MÅTTE REDEGJØRE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avbildet i Stortinget da hun måtte redegjøre for trygdeskandalen 5. november, som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
MÅTTE REDEGJØRE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avbildet i Stortinget da hun måtte redegjøre for trygdeskandalen 5. november, som har sendt uskyldige i fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Bergens tidende:

Nav orienterte ikke riksadvokaten fordi saken kunne bli offentlig kjent

Ifølge Bergens Tidende unnlot Nav å sende Riksadvokaten en skriftlig orientering om trygdeskandalen, ettersom Riksadvokaten «praktiserer full offentlighet».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NAV ville ikke orientere Riksadvokaten i et skriftlig brev, og viste til at trygdeskandalen da ville bli offentlig kjent, skriver Bergens Tidende.

I et utdrag fra en intern e-post i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) fra 4. oktober, som avisen har fått tilgang til, står det:

« … vi ser at det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet …»

Varslet etter 47 dager

30. august sendte direktoratet et notat til departementet hvor de skrev at det er sannsynlig at personer er blitt domfelt på feil grunnlag. Først på et møte 16. oktober ble Riksadvokaten formelt varslet om saken.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch fastslo i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at Nav burde ha varslet dem på et «langt tidligere tidspunkt». I et møte med Nav og flere andre etater 26. september spurte Busch om noen hadde noe vesentlig å melde, men trygdeskandalen ble ikke nevnt.

I en e-post til Bergens Tidende svarer kontorsjef Liv Tove Espedal i Ytelsesavdelingen i NAV på spørsmål om hva de legger i at Riksadvokaten praktiserer full offentlighet:

«Mailen ble sendt på et tidspunkt da det ennå ikke var avklart om rettsanvendelsen var feil. I lys av sakens alvor så vi det som nødvendig med en avklaring av lovspørsmålet før det ble offentliggjort.»

  • Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.
  • Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.
  • Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse.
  • Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.
  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.
  • Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.

– Uheldig

Aftenposten har lest opp referatet for Eva Kristin Hansen som er saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dette er en uheldig praksis. Jeg er litt bekymret for at dette kan være en kultur, sier hun og påpeker at det er en intensjon med at offentligheten skal ha innsyn i slike saker.