Vindparken sender store summer ut av Norge – eiernes krav får ordfører til å se rødt

Ordføreren går hardt ut mot eierne av Tellenes Vindpark. – Dette er ufattelig smålig, og jeg mener de burde trekke saken.

Forrige måned kunne TV 2 avsløre hvordan inntekter fra Tellenes Vindpark i Rogaland sendes gjennom en kjede selskaper til en skattefri øy i Karibien.

Saken har skapt mange og sterke reaksjoner, både fra vanlige folk, miljøorganisasjoner og fra politikere.

Av vindparkens inntekter på rundt 240 millioner kroner i 2018, gikk ifølge ordføreren 7,2 millioner kroner i eiendomsskatt til Sokndal kommune, som er én av de to kommunene hvor vindturbinene ligger.

– Det er selvfølgelig viktige penger i en ellers stram kommuneøkonomi, sier Jonas Andersen Sayed (KrF), ordfører i den lille kommunen.

Mener de betaler for mye

Nå skriver imidlertid flere lokale aviser, blant annet Avisen Agder og Stavanger Aftenblad, at vindparken har klaget Sokndal inn for Sivilombudsmannen.

Klagen er ført i pennen av advokatfirmaet Thommesen på vegne av Tellenes Vindpark, som mener de betaler 336.891 kroner for mye i eiendomsskatt til Sokndal kommune.

Det får ordføreren til å se rødt, spesielt i lys av TV 2s avsløringer.

– På den ene siden ser du at det er storkapitalister som virkelig har prøvd å minimere den skatten de skal betale tilbake til fellesskapet. På den andre siden går de etter en liten kommune på det som sammenlignbart er ganske små verdier, sier Andersen Sayed.

PROVOSERT: Sokndals nybakte ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) går hardt ut mot Tellenes Vindpark. Han mener selskapet burde droppe saken mot kommunen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
PROVOSERT: Sokndals nybakte ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) går hardt ut mot Tellenes Vindpark. Han mener selskapet burde droppe saken mot kommunen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Arrogant og smålig

KrF-politikeren er heller ikke imponert over ordlyden i klagebrevet fra Tellenes Vindpark.

Han kaller tonen arrogant, og viser blant annet til at advokatene peker på det de mener er «kommunestyremedlemmenes antatte manglende kunnskap om eiendomsskatt».

– Her er det lokalpolitikere som setter seg inn i sakene og tar gode avgjørelser på bakgrunn av det. Og nå, når noen godt betalte advokater i Oslo sier at vi ikke kan det vi holder på med, så provoserer det, sier den nyvalgte ordføreren.

Han høster støtte blant innbyggerne TV 2 treffer på gata i Sokndal sentrum. De rister vantro på hodet av saken.

– Det høres helt urimelig ut at de skal komme inn i en kommune og ødelegge naturen vi har rundt oss, for så i tillegg å klage på de få millionene som er i eiendomsskatt, sier Ingunn Løtoft.

– De tenker ikke på samfunnet der vi bor. De tenker bare på penger i store baner, uten å ta hensyn til folkene, sier Sissel Moi.

Ordføreren oppfordrer selskapet til å droppe klagen mot kommunen.

– Dette er ufattelig smålig, og jeg mener de burde trekke denne saken, sier han.

Kritisk til saksbehandling

I det 21 sider lange brevet til Sivilombudsmannen trekker Tellenes Vindpark AS frem tre punkter i saksbehandlingen som de mener ikke holder mål:

  • Valutakursen som ble anvendt i taksten var uriktig.
  • Det er feil å inkludere byggelånsrenter i eiendomsskattegrunnlaget.
  • Det er feil å inkludere en verdi knyttet til leie av grunn i eiendomsskattegrunnlaget.

Sokndal har gitt Tellenes Vindpark medhold i det første punktet, som handler om anvendt valuta.

Utover det viser Andersen Sayed til kommunens saksbehandling, som han mener ikke gir grunnlag for klagen.

Dette svarer Tellenes

TV 2 har vært i kontakt med advokat Petter Aasrum Bjørklund hos advokatfirmaet Thommesen, som viser til sin klient.

– Tellenes vindpark ønsker å håndtere dette selv, skriver advokaten i en SMS.

Det er det amerikanske selskapet BlackRock som svarer på vegne av eierselskapene i Tellenes.

I en e-post til TV 2 skriver BlackRock at klagen kun er sendt inn for å få klarhet i hva som i dette tilfellet er riktig eiendomsskatt, og at de har tillit til at Sivilombudsmannen vil gjøre en riktig og balansert vurdering.

– Etter vår mening burde alle parter som er involvert i denne saken ønske en slik avklaring velkommen, en gang for alle. (...) Ingen vil i det lange løp være tjent med at tilfeldige vindkraftaktører aksepterer å betale en eiendomsskatt som ikke er i henhold til loven, bare for å opprettholde et godt forhold til kommunen de skatter til, heter det i e-posten.

Videre skriver de at de ønsker debatten om hvilke verdier kommunene skal sitte igjen med etter utbygging av vindkraft velkommen.

– Men denne debatten må tas nasjonalt, og kan selvfølgelig ikke gjøres til gjenstand for forhandlinger i hver enkelt kommune, skriver BlackRock.