid.

– Det er en alvorlig tilbakemelding man nå får, og den viser en del av de utfordringene Nav har hatt. Det viser også at de utfordringene vi nå sitter i har en lang forhistorie, så langt tilbake som ti år tilbake i tid, sier Hauglie til TV 2.

Hun sier det viktigste for henne nå er å rydde opp i situasjonen i Nav.

– Vi skal sørge for at dette ikke skjer igjen. Dette er en alvorlig sak med svært alvorlige konsekvenser, sier hun.