KRITISK: Carl I. Hagen mener det er mange som kan stå strafferettslig ansvarlige i NAV-skandalen.
KRITISK: Carl I. Hagen mener det er mange som kan stå strafferettslig ansvarlige i NAV-skandalen. Foto: Heiko Junge

Til krig mot offentlig ansatte: – De risikerer bøter og fengselsstraff

Carl I. Hagen (Frp) spør nå riksadvokaten om han vil beordre etterforskning av tjenestepersoner og embetsmann i NAV-skandalen.

– Jeg spør om han vil beordre etterforskning av de mange embetsmenn og tjenestemenn som åpenbart har begått alvorlig feil som har ført til at folk uriktig har sittet i fengsel og betalt penger tilbake. Det rammes av straffelovens paragraf 171, 172 og 173 om feil i utførelse av sitt arbeid, og da kan de risikere bøter og fengselsstraff for, sier stortingspolitiker Hagen til TV 2.

I et brev til setteriksadvokat Henry John Mæland, som TV 2 har lest, ber Frp-politikeren om et svar på om ansatte i NAV, departementet, regjeringsadvokatembetet, påtalemyndigheten og domstolen burde etterforskes.

Han mener arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie stilles til ansvar for ting hun ikke kunne gjort noe med.

Fakta om NAV-saken

  • Siden 2012 har NAV tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.
  • Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.
  • Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse.
  • Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.
  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.
  • Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.

– Nå dreier det seg bare om hva statsråden har gjort og en statsråd kan ikke stilles til ansvar for ting hun ikke har kunnskap om fordi de under ikke har informert statsråden. Det er helt meningsløst. Det er åpenbart at det er personer i NAV-systemet, i departementet, muligens hos regjeringsadvokaten og påtalemyndighet som kan ha begått straffbare forhold. Da vil det være nødvendig, hvis man skal snu alle steiner, og iverksette etterforskning. Jeg nøyer meg med å spørre hvordan setteriksadvokaten vil vurdere dette, sier Hagen.

Den tidligere Frp-lederen sier det er mye som tyder å at flere offentlig ansatte har begått lovbrudd i NAV-skandalen.

– Nå er det slik at Stortinget bare kjenner statsråden. Hvorfor er det du så opptatt av å peke på om andre som kan ha gjort noe ulovlig?

– Det kan ikke være slik at folk i det offentlig, ansatte, embetsmann og tjenestemenn som i mange sammenhenger forfølger vanlige folk, ikke stilles til ansvar for grove feil de måtte begå. Næringsdrivende og folk flest blir alltid rammet. Nå må de som jobber i offentlige kontorer og gjør gravende feil med betydelige konsekvenser for vanlige borgere må stå til strafferettslig til ansvar for sine handlinger og ikke bare miste jobben med en gylden fallskjerm.

Peker på ytelsesdirektøren

– Hvilke personer er det du konkret tenker på?

– Det ble nevnt tidligere i dag at en direktør i Nav som unnlot å informere riksadvokaten og andre om kunnskap hun hadde i saken som var om vesentlig betydning. Der burde hun sagt i fra og det er mulig det er strafferettslig ansvarlighet for det, hevder Carl I. Hagen.

– Det er mange som har gjort feilvurderinger, for eksempel de som har vært aktorer i sakene. Det kan være dommere som har unnlatt å vurdere på selvstendig grunnlag om lovfortolkningen har vært rett og det flere som burde informert overordnede om det de har erfart og det kan medføre straffeansvar, sier han.

Nav har ikke besvart TV 2s henvendelser.