PRESSEKONFERANSE: Til stede er driftssjef Hilde Sjurelv, sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen(på video-link) og teknisk sjef Øystein Hobbelstad.
PRESSEKONFERANSE: Til stede er driftssjef Hilde Sjurelv, sjef for flyoperasjoner Hans Skog-Andersen(på video-link) og teknisk sjef Øystein Hobbelstad. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Ambulanseflykrisen:

Babcock beklager

Lørdag kom det ut at fem av 11 ambulansefly er satt på bakken grunnet tekniske problemer. Babcock har enda ikke identifisert feilen.

Nesten halvparten av luftambulanseflyene er satt på bakken etter pilotene opplevde en vridning på flyene. Søndag holdt Babcock pressekonferanse om status for flyene.

– Vi beklager at vi har satt tjenesten i en ny vanskelig situasjon. Gjennom sommeren og høsten har vi hatt mange tekniske utfordringer, sier Hilde Sjurelv, driftsleder i Norge.

Hun sier det har bydd på betydelig større utfordringer enn de har kunnet forutse.

– Dette gir en utfordrende situasjon for tjenesten, vi setter inn store ressurser på å finne løsninger, sier hun.

Sjurelv opplyser at de nå har fem av 11 fly stående på bakken. Teknisk sjef Øystein Hobbelstad innrømmer at de ikke vet hva feilen er.

– Vi jobber fremdeles med å identifisere feilen. Vi er i ferd med å isolere området hvor feilen er og jobber videre langs den linja, sier han.

– Hva får dere til å beholde de resterende seks flyene i tjeneste?

– Det har aldri vært en opplevelse av lik art på de andre flyene. De er underlagt operative begrensninger, men de andre flyene har ikke på noen tidspunkt vist en slik feil, sier Hobbelstad.

Problemer før landing

Fire av flyene har problemet som oppstår før landing, mens det femte er tatt ut av drift av andre årsaker.

– Motorene går som vanlig, men pilotene opplever en vridning i overgangen mellom motor og propell. Det er mange komponenter som jobber sammen når vinkel og turtall skal justeres før landing, og det er der vi har utfordringer. Vi jobber med å finne en løsning, sier ansvarlig for flyoperasjoner Hans Skog Andersen i Babcock.

Luftambulanseoperatøren vet ikke når flyene vil være tilbake i drift. Babcock-ledelsen opplyser at det i helgen har vært totalt åtte fly i beredskap, etter at det ble hentet inn to fly fra søsterselskapet i Sverige.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

– Alarmerende

Med seks operative norske fly betyr det at tjenesten nesten er halvert. SV mener utviklingen er «alarmerende» og har sendt brev til helseminister Bent Høie (H) der de ber om en redegjørelse for situasjonen. Partiet vil i tillegg kalle Høie inn på teppet ved møteslutt i Stortinget mandag.

– Nå krever vi helseministeren inn på teppet her på Stortinget, og vi krever en full redegjørelse, sier nestleder og parlamentarisk leder Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

– Når halvparten av flyene står på bakken på grunn av teknisk svikt og er erstattet med varianter av helikoptre som verken egner seg for oppdraget eller været i nord, da er det en kraftig svekkelse av helseberedskapen, sier han.

– Dette gjør at det er fare for liv og helse, og det er dypt alvorlig for helseberedskapen til deler av befolkningen. Vi frykter det verste, sier Fylkesnes.

Kjersti Toppe i Senterpartiet vil mandag fremme forslag i Stortinget om at staten må overta hele tjenesten.

Stor forståelse fra helseministeren

Helseminister Bent Høie (H) sier han har forståelse for at halveringen i luftambulansetilbudet skaper uro i nord, og han forventer en bedring i beredskapen.

– Det er jo en situasjon vi absolutt ikke ønsker at vi skulle vært i. Det er viktig at vi setter inn de nødvendige ekstratiltakene slik at det i minst mulig grad går utover pasientene. Selv om det er krevende, har det blitt løst det siste døgnet, sier Høie til NTB søndag ettermiddag.

– Jeg har veldig stor forståelse for at dette skaper uro og er krevende for helsevesenet i Nord-Norge. Derfor setter vi hele veien inn ekstra tiltak og har oppmerksomheten rettet mot å løse denne situasjonen og komme over i en normalsituasjon, sier helseministeren.

Forventer at helsetjenesten løser oppdragene

– Helsetjenesten har lang erfaring med å prioritere ressursene, og det er mye som er satt inn av både fly og helikoptre. Vi forventer at helsetjenesten klarer å løse oppdragene de kommende døgnene, og vi forventer en bedring i beredskapen de kommende døgnene, forteller Høie.

Enkelte har pekt på at staten bør ta mer ansvar, og at det bør leies inn fly når det oppstår slike kriser. Høie mener imidlertid at dette ikke er noen løsning.

– Staten har ikke mulighet til å drive et flyselskap på kort varsel. Det er en stor operasjon, så det ville ikke ha løst noe som helst i denne situasjonen, sier han.

Ikke aktuelt med kontraktsbrudd nå

I september ble det klart at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg til å utrede luftambulansetjenesten. Utvalget skal ta stilling til om tjenesten fortsatt bør drives på anbud.

– De vil komme med sine anbefalinger. Å drive dette i offentlig regi er noe man kan bygge opp i forkant av at kontrakten går ut, forteller Høie, som legger til at Babcock har en kontrakt på seks år.

– Kan det være aktuelt å bryte kontrakten med Babcock dersom situasjonen ikke bedrer seg?

– Vi forventer at situasjonen skal løse seg og jobber ut fra det, sier helseministeren.

Høie peker på at de ekstra tiltakene som ble satt inn for tjenesten i nord i november, førte til at beredskapen var på over 100 prosent i Troms og Finnmark.

– Det som har skjedd nå, dreier seg om tekniske forhold på flyene. Sikkerheten må alltid gå foran, og selskapet må aldri føle seg presset til å fly når det er tekniske ting som må gjennomgås, slår Høie fast.