UNDER PRESS: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie OG NAV-direktør Sigrun Vågeng
UNDER PRESS: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie OG NAV-direktør Sigrun Vågeng Foto: Terje Pedersen

skandalen vokser:

Hauglie: Nav visste om straffesaker i februar

Allerede i februar var Nav klar over at trygdeskandalen omfattet straffesaker. Det skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til kontrollkomiteen.

I et brev, som TV 2 har lest, til kontroll- og konstitusjonskomiteen skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at Nav allerede i februar i år klar over at trygdeskandalen omfattet straffesaker.

Først i august i skal statsråden ha blitt varslet om dette fra Nav. Hauglie har tidligere sagt til TV 2 at det først var i august den store alarmen gikk i departementet.

I brevet skriver Hauglie at det «gjennom arbeidet som er gjort med å forberede svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen har det også kommet frem ny informasjon som jeg ikke hadde før redegjørelsen til Stortinget 5. november».

– I en intern e-postutveksling i Nav 25. februar i år fremgår det at «Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres», jf. vedlagte dokument med referansenummer 20190225, heter det i brevet.

Den siste feilaktige anmeldelsen fra Nav ble levert 23. april 2019.

Ap: – Nesten ikke til å tro

Eva Kristin Hansen (Ap) som er saksordfører i granskningen til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier til TV 2 at det er utrolig opplysninger.

– Her kommer det nye, nokså utrolige opplysninger fra regjeringen hele tiden.

– Hvis Nav visste at folk ble uriktig dømt allerede i februar i år, uten å varsle, så er det nesten ikke til å tro, sier Hansen til TV 2.

UROLIG: Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet sier opplysningene er utrolige.
UROLIG: Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet sier opplysningene er utrolige. Foto: Heiko Junge

Frp: – Bør få en ny ledelse

Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, skriver i en tekstmelding til TV 2 at dette forsterke at man bør få en ny ledelse.

– Det forsterker det jeg sa da saken sprakk, at man bør få en ny ledelse i Nav. Hun viste fra dag en at hun ikke tok saken på alvor og at hun ikke ønsket å gjøre alt som stod i hennes makt for å rydde opp. Når vi nå får denne informasjonen om dette brevet blir det bare enda tydeligere, skriver Wiborg.

KREVER AVGANG: Erlend Wiborg (Frp) mener Nav-direktøren må gå.
KREVER AVGANG: Erlend Wiborg (Frp) mener Nav-direktøren må gå. Foto: Stian Lysberg Solum

37 nye dommer

I et annet brev til arbeids- og sosialdepartementet fra setteriksadvokat Henry John Mæland, kommer det frem at det nå er snakk om minst 85 saker:

«I tillegg til de 48 dommene som riksadvokaten har mottatt fra NAV Kontroll den 28. oktober 2019 har setteriksadvokaten mottatt opplysninger om 37 mulig uriktige domfellelser».

UNDER PRESS: Nav-direktør Sigrun Vågeng.
UNDER PRESS: Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I brevet skriver setteriksadvokaten at «fordenlingen av de 37 dommene på årene der alle er basert på dommenes saksnummer, er som følger:

2014: 4 dommer
2015: 8 dommer
2016: 7 dommer
2017: 7 dommer
2018: 8 dommer
2019: 3 dommer»

Anniken Hauglie har ikke anledning til å kommentere saken tirsdag kveld. Nav opplyser at de ikke har anledning til å gi kommentarer tirsdag kveld.

Til VG sier Vågeng at hun forstår at formuleringen om pågående straffesaker, kan tolkes som alvorlig.

– Uforståelig

Trygderettsekspert Olav Lægreid mener den nye informasjonen er oppsiktsvekkende.

– Det er nesten uforståelig at Nav blir sittende på denne informasjonen i et halvt år, før departementet får beskjed. Men det er enda mer uforståelig at de ikke gjør noe annet med dette heller. De tar ikke kontakt med påtalemyndighet, de gjør ikke noe for å stanse straffesaker – hvilket de enkelt kunne gjort, sier trygderettsekspert Olav Lægreid til TV 2.

Han mener det er helt åpenbart at Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland må vurdere sin stilling som ytelsesdirektør.

– Dette tyder jo på en manglende reaksjonsevne overfor egne feil i systemet. Og den som har ansvar for systemfeil, er ytelsesdirektøren. Det er hun som får beskjed fra Nav klageinstans, det er hun som sitter med ansvaret for regler og praksis, og det er hun som skal å ta ansvar for påtalemyndigheten og gi beskjed i en slik sak.

– Det er sterkt kritikkverdig og lite skjønnsomt av ytelsesdirektøren å bli sittende på denne informasjonen i månedsvis uten å sørge for at riktig etater får beskjed, sier Lægreid.

Snur alle steiner

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng forstår at formuleringen «pågående straffesaker» i den omtalte e-posten kan virke alvorlig når det ikke er satt i sammenheng.

– Intensjonen med denne interne mailvekslingen var å så snart som mulig endre praksis på korte opphold i EØS-området, og vi har undersøkt saken med både avsender og mottaker av eposten. De bekrefter begge at dette er en formulering som er direkte knyttet til NAV Kontrolls fremtidige saksbehandling – og ikke et første varsel om at praksis var feil eller kunnskap om pågående straffesaker. All senere praksis bekrefter også dette, sier hun til TV 2.

Hun sier videre at alle steiner nå snus rundt hva som skjedde i EØS-saken i Nav, samt deres kontakt med andre.

– Det er viktig for meg å sette beskjeder som er gitt, e-poster som er sendt og møter som er avholdt inn i en større sammenheng. Internrevisjonen vår jobber nå med å få frem alle fakta i saken, og jeg ser frem til at vi kan legge frem en faktabasert redegjørelse som planlagt, sier hun.