KUTLISTE: Krfs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug langer ut mot Senterpartiets alternative statsbudsjett..
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
KUTLISTE: Krfs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug langer ut mot Senterpartiets alternative statsbudsjett.. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mener Senterpartiet er distriktsfiendtlige

Mener Sps byråkratikutt rammer steder langt utenfor Oslo-gryta. Se listen her!

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug har sett nærmere på den lange listen benevnt som «Kutt i byråkrati» i Senterpartiets alternative forslag til Statsbudsjett for neste år. Han finner at en stor andel av disse kuttene remmer langt utenfor Oslo.

– Senterpartiet liker å fremstille seg som et distriktsparti, men her rammer de Innlandet, Sørlandet og Nord-Norge. For mange av de etatene de vil avbyråkratisere er organisert slik at du ikke kan ta de kuttene i Oslo! sier Storehaug.

KrF-representanten har bestemt seg for å ta Senterpartiets alternative budsjett på alvor. Han har funnet hvor de ansatte på Sps byråkrati-kutteliste jobber. Og det rammer blant annet Leikanger og Førde i hans hjemfylke Sogn og Fjordane, men også i hele resten av Norge.

– Det de gjør er å kutte i en del av de statlige etatene som ligger utenfor Oslo. Som betyr at en tar ganske mange millioner som i dag går til arbeidsplasser på steder som Leikanger, Harstad, Lillesand og andre steder der en har gode distriktsarbeidsplasser som gjør at folk med høyere utdanning kan flytte hjem igjen. Det er et kutt som står i rak kontrast til den satsingen regjeringen har hatt for å spre de statlige arbeidsplassene rundt i hele landet.

– En forferdelig utvikling

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er nok å ta av i byråkratiet, særlig i den omfattende bruken av konsulenter, i Oslo.

– Bare på PR-byråer hadde regjeringen fram til sommeren brukt nesten 400 millioner kroner, så her må det kuttes. Det må strammes inn, så får man bruke ressursene på politi, sykehus, kommuner rundt om i hele Norge.

Så dere mener ikke byråkrati, men konsulenttjenester?

– Det er blitt en forferdelig utvikling, at det bare eser ut med dyre konsulenter, svarer Sp-lederen.

– Distriktfiendtlig

Men Storehaug påpeker at fylkesmennene ikke er blant de store konsulentkundene, men får store kutt. Og alle disse, unntatt en, pluss mange andre etater på listen holder til utenfor Oslo.

– Flere av de etatene som det er snakk om her har jo ikke kontor i Oslo. Så de kommer ikke unna at det forslaget Sp har lagt fram nå, ville gjort av flere steder rundt omkring i Norge hadde mistet arbeidsplasser som er sårt tiltrengt i de områdene det gjelder.

– Er dette distriktsfiendtlig?

– Det vil jeg si det er, sier Storehaug.

Kuttliste

Her er listen over de statlige institusjonene Senterpartiet kutter i:

 • Senterpartiet kutter 1,2 mill. kroner i Justervesenet på Kjeller.
 • Senterpartiet kutter 4,3 mill. kroner i Sjøfartsdirektoratet i Haugesund.
 • Senterpartiet kutter 11 mill. kroner i Konkurransetilsynets pådriverrolle i Bergen.
 • Senterpartiet kutter 8,2 mill. kroner ved å avvikle Regelrådet i Hønefoss.
 • Senterpartiet kutter Fiskeridirektoratet med 4,2 mill. kroner i Bergen.
 • Senterpartiet kutter 10 mill. kroner i Oljedirektoratet i Stavanger og Harstad.
 • Senterpartiet kutter 25,6 mill. kroner i Departementenes sørvisorganisasjon. 19 ansatte jobber i Engerdal (690 i Oslo).
 • Senterpartiet kutter 177 mill. kroner i Fylkesmannsembetene. Dette vil ramme vil ramme fylkeshovedstedene i alle fylkene. Hovedseter i Arendal, Bodø, Vadsø, Leikanger, Hamar, Lillehammer, Molde, Steinkjer, Tønsberg og Stavanger.
 • Senterpartiet kutter 7 mill. kroner i Direktoratet for forvaltning og IKT – digitaliseringsdirektoratet. 208 jobber i Oslo, 122 på Leikanger.
 • Senterpartiet kutter 4,6 mil. Kroner i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 148 jobber i Lillesand (er også registrert med 1 på Lillehammer og 2 i Lødingen)
 • Senterpartiet kutter 37 mill. kroner på å avvikle Valgdirektoratet. Dette ligger i Tønsberg.
 • Senterpartiet kutter 9,1 mill. kroner i Kartverket. Kartverket har 560 arbeidsplasser på Hønefoss, 140 i Stavanger og mellom 5 og 20 i andre fylkeshovedsteder.
 • Senterpartiet kutter Undersøkelseskommisjonen i Stavanger, 19 arbeidsplasser.
 • Senterpartiet kutter 3 mill. kroner i Norsk helsenett. Hovedkontor i Trondheim samt kontorer i Oslo og Tromsø. Et budsjettkutt vil føre til at planlagt etablering på Svalbard i 2020 må revurderes/stoppes.
 • Senterpartiet kutter 7,1 mill. kroner i Direktoratet for e-helse. Hovedkontor Oslo, distriktskontor Trondheim.
 • Senterpartiet kutter 2,5 mill. kroner i Norec. Utflyttingen av Norec/ tidligere Fredskorpset er et vellykket eksempel på utflytting av statlige institusjoner til distriktene. Kuttet vil ramme distriktsarbeidsplasser. (1/3 av rekrutteringen er fra regionen 2/3 er fra resten av landet). Førde.
 • Senterpartiet kutter 21,4 mill. kroner i Miljødirektoratet. Reduksjonen i bemanningen vil komme i Trondheim eller i SNOs kontorsteder som er fordelt over hele landet.
 • Senterpartiet kutter 17 mill. kroner i domstolsadministrasjonen. Et slikt kutt vil jo hovedsakelig ramme distriktene. Kan i teorien også si at det betyr å legge ned f.eks. et par av de mindre domstolene i distriktene.
 • Senterpartiet kutter 23,9 mill. kroner i Kriminalomsorgsdirektoratet. For alle praktiske formål betyr det å legge ned fengselsplasser, og den logiske løsningen er å legge ned et lite fengsel med lavt belegg i distrikts-Norge.
 • Senterpartiet kutter 50 mill. kroner i Politidirektoratet. Dette er posten hvor bevilgningene til alle politidistrikter ligger inne. Holder man POD, Kripos og Oslo pd utenfor, vil naturlig nok det resterende være kutt overfor de øvrige politidistriktene. Dvs at ca 40 mill. rammer resten av politi-Norge.
 • Senterpartiet kutter 30,4 mill. kroner i UDI. Må bety nedleggelse av asylmottak, som igjen i stor grad befinner seg i distriktene
 • Senterpartiet kutter 18,8 mill. kroner i Norsk kulturråd. Dette betyr kutt i Trondheim og Bodø.
 • Senterpartiet kutter 0,9 mill. kroner i Lotteri og stiftelsestilsynet. Færre statlige ansatte i Førde, og dårligere oppfølging av frivillighetsfeltet.

Onsdag er det finansdebatt i stortinget fra kl 10.00. Den er ventet å vare til kl 22.00. Følg med på TV 2 Nyhetskanalen.