Sluttet som sjef, får beholde gigantlønn

I november sluttet en av klinikksjefene ved Oslo universitetssykehus, likevel var planen at han skulle beholde lønnen på 1,9 millioner kroner i året. Det skaper sterke reaksjoner.

Tidligere klinikksjef Otto Smiseth, ved Hjerte- lunge og karklinikken ved Oslo universitetssykehus, var en av mange sykehustopper som tjener mer enn statsministeren. Men ifølge hans lønnsavtale gir sykehusledelsen ham grønt lys for å beholde lønnen til tross for at Smiseth nå innehar en annen og lavere posisjon ved sykehuset.

TV 2 har fått tilgang til Smiseths arbeidskontrakt. Den har sikret ham millionlønn selv om han sluttet i lederjobben. En praksis politikerne lenge har forsøkt å komme til livs.

– Håpløst

– Det er helt håpløst. Dette handler ikke om denne enkelte lederen men om en kultur i offentlig sektor for lederlønn som er helt uakseptabelt, sier lederen i SV, Audun Lysbakken til TV 2.

Det var Dagens Medisin som først skrev om klinikksjefen som får beholde årslønnen på 1,9 millioner kroner, mens han skal jobbe som overlege og forsker i kardiologisk avdeling frem til fylte 72 år.

Det er bare ett år siden helseministeren ba de regionale helseforetakene om å gjennomgå sykehusenes bruk av slutt og lønnsavtalene til ledere som går over i nye og lavere stillinger.

Stortingspolitiker Ingvild Kjerkol (Ap) mener dette er nok en avtale i helsevesenets toppledelse som ikke burde vært skrevet.

– Det er ikke i tråd med det Stortinget har sagt. Både tiden den er inngått på, innholdet i avtalen hele omfanget gjør at det er vanskelig å stå for det vanskelig å forsvare det og da burde det aldri ha skjedd. Så enkelt.

Reagerer sterkt

Og hun får støtte av Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.

– Det viser jo at det er forskjell på folk da. At de på toppene disse direktørene de velter seg i millionlønninger mens pasientene som de skal være til for sendes hjem.

Også styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus reagerer kraftig på avtalen klinikksjefen fikk, så sent som i sommer.

– Jeg synes den avtalen som er skissert her er for raus. Klinikksjefene påtar seg et veldig stort lederansvar og det tror jeg alle er enige om at skal honoreres ordentlig. Samtidig så er det sånn at når man går fra det ansvaret er det rimelig at man går noe ned i lønn, sier han.

Verken helseminister Bent Høie, eller ledelsen ved Oslo universitetssykehus ønsker å la seg intervjue, men sykehuset sier de nå vil gjennomgå alle slike avtaler.

Går i dialog

Den avgåtte klinikksjefen skriver dette i en epost til TV 2:

«Jeg ønsker ikke å stille til intervju om avtalen, men er innstilt på videre dialog med arbeidsgiver om innholdet i den.»

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (SP) sier avtalen ikke tåler dagens lys.

– Direktørene og ledelsen skal gå ut med slike enorme lukrative avtaler det er en avtale som ikke tåler dagens lys og som provoserer virkelig.

Ifølge tall NRK hentet inn i fjor tjener 22 av 28 administrerende direktører i helseforetakene mer enn statsministeren, og 27 av 28 tjener mer enn helseministeren.