DYRT: Fra 1. januar er det forbudt å fyre med gamle oljebrennere, og søker du raskt kan du få inntil 20 000 kroner i støtte fra Enova - for å få en slik tank fjernet.
DYRT: Fra 1. januar er det forbudt å fyre med gamle oljebrennere, og søker du raskt kan du få inntil 20 000 kroner i støtte fra Enova - for å få en slik tank fjernet. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Du kan få 20 000 for å fjerne en slik en – men da må du skynde deg

Fra nyttår er det slutt for de gamle olje-brennerne som bruker mineralolje i norske bygg. De blir forbudt å bruke. Det er ennå ikke for sent å søke om støtte til å få byttet dem ut, men da må du skynde deg.

Stortinget vedtok forbud mot oljefyring allerede i 2012, med virkning fra 2020.

Det betyr at alle fyringsanlegg som bruker mineral-olje (fyringsolje, parafin, diesel), ikke er lovlige etter 1. januar.

Enova, som er myndighetenes verktøy for å redusere klimautslipp, gir inntil 20 000 kroner i støtte til utskifting av gamle fyringsanlegg.

Men da må søknaden være innsendt og godkjent, og arbeidet må være i gang før nyttår. Mange har derfor dårlig med tid.

Renere luft

I Oslo har Fortum Varme skiftet ut 250 fyringsanlegg. Ifølge administrerende direktør Eirik Tandberg betyr dette et redusert oljeforbruk i byen på 10 millioner liter per år. De bygger nå ut fjernvarme i hele Oslo-området.

– Fjernvarme er veldig ressursbesparende oppvarming. Utskifting av oljebrennere fører til reduserte klimautslipp og renere byluft. Dette er en vinn-vinn situasjon, sier Tandberg.

– Forbudet mot oljebrennere har virket?

– Jeg tror forbudet har gjort at utskiftingen har skjedd mye raskere. Fjernvarme er også mye billigere og enklere for kundene. De behøver ikke kjøpe inn olje, systemet går av seg selv, og vi tar oss av eventuelle problemer, sier Tandberg til TV 2.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har selv fjernvarme i sin egen leilighet. Han oppfordrer nå folk i hele landet som ennå fyrer med olje om å søke om støtte.

– Norge er det første land i verden som forbyr oljebrennere som bruker mineralolje til oppvarming av bygg. Dette er et viktig klimatiltak. Men nå begynner folk som vil ha støtte til utskifting å få dårlig tid. Så de som dette gjelder må henvende seg til Enova og forhøre seg om hvordan de søker støtte, sier Elvestuen.

Unntak

Det er usikkerhet om hvor mange oljebrennere som fremdeles er i bruk, men ifølge Enova kan det være så mange som 20 000 igjen i Norge. Med andre ord er det mange som må hive seg rundt hvis de skal få støtte til å bytte.

Enkelte unntak finnes. Fritidsboliger og seterdrift som ikke er koblet til strømnettet, slipper foreløpig å stenge oljefyren. Driftsbygninger i landbruket og sykehus har også fått forlenget fristen til 2025. Kommunene kan også i særlige tilfeller gi unntak.

Du behøver heller ikke hive ut oljefyren hvis du fyrer med bio-olje. Men de fleste anlegg må justeres, blant annet med utskifting av filtre og rensing av tanker, før de kan fyres med bio-olje. Å gå over til bio-olje gir heller ikke grunnlag for støtte fra Enova.

– Mye enklere og renere

I byer og tettbygde strøk kan fjernvarme være et godt alternativ. I bygården i Bygdø Allé 35 i Oslo med 75 leiligheter har de nettopp fått innstallert fjernvarme. Vaktmester Harald Eid har fyrt med olje i alle år.

– Vi hadde ingen problemer med oljefyren, unntatt når vi fikk dårlig olje, men det er jo mye enklere og renere med det nye fjernvarmeanlegget. Hvor mye billigere det blir er jeg også usikker på, fordi det er så nytt, sier han til TV 2.

Bygården, som brukte 40 000 liter olje i året, fikk installert nytt fjernvarme-anlegget i oktober.

Med utskiftingen av de mange oljebrennerne i Norge regner regjeringen med å redusere utslippene med 340 000 tonn CO2 i året.