Barneminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke beklage overfor foreldrene som Norge er dømt for å ha krenket i menneskerettsdomstolen (EMD). På direkte spørsmål fra TV 2 om han beklager på vegne av Norge unngår han å svare, men skriver:

– Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene.

Foreldrene mener Ropstad og regjeringen ikke tar sakene deres og krisen i barnevernet på alvor.

29 norske saker står på vent for behandling i EMD i Strasbourg.

– Ikke en barneminister verdig

– Det virker ansvarsløst at vi ikke får en beklagelse og dette er ikke en minister verdig, sier Ken Joar Olsen.

Ken og Vibeke fikk datteren sin tilbake etter tre år.
Ken og Vibeke fikk datteren sin tilbake etter tre år.

Norge ble dømt for å ha krenket retten til familieliv og gitt for lite samvær da datteren til Ken Joar og Vibeke Morrisey ble bortplassert av barnevernet.

Selve omsorgsovertakelsen ble Norge ikke dømt for, selv om foreldrene har fått datteren sin tilbake.

Også Trude Lobben reagerer. Norge ble dømt for å ha krenket hennes og sønnens rett til familieliv da han ble tvangsadoptert for åtte år siden.

– Jeg forstår ikke hvorfor den norske stat ikke gir oss en unnskyldning. Jeg synes det er umodent av barneministeren, sier hun til TV 2.

Både Trude Lobben og Ken Olsen kjempet kjempet i flere år for å få barna sine tilbake. Trude Lobben har fortsatt ikke samvær med sønnen, åtte år etter tvangsadopsjonen. Olsen og moren fikk jenta tilbake etter tre år, gjennom en rettsbeslutning.

– Det har vært ekstremt vondt, sa Ken Joar Olsen til TV 2 etter at dommen i EMD ble kjent.

Unnlater å svare direkte på spørsmålet

TV 2 har to ganger stilt spørsmål om Kjell Ingolf Ropstad vil beklage overfor foreldrene. Sist etter dommen i EMD denne uken. Men noen beklagelse vil han ikke gi.

– Jeg har stor forståelse for at det har vært svært krevende for foreldrene. Det er alltid vanskelige avveininger som må tas i sårbare situasjoner når familier trenger hjelp fra barnevernet. I det videre arbeidet med ny barnevernslov vil jeg legge særlig vekt på grundige menneskerettslige vurderinger. Dommer fra EMD inngår i dette arbeidet, svarer Ropstad.

– Svada

– Det virker som han ikke tar alvoret i dommene innover seg. Og viser dermed en overlegenhet som ikke er politisk verdig. En beklagelse har ikke så stor betydning for oss. Men den ville gitt et signal på at barneministeren tar dommene på alvor, istedet for å bare pakke det inn i svada, sier Ken Joar Olsen.

I begge dommene mot Norge framgår at det Norge gir for lite samvær til foreldrene i saker der barn fratas foreldrene og plasseres i fosterhjem. Ofte gis det kun samvær fra tre til seks ganger i året. Noe som gjør tilbakeføring vanskelig.

Trude Lobben menneskerettigheter ble brutt. Foto: Olav Wold, TV 2
Trude Lobben menneskerettigheter ble brutt. Foto: Olav Wold, TV 2

TV 2 har spurt barneministeren om han nå vil instruere barnevernet til å gi mer samvær til foreldre enn det som er praksis idag.

Endrer praksis?

– I forslaget til ny barnevernslov understreker jeg at samværsomfanget skal fastsettes etter en konkret vurdering ut fra hensynet til barnets beste. Jeg vil forsterke innsatsen overfor det kommunale barnevernet for å øke forståelsen for dette. Det er viktig at det jobbes godt med tilbakeføring av barnet til biologiske foreldre. I fjor ble det presisert i barnevernloven at barnevernstjenesten skal jobbe for at foreldrene skal få tilbake omsorgen for barnet, dersom dette er til barnets beste. Dette må man også ta hensyn til når man fastsetter samvær, skriver ministeren.