Ryanair svarer med et skuldertrekk.

«Kjennelsen vil ikke påvirke Ryanairs bagasjeregler siden den feilsiterer den europeiske domstolen og feiltolker flyselskapets kommersielle frihet til å bestemme størrelsen på håndbagasje», skriver flyselskapet i en uttalelse til avisen Telegraph.

Måtte punge ut

Bakgrunnen for saken er en hendelse i Madrid i januar. En kvinne som skulle gå om bord i flyet til Brussel ble avkrevd 20 euro fordi hun hadde med seg en veske og en liten koffert som veide under 10 kilo og som passet i hattehyllen.

Personalet mente dette stred mot flyselskapets bagasjeregler, hvor passasjerene bare får lov til å ta med seg om bord én liten bag eller koffert som måler maksimalt 40cm x 20cm x 25cm. Passasjerer som betaler 14 euro for en «priority»-billett, kan ta med seg to bager i kabinen.

Kvinnen måtte betale fordi hun ikke hadde «priority»-billett. Ryanair bestred ikke sakens fakta, skriver Telegraph.

Vant fram

I kjennelsen fra domstolen i Madrid heter det at Ryanair må betale tilbake gebyret på 20 euro. Det vises det til at spanske transportreguleringer pålegger flyselskaper å inkludere håndbagasje som del av billetten.

Dommeren viser også til en kjennelse fra 2014 i EU-domstolen der det slås fast at et flyselskap ikke kan kreve ekstra betalt for håndbagasje så lenge bagen er mindre enn de fastsatte dimensjonene.

En undersøkelse gjennomført IdeaWorksCompany anslår at Ryanair i 2018 tjente 2,8 milliarder pund (33 milliarder kroner) på avgifter på bagasje og setereservasjoner.