Dramatisk sluttspurt for Børge Ousland – kjemper mot matmangel og tiden

Børge Ousland og Mike Horn sliter med utfordrende isforhold FOTO: Mike Horn
Børge Ousland og Mike Horn sliter med utfordrende isforhold FOTO: Mike Horn
BODØ (TV 2) Polfarer Børge Ousland og Mike Horn har gått på ski i 71 dager, men nå står hele ekspedisjonen i fare for å måtte avbryte den historiske ferden.

Børge Ousland og Mike Horn er på vei tvers over Polhavet fra Alaska til Svalbard.

En slik ekspedisjon har aldri før blitt gjort, men er mulig siden isforholdene aldri har vært så lave i Arktis som i år.

For noen måneder siden møttes de to i Nome i Alaska. Deretter seilte de opp via Beringstredet og inn i Polhavet.

85 grader nord traff de på is. Deretter gikk turen videre med ski, pulk og små gummibåter over små åpne råker på veien mot Nordpolen.

Store utfordringer underveis

Da Nordpolen var nådd, gikk ferden mot Svalbard, som altså er det endelige målet.

I dag passerer de 85 grader og 30 grader nord, akkurat på det punktet som de startet, men på motsatt side av polpunktet, ifølge Lars Ebbesen.

– De har møtt på store utfordringer underveis, og det har vært en tøff og strabasiøs tur. De har nå gått i 71 dager, forteller Lars Ebbesen, som representerer og er kontaktperson for Børge Ousland og Mike Horn på fastlandet.

– De ligger nå etter planen i forhold til å nå iskanten, og det er i grenseland på hva som faktisk er mulig å nå, sier Ebbesen.

Siste oppdatering i dag var at det to hadde 360 kilometer igjen, før de kan nå iskanten og det punktet de skal bli plukket opp på.

Ingen dramatikk

De siste dagene har det vært bra vær og gode forhold, og både Ousland og Horn er optimister, men samtidig legges det nå planer for en kontrollert uthenting av de to.

– Dette er scenarier vi har tatt høyde for, derfor er det fantastisk å ha hovedredningssentralen med i planleggingen, slik at man har scenarier og muligheter dersom det skulle oppstå behov for dette, sier Ebbesen.

– Det har aldri vært snakk om noen evakuering eller en redningsaksjon, sier Ebbesen.

Ekspedisjonen vil ta en avgjørelse i løpet av de neste dagene på om det er realistisk å gjennomføre ekspedisjonen eller ikke.

Isen er i variasjon hele tiden på grunn av vindforholdene og forholdene er utfordrende.

Ekspedisjonen har totalt 15 dager igjen med mat.

– Det begynner å tære på og det sier seg selv at de to begynner å bli slitne, men samtidig så er de så nære å kunne fullføre at det blir en vanskelig avveining på om dette går eller ikke, sier Ebbesen.

Må ta en avgjørelse snart

Hos hovedredningssentralen for Nord-Norge følger man ekspedisjonen nøye.

– Vi har hatt dialog med eksposisjonen i noen dager, og vi har sett på flere muligheter opp mot den beredskapen vi har i dag og fremover. Vi må også ta høyde for vær prognoser, sier Tomas Ringen, redningsleder hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Redningsleder Tomas Ringen, Hovedredningssentralen for Nord-Norge FOTO: Andreas Dahlmo
Redningsleder Tomas Ringen, Hovedredningssentralen for Nord-Norge FOTO: Andreas Dahlmo

Hos redningssentralen er det helt vanlig å kartlegge de tilgjengelige ressursene når aktører ferdes i områder langt unna hjelp.

– Det er langt nord så det er ikke så mange, men akkurat nå har vi en isbryter, Kronprins Haakon, som ligger der og som kan etterfylle drivstoff dersom man skulle bruke helikopter, sier Ringen.

Følger ekspedisjonen nøye

Også ved Hovedredningssentralen i Bodø avviser man at det er snakk om noen evakuering eller nødssituasjon.

– Slik vi oppfatter situasjonen så er det ikke noen nød. Vi har jevnlig kontakt med ekspedisjonen med tanke på at de sender oss rapporter rundt en gang i døgnet, og det kommer på deres eget initiativ, sier Ringen.

– Det er veldig fornuftig slik at vi vet hvordan de har det. De har opplevd dager med både god og dårlig fremdrift i forhold til det som er planlagt, sier redningslederen.

Ekspedisjonen er bevist på situasjonen og ønsker å holde Hovedredningssentralen oppdatert.

– Vi kommer til å følge ekspedisjonen til den er avklart. De har matrasjoner i 15 dager, og de vil nok prøve å komme i mål. De har kontroll over alle faktorer slik vi ser det, sier Tomas Ringen, redningsleder ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

– Jeg vil berømmer samarbeidet mellom ekspedisjonen og hovedredningssentralen, sier Lars Ebbesen, som representerer Børge Ausland og Mike Horn.

– Dersom ekspedisjonen skal avbrytes så er det mulig å gjøre dette på søndag eller mandag, fortsetter Ebbesen.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook