KOMMER MED KRITIKK: Direktør Alvaro Pereira i OECD tror ikke den norske elbilstøtten er bærekraftig, men finansminister Siv Jensen mener det ikke haster å justere støtten.
KOMMER MED KRITIKK: Direktør Alvaro Pereira i OECD tror ikke den norske elbilstøtten er bærekraftig, men finansminister Siv Jensen mener det ikke haster å justere støtten. Foto: NTB Scanpix

Norsk elbilpolitikk slaktes – mener rike husholdninger blir vinnerne

En OECD-rapport er ikke nådig i sin kritikk av den norske elbilpolitikken. Den er dyr, ineffektiv og ikke bærekraftig, mener OECDs eksperter.

I sin siste Economic Survey of Norway, går OECD blant annet gjennom Norges støtte til elbiler, og de legger ikke fingrene i mellom.

Elbilstøtten har bidratt sterkt til at norske bilskatter og -avgifter er redusert fra 75 milliarder til 45 milliarder kroner, og dette kan ikke fortsette, mener OECD.

– Det er enorme skattefritak akkurat nå. Spørsmålet er om disse er bærekraftige, sier OECD-direktør Alvarao Pereira til TV 2.

– Vi tviler litt på at det kan fortsette med dette særlig lenge, spesielt når alle bilene blir elektriske, sier han.

Mest støtte til de rike

I OECDs Economic Survey-rapport er det et eget avsnitt om Norges erfaringer med elbilstøtten.

Her skriver de at den forholdsmessig høye prisen for nye elbiler, gjør at støtten først og fremst tilgodeser velstående husholdninger.

Dette støttes av professor Anders Skonhoft ved NTNU.

– Data fra SSB viser at det er de rike som får subsidiene fra elbilpolitikken. I den rikeste tredelen av befolkningen er det 16 prosent som har elbil, mens i den minst velstående tredelen er andelen på under 1 prosent, sier NTNU professoren.

«Galskapspolitikk»

OECD-rapporten fastslår også at elbilstøtten medfører en veldig høy pris for å redusere CO2 utslipp. Denne skal ligge på på rundt 5 000 kroner per tonn, som ligger langt over CO2 kvoteprisen ved utslippskutt i for eksempel industrien.

At klimaeffekten av elbilmilliardene ikke er spesielt stor, bekreftes også av Anders Skonhoft fra NTNU.

– Vi har beregnet effekten for 2018, og da fant vi at det var en besparelse på 200.000 tonn CO2 utslipp, og det tilsvarer 4 promille av det totale norske klimagassutslippet, sier Skonhoft, som tidligere har ment ment at elbilstøtten som klimastøtte er «galskapspolitikk».

– Skal bli mer bærekraftig

Finansminister Siv Jensen tar kritikken fra OECDs eksperter til etterretning.

– Jeg tror ikke det er veldig stor uenighet om det det faglige grunnlaget mellom finansdepartementet og OECD, men det er vi politikere som bestemmer hvordan vi skal innrette skatter og avgifter i dette landet, sier Siv Jensen til TV 2.

– Det er hvert fall sånn at denne politikken ligger fast ut stortingsperioden, men så er det også varslet i denne regjeringsplattformen at vi vil gå gjennom hele bilavgiftsystemet, for å gjøre det mer bærekraftig for fremtiden.