DÅRLIG HUKOMMELSE? Statsminsteren sliter med å huske hvem som varslet henne om Nav-skandalen i juni.
DÅRLIG HUKOMMELSE? Statsminsteren sliter med å huske hvem som varslet henne om Nav-skandalen i juni. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Erna Solberg husker ikke hvordan hun fikk vite om NAV-skandalen

...men husker at det ikke var noen grunn til å reagere

I sitt svar til SVs spørsmål om NAV-skandalen skriver statsminister Erna Solberg at hun ikke husker hvem som informerte henne i juni. Og hun husker heller når det skjedde. Men hun husker at det ikke kom fra Anniken Hauglies departement.

Og hun husker at opplysningene ikke ga grunnlag for at Statsministerens kontor skulle foreta seg noe.

– Ikke på greip!

SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Freddy André Øvstegård, mener statsministerens svar ikke henger på greip.

– Hvordan kan statsministeren huske at det ikke var noen grunn til å varsle Stortinget, men samtidig ikke huske når eller hvor hun hadde fått informasjonen fra?

Han mener statsministerens svar har åpenbare logiske brister.

– Dette henger ikke på greip. Når statsministeren kommer på høring i komiteen vil vi måtte kjøre flere spørsmål rundt dette temaet. Dersom Statsministeren hadde reagert med for eksempel å varsle Stortinget, kunne skandalen vært oppdaget mye tidligere. Dette kan tolkes i retning av at statsministeren er medansvarlig, sier Øvstegård til TV 2.

Her er innholdet i svarbrevet fra Erna Solberg på SVs spørsmål:

Spørsmål 1:

«Ifølge statsministeren ble hun i juni 2019 orientert om at Nav hadde endret praksis for nye saker om rett til ytelser under kortvarige og midlertidige opphold i andre EØS-land for at praksis skulle samsvare med EUs trygdeforordning. Hva foretok statsministeren og Statsministerens kontor seg da, og ble det gjort noen vurderinger av om det burde bli gitt noe informasjon til Stortinget?»

Slik svarer Erna:

«Jeg har tidligere opplyst til Stortinget at jeg i juni ble kjent med at NAV endret praksis. Jeg kan imidlertid ikke huske på hvilken måte jeg fanget opp dette eller tidfeste det nærmere. Dette var ikke informasjon som kom til Statsministerens kontor vie Arbeids- og sosialdepartementet.

Praksisendringen var en offentlig opplysning. Basert på den informasjonen jeg hadde på tidspunktet, var det ikke grunnlag for at Statsministerens kontor skulle foreta seg noe i sakens anledning.

Det var først den 18. oktober at Statsministerens kontor ble varslet om at regelverket hadde vært praktisert feil helt siden 2012 og at enkeltpersoner kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.»