PROTESTER: 16. november 2019. Iranske demonstranter samler seg rundt en brann under en protest mot økningen i drivstoffpriser. Foto: AFP
PROTESTER: 16. november 2019. Iranske demonstranter samler seg rundt en brann under en protest mot økningen i drivstoffpriser. Foto: AFP

dødstallet stiger:

FN om utviklingen i Iran: – Ekstremt skremmende

FNs høykommissær for menneskerettigheter forteller om videoer som viser iranske sikkerhetsstyrker skyte med automatvåpen mot demonstranter som prøver å flykte.

Iran har de siste månedene vært preget av kraftige demonstrasjoner. De første protestene brøt ut 15. november, innledningsvis som følge av misnøye mot prisøkning på drivstoff i landet.

Iranske myndigheter har slått hardt ned på protestene, og FNs høykommisær for menneskerettigheter er bekymret over hvordan myndighetene i landet opererer.

Nesten 430 mennesker er blitt drept og 20.000 såret siden demonstrasjonene begynte for over to måneder siden.

Motorveier er blitt blokkert, banker og bensinstasjoner satt fyr på, og butikker plyndret. I tillegg har myndighetene innskrenket tilgang til internett, slik at det er vanskelig å få informasjon ut av landet.

I starten av desember innrømmet Iran for første gang at sikkerhetsstyrker hadde skutt og drept «bråkmakere» i demonstrasjonene. Noe tall ble imidlertid ikke oppgitt.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet.
FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Videoopptak

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet sa i en uttalelse fredag at verifiserte videoopptak viser væpnede sikkerhetsstyrker skytee fra tak og helikoptre.

– Vi har også opptak som later til å vise sikkerhetsstyrker som skyter mot uvæpnede demonstranter bakfra, mens de løper bort, og som skyter andre direkte i ansikt og vitale organer, med andre ord for å drepe, sier Bachelet i uttalelsen og fortsetter.

– Dette er tydelige brudd på internasjonale normer og standarder for bruk av makt, og seriøse brudd på menneskerettighetene.

FNs høykommissær for menneskerettigheter er bekymret over mangelen på informasjon om hva som foregår i landet.

Det er lite gjennomsiktighet hva gjelder antall dødsfall, samt informasjon om behandlingen av de tusenvis av personene som er arrestert og fortsatt blir arrestert, som følge av demonstrasjonene.

Ifølge FN har minst 7000 personer blitt arrestert i 28 av Irans 31 provinser siden demonstrasjonene startet i november.

20. november 2019. En mann står i de brannskadde lokalene til en bank, som ble skadd under en protest mot økte drivstoffpriser.
20. november 2019. En mann står i de brannskadde lokalene til en bank, som ble skadd under en protest mot økte drivstoffpriser. Foto: Atta Kenare/AFP

Bekymret for arresterte

Til tross for at iranske myndigheter har vært svært restriktive når det gjelder informasjonen som sendes ut om protestene, har FN informasjon som tilsier at minst 208 personer har blitt drept, blant dem 13 kvinner og tolv barn.

– Det er også meldinger, som FNs høykommissær for menneskerettigheter så langt ikke har klart å verifisere, som tilsier at et dobbelt antall er blitt drept, het det i en uttalelse fra FN fredag.

Bachelet uttrykker bekymring når det gjelder iranske myndigheters kontroll over informasjonsflyten om demonstrasjonene, og oppfordrer myndighetene i landet til å være langt mer transparente enn de er i dag.

– Alt i alt er bildet som nå kommer frem fra Iran, ekstremt skremmende, sier hun.

Amnestys årsrapport for 2018 om Iran:

  • Myndighetene undertrykker retten til ytrings- og forsamlingsfrihet.
  • Mennesker som gir uttrykk for å være uenig med myndighetene blir fengslet.
  • Mange blir utsatt for tortur og annen mishandling, som pisking, amputasjoner og andre nedverdigende straffer.
  • Myndighetene diskriminerer og utøver vold basert på kjønn, politisk mening, religiøs tro, etnisitet, seksuell legning, kjønnsidentitet og funksjonshemming.
  • Hundrevis har blitt henrettet, noen ganger i offentligheten. Også personer som var under 18 år da de begikk forbrytelsen blir dømt til døden.

Kilde: Amnesty

Forsvart beslutningen

I november kunngjorde myndighetene i landet å rasjonere og fjerne subsidier på drivstoff, noe som hevet prisene kraftig. Irans leder Ali Khamenei har tidligere forsvart beslutningen om å heve drivstoffprisene.

– Enkelte vil definitivt bli opprørte over denne avgjørelsen. Men å utføre skadeverk og sette fyr på bygninger er ikke noe normale mennesker gjør, men forbrytere, sa han i en TV-sendt tale i november.

Beskjeden om de økte drivstoffprisene kom i en tid hvor Iran har store minustall i budsjettet, etter at USA brøt atomavtalen i 2018 og gjeninnførte sanksjonene mot landet.

Iran har store reserver av olje og naturgass, og oljeindustrien har siden 1970-tallet vært Irans største inntektskilde. Avhengighet av oljeeksport gjør dermed landets økonomi sårbar for svingninger i oljeprisene på verdensmarkedet.