SVIPPTUR: En Nav-mottaker tok kontakt med departementet i forbindelse med handletur til Sverige. NTB scanpix
SVIPPTUR: En Nav-mottaker tok kontakt med departementet i forbindelse med handletur til Sverige. NTB scanpix Foto: Geir Olsen

Måtte melde fra til NAV om handletur til Sverige

Anniken Hauglis departementet fikk i sommer et forslag fra en opprørt Nav-mottager om å skrote reglene om meldeplikt for Harryhandel. Svaret var ikke til å bli klok av.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeids- og sosialdepartementet fikk 22. juni en henvendelse fra en mottager av arbeidsavklaringspenger (AAP) om handleturer til Sverige.

Slik åpner brevet:

– Jeg har AAP og erfarer nå hvordan det er å være bruker i systemet.

Og det var åpenbart ikke lett, ifølge henvendelsen TV 2 har fått innsyn i.

– Absurd og uverdig

Personen, som er anonymisert av departementet, forteller i e-posten at saksbehandleren i NAV hadde informert om at man kunne oppholde seg i utlandet i 28 dager i løpet av et år, uten å bli trukket for arbeidsavklaringspenger, og at denne grensen også gjaldt for handleturer til Sverige.

– Jeg syntes dette var litt vel rigid og sa det til saksbehandleren, skriver personen.

Er det du som har skrevet dette til departementet? Ta gjerne kontakt med reporteren på ije@tv2.no.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, som onsdag fremmer et mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortinget, mener henvendelsen viser hvor absurd praksisen i NAV har vært.

– Hauglies departement ble varslet om feil praktisering av regelverket i november 2018. Men ministeren tok ikke grep. Og her ser vi noe av resultatet, nemlig at vanlige folk ble utsatt for absurde og uverdige inngrep, som det å få trekk i AAP-utbetalinger for en svipptur til Sverige, sier Moxnes til TV 2.

Syntes ikke noe om juks

Også saksbehandleren i NAV ser ut til å ha reagert på at «harryturer» inngikk i de 28 dagene du, ifølge tidligere praksis, kunne oppholde deg i utlandet uten å få trekk.

For å unngå at en svipptur til Sverige ble regnet inn i «kvota» skal saksbehandleren ha kommet med et forslag til løsning som ikke falt i god jord.

– Svaret var at det var jo bare å dra uten å melde fra. Har fått samme svar fra flere som jobber i Nav. Dette synes jeg ikke noe om, heter det i henvendelsen.

Den kom åpenbart fra en person som ønsker å følge reglene, og i stedet for å følge oppfordringen fra NAV om å lyve, foreslo vedkommende at departementet endret reglene.

– Slik det er nå, kan jeg ikke svippe innom Sverige å handle når jeg allikevel er og besøker datteren min i Fredrikstad. Det har vært en slags tradisjon i mange år. Det er vel ikke slikt som er intensjonen bak loven?

Henvendelsen blir avsluttet i en optimistisk tone.

– Håper på en smidigere løsning slik at man ikke må «ta sjansen» eller må bruke av «utenlandskvoten».

Departementet unnlot å informere

På dette tidspunktet var det for lengst klart at NAV hadde tolket reglene om utbetalinger av ulike trygdeytelser under oppholdet i utlandet feil.

Problemet med «harryturer» var dermed ute av verden.

Men dette unnlater departementet å opplyse i sitt svarbrev 1. juli.

«Vi viser til din henvendelse av 22. juni 2019 om mottak av arbeidsavklaringspenger og utenlandsopphold, og da særlig dagsturer til Sverige. Vi takker for ditt innspill og tar det med oss videre i arbeidet», heter det i svaret fra departementet.

Borgeren holdes dermed uvitende om at departementet fire måneder tidligere, 5. mars i år, ga klarsignal til NAV om å endre praksisen slik at man fra norsk side ikke lenger kunne stanse eller avslå ytelser under kortere opphold i EØS-land som Sverige.

Arbeidsdirektoratet opplyste i brev av 21. juni at de ville be alle NAV-kontorene om å endre praksisen i tråd med EØS-reglene.

TV 2 har sendt følgende spørsmål til arbeids- og sosialdepartementet:

– Da svaret ble skrevet 1. juli var departementet kjent med at EØS-regelverket var tolket feil. Hvorfor gir ikke departementet en klar tilbakemelding om hva som er reglene på dette tidspunktet?

Departementet stiller ikke til intervju, men opplyser at man normalt ikke svarer i detalj på personhenvendelser.

Samtidig skriver departementet til TV 2 at man tar det for gitt at «brukerne etter 22. juni ved kontakt med NAV-kontorene fikk korrekt informasjon om mottak av AAP ved kortvarige utenlandsopphold i EØS-området».

Mistillit

Tirsdag vedtok kontrollkomiteen at det blir åpen høring om NAV-skandalen i Stortinget. 9 januar, og trolig også 10. januar.

I tillegg til at arbeidsminister Anniken Hauglie må møte til høringen vil trolig blant andre NAV-direktør Sigrun Vågeng bli innkalt.

Rødt er foreløpig det eneste partiet som allerede før høringen har krevd at statsråden må gå av, men partileder Bjørnar Moxnes fremmer likevel mistillitsforslaget i Stortinget onsdag.

– Vi må få slutt på den systematiske mistilliten og mistenkeliggjøringa av syke og uføre. Spørsmålet nå er om Stortinget kan fortsette å ha tillit til den ansvarlige statsråden, Anniken Hauglie. For Rødt er svaret på det et helt klart nei, sier Moxnes til TV 2.