Oslo kommune gir 10 millioner:

Setter inn strakstiltak ved utskjelt kjøpesenter

Fra og med mandag vil et nytt hjelpeapparat være på plass i Brugata.

I flere reportasjer har TV 2 fortalt om hvordan ansatte på kjøpesenteret Gunerius i Oslo sentrum må håndtere at det åpne rusmiljøet i Brugata trekker inn på kjøpesenteret.

– Det er veldig mye dealing. De gjemmer narkotika i lommer og barnesko, og røyker heroin i prøverommene, forteller vekterlederen som bruker hele arbeidsdagen på å bortvise folk fra senteret.

– Velkjente historier

På ett år har vekterne på Gunerius gjennomført rundt 4500 bortvisninger.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innrømmer at situasjonen er uholdbar.

– Dette er historier som er velkjent og dette er en stor utfordring for Norge og for Oslo by. Folk i Oslo skal føle trygghet. Det betyr flere vektere og nært samarbeid med politiet. Her ser vi åpenlys omsetning av harde stoffer. Det har noe å si for folks respekt for hva som er tillatt i det norske samfunnet, sier Johansen.

Bevilger ti millioner kroner

Nå tar Oslo kommune affære og bevilger ti millioner kroner til en såkalt trygghetspakke i og rundt kjøpesenteret.

– Fra mandag av kommer vi til å ha tilstedeværelse av helsefaglige arbeidere og miljøterapeuter og andre i området her, slik at man ikke kan overlate ansvaret til butikkansatte på Gunerius, sier Johansen til TV 2.

Byrådslederen sier at de jobber for å få rusmiljøet ut av sentrum. Og at de har bevilget tjue millioner kroner til desentraliserte tilbud.

– Man jobber med å øke kompetansen i bydelene, man jobber med å skaffe bolig og arbeid slik at folk integreres bedre i bydelene, og på den måten unngår ansamlinger og dermed rekruttering i disse områdene, sier Johansen.

– Har politisk ledelse gjort nok for å når det gjelder rusproblemene i Oslo?

– Kanskje vi ikke har gjort nok. Men nå satser vi mye mer på desentraliserte tilbud og øker kompetansen i bydelene.

Arild Knutsen som leder Foreningen for human narkotikapolitikk tok tidligere i uken til orde for å samle det åpne rusmiljøet ved det som kalles Elgsletta bak legevakta i Oslo. Han tror et avskjermet område, borte fra næringsliv, boligområder og skoler, med levegger der rusmiljøet vet de kan få være i fred, vil skape mer ro og bedre forhold. Raymond Johansen er ikke helt enig i dette.

Krevende politisk felt

– Vi skal ha en utredning når det gjelder et ansamlingssted i Oslo, men det er ikke enkelt. Det er ingen steder som ønsker at det skal være en stor ansamling av rusmisbrukere rett rundt hjørnet.

Johansen sier at ruspolitikk er noe av det vanskeligste politikerne driver med.

– Ja, jeg synes det er krevende. For det første er det vanskelig med rusmisbrukerne som lever et uverdig liv med rusavhengighet, mange utenfor sosiale nettverket og arbeidslivet. Så det å finne bærekraftige løsninger på dette har gjennom tiår etter tiår i hovedstaden vist seg å være vanskelig.

Han sier at Oslo ikke kan bære ansvaret for byens åpne rusmiljø alene.

– Mange kommer til Oslo, for her det et miljø og en større tilgjengelighet, så dette er ingen enkel oppgave og vi samarbeider med flere byer.