tv 2-gallup:

Seks av ti har fått svekket tillit til Nav

Et klart flertall av de spurte har fått redusert tillit til Nav de siste månedene viser fersk TV 2-gallup.

Fem uker etter at trygdeskandalen ble kjent viser en fersk måling Kantar har laget for TV 2 at folks tillit til etaten er svekket.

– Jeg er ikke veldig overrasket. Det er nok en etat som har slitt over tid, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Nav-saken i Stortinget.

– Nav må gjøre noe med omdømmet

Av de som har en mening svarer hele 58 prosent av de spurte at tilliten til NAV er svekket den siste tiden.

Bare 3,5 prosent av de spurte har fått styrket tillit til Nav, mens 38,5 prosent svarer at tilliten er uendret.

– Det er et signal om at Nav må gjøre noe med omdømmet sitt, sier Hansen til TV 2.

Bakgrunnstallene viser at tilliten til Nav er mer svekket blant eldre enn yngre. Tilliten er mest svekket blant folk med høy utdanning. I litt større grad er tilliten mer svekket blant folk på Vestlandet enn i resten av landet.

– En stor jobb å gjøre

Heller ikke regjeringspartiet Frp er særlig overrasket over tallene.

– Det er ikke overraskende. Her har vi en utrolig stor skandale på mange felt. Vi har en stor jobb med å gjenopprette tilliten med et Nav som fungerer godt og behandler folk riktig, sier Erlend Wiborg (Frp) som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Også SV forstår at folk har mistet tillit til etaten.

– Det mener jeg er helt forståelig. Jeg tenker det er god grunn til det når folk ser en så massiv rettssikkerhetsskandale, der syke og sårbare mennesker blir rammet, da mener jeg at den type tall er fortjent. Her er det en massiv oppgave for oss og for Nav med å gjenopprette tilliten, sier Freddy Øvstegård (SV).

Nav-sjef Sigrun Vågeng svarer slik:

– Jeg kan forstå at mange opplever at tilliten til NAV er svekket. EØS-saken er en svært alvorlig sak og mange er berørt. Nå er vi i gang med den viktige jobben med å rydde opp. Å få oversikt over hva som har skjedd og rette opp i de feilene som er gjort har førsteprioritet nå. Og landet rundt står NAV-ansatte på, hver eneste dag, for å levere gode og stabile tjenester til Norges befolkning. Dette mener jeg er det viktigste vi kan gjøre for å bygge tillit framover nå.

Full oppvask

Nav-skandalen har ført til full politisk oppvask, og det blir høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 9. januar.

Samtidig er det nedsatt et eksternt ekspertutvalg som skal granske saken og konkludere innen 1. juni neste år.

Om målingen

Målingen er klaget av Kantar for TV 2 med intervjuer av 974 personer i tidsrommet 25. - 29. november, samtidig som stortingsmålingen for desember. Spørsmålet som er stilt er: «Er tilliten din til NAV endret den siste tiden og er en i så fall styrket eller svekket?» Kun 6,1 prosent av de spurte hadde ingen mening om dette spørsmålet