I 2019 har debatten rundt klimaendringene preget nyhetsbildet både nasjonalt og internasjonalt.

Det viser seg også i Språkrådets kåring av årets nyord: Fire av ti ord på kåringen kommer fra klimadebatten.

Opphavet til ordet som troner øverst kommer fra da tusenvis av mennesker samlet seg til markeringer norske byer for å ut sitt budskap.

Årets nyord 2019 er «klimabrøl».

Oppsummerer styrken

Dagfinn Rødningen, seniorrådgiver i Språkrådet, forklarer kåringen slik.

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året. Andreleddet «-brøl» bruker vi ellers i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring, gjennom ord som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl. Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier Rødningen i en pressemelding.

Klimadebatt og distriktsopprør

På lista over de ti toppkandidatene til årets ord er det nyord fra ulike samfunnsområder. Men hele fire av orda på lista kommer fra klimadebatten, som har preget debattklimaet i særlig stor grad i 2019.

– Den argeste konkurrenten til klimabrøl var bunadsgerilja. Dette er en kreativ sammensetning, der forleddet bunad- gir assosiasjoner til det trauste og tradisjonelle, mens etterleddet -gerilja er forbundet med noe spontant og uregjerlig. Slik oppstår det en indre spenning i ordet, som på en treffende måte illustrerer konflikten mellom by og land, sier Gisle Andersen, professor ved NHH.

Likevel var det altså ordet «klimabrøl» som trakk det lengste strået.

I fjor var det «skjebnelandsmøte» som ble kåret til årets nyord, etter KrFs landsmøte om veivalg. Og i 2016 var det «hverdagsintegrering», etter Erna Solbergs nyttårstale, som vant frem. I 2015 var «det grønne skiftet» årets nyord.

Se alle de ti toppkandidatene til årets nyord her:

Nyord 2019 - 10 på topp

Bunadsgerilja Sentralisering har vært et mye omtalt tema i Norge i 2019. En profilert aktør i lokal motstand mot nedlegging av sørvistilbud i distriktene har vært Bunadsgeriljaen Ordet bunadsgerilja er helt nytt og har i seg en spennende motsetning mellom bunad, som vi gjerne forbinder med høytidelige anledninger, fest og tradisjon, og gerilja, som heller minner oss om spontan og uregjerlig motstand. Ordet har fått stor symbolverdi i spenningsfeltet mellom by og land, som gjerne setter sterke følelser i sving.

Kjøttskam Språkrådet vil gjerne trekke fram kjøttskam som en god representant for denne språklige nyvinningen. Det er ikke minst svært aktuelt nå i førjulstida, hvor vi blant annet har hatt debatter om kjøttfrie julebord og servering av vegetarmat på sykehjem. Andre eksempler på klimarelaterte skam-ord er bilskam, cruiseskam og klimaskam. Nyord som matpakkeskam og ferieskam viser at denne ordtypen er produktiv også når det ikke handler om klima.

Scenenekt Den store økningen i bruken av ordet scenenekt er et eksempel på hvordan gode norske avløserord kan gå inn og erstatte utenlandske lånord. Fenomenet «no-platforming», det at man ikke gir folk man er grunnleggende uenig med, en plattform eller scene de kan ytre seg på, blir stadig oftere omtalt som scenenekt her til lands etter at det først ble brukt i Morgenbladet. Fortsetter utviklingen, kan dette norske ordet bli det som om få år brukes mest om fenomenet i Norge.

Kveikøl En type øl som ble kommersielt tilgjengelig mot slutten av fjoråret. Ølet brygges på kveik, som er et gammelt norsk ord for gjær, og det har lange tradisjoner i lokal ølbrygging. Hver gård hadde gjerne sin egen gjær, og kveik er en type gårdsgjær som særlig blir forbundet med Vestlandet. Ordet kveikøl er likevel nytt, og det får representere en gammel norsk tradisjon som har dukket opp som ny. overturisme

Overturisme er ikke et helt nytt ord, men det fikk et kraftig oppsving i Norge i forbindelse med diskusjonen som har gått det siste året om de belastningene mange lokalsamfunn utsettes for ved anløp av svære cruiseskip. Ordet har sitt opphav i det engelske overtourism, som har vært nokså mye brukt siden 2015. Overturisme er enda et av ordene som har vokst fram i debatten om klima- og miljøbelastninger.

Sovekapsel For at tog skal bli et mer konkurransedyktig alternativ til fly i framtida, blir ulike tiltak diskutert. Ett av dem er å forbedre tilbudet på nattogene, blant annet ved å tilby sovekapsler. En sovekapsel er et avlukke akkurat stort nok til at en voksen person kan sove der, et mer plasseffektivt alternativ til en sovekupé. I norsk sammenheng er ordet nesten nytt. Etterleddet -kapsel viser til noe som omslutter noe eller noen tett, og ordet gir dermed assosiasjoner både til liten størrelse og trygghetsfølelsen man kan få ved å krype sammen i en hule.

Helsesykepleier som erstatningsord for helsesøster har fått sitt endelige gjennombrudd i 2019. Det har vært bred enighet om et ønske om å erstatte kjønnsmerkede yrkestitler med kjønnsnøytrale, men i praksis har det ikke alltid vist seg å være enkelt, rett og slett fordi man ikke har funnet fram til gode alternative ord. Helsesykepleier er et vellykket eksempel på et godt alternativ siden overgangen fra gammel til ny yrkestittel har gått fort og møtt liten motstand.

Havvind er et gammelt ord, men det er ganske nytt som betegnelse for energien vi får ved hjelp av vindmøller til havs, eller teknologien som brukes ved utvinning av slik energi. Økningen i bruken av ordet har vært stor i 2019, ikke minst i forbindelse med debatten om planene for vindmølleparker rundt om i landet. Ordets utvikling er ganske parallell med den vi tidligere har sett for ord som olje og gass. Også havvind er et ord med tilknytning til den økte interessen for klima og miljø.

Skrønike er et kreativt eksempel på såkalte teleskopord, ord som er sammensatt av første del av ett ord og siste del av et annet. I dette tilfellet er det ordene skrøne og krønike som danner grunnlaget for nylagingen. Ordet oppsto som betegnelse på en humorpreget musikal ved Trøndelag Teater tidligere i år og kan best beskrives som en historisk framstilling med et lettvint forhold til historiske fakta. Her kan en ny sjanger være født. Andre gode ord og uttrykk som ikke nådde opp på lista, er mikromåne, tidsisme og tidsfri sone.