høyre og frp i strupen på vedum:

– Han bruker monopolpenger

Høyre og Fremskrittspartiet mener Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bruker penger som ikke finnes og har laget et budsjett som vil rasere distriktene.

Senterpartiet la tirsdag frem sitt alternative budsjett for neste år.

– Et budsjett for hele Norge, sier Sp-lederen.

Regjeringspartiene er ikke nådige og mener budsjettet er en totalsvikt ut fra hva partiet har lovet.

– Det er milesvis mellom ord og handling, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Henrik Asheim, til TV 2.

– Dette er et budsjett som er gjort opp med monopolpenger. Her er det kutt som ikke er mulig å gjøre opp i praksis. Det er et budsjett Senterpartiet mener de skulle gjennomføre hvis de hadde rent flertall, og da er det ganske alvorlig at budsjettet ikke går opp, sier Asheim.

I budsjettet vil Senterpatiet blant annet «avbyråkratisere» i staten for over 1,7 millarder kroner.

– Jeg er for å redusere byråkrati, men de gjør det i tillegg til våre effektiviseringsreformen og det betyr at det blir så massivt at det blir vanskelig å gjennomføre de sakene som er viktige for folk og Stortinget, sier Asheim.

KRITISK: Henrik Asheim mener Sps budsjettet er helt urealistisk. Foto: Mads Fremstad
KRITISK: Henrik Asheim mener Sps budsjettet er helt urealistisk. Foto: Mads Fremstad

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad sier Senterpartiets budsjett vil rasere distriktene.

– Det er veldig synd at et parti som Senterpartiet som sier de skal ta hele landet i bruk i sitt alternative statsbudsjett legger opp til masseoppsigelse av statlige arbeidsplasser rundt omkring i hele Norge. Dette vil treffe Steinkjer, og Leikanger og Fredrikstad mye mer enn det vil treffe Oslo. Det er det er enklest å kutte i statlige arbeidsplasser. Det vet Senterpartiet også at når de kutter nesten 200 millioner hos fylkesmennene, så er det ikke i Oslo tapet kommer, men i Leikanger og på Steinkjer, sier Bjørnstad.

USERIØST: Sivert Bjørnstad sier budsjettet hadde vært umulig å gjennomføre.
USERIØST: Sivert Bjørnstad sier budsjettet hadde vært umulig å gjennomføre.

Også i LO er det usikkerhet knyttet til Senterpartiets budsjett og kuttet i statlige organer.

– Jeg registrer hva Senterpartiet vil, men de sier lite om hvilke oppgaver som ikke skal løses. Det er positivt at de vil ha tjenester nær folk, men vi har flere år med negative opplevelser med budsjettkutt, sier Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag.

– Ikke mulig

Senterpartiet går også inn for å kutte over to milliarder til EU og EØS. Pengene blir gjerne kalt Norges kontingent for EØS-avtalen og tilgangen til det europeiske markedet.

– Det er ikke mulig å gjøre. Jeg skjønner at Senterpartiet er mot EØS, men det er penger vi er forpliktet til å betale og dermed kan det true hele den viktigste handelsavtalen vi har med andre land. Det er helt useriøst og det er monopolpenger, sier Asheim i Høyre.

Asheim peker også på kuttet på 173 millioner til Nye Veier, som har ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier fra Statens vegvesen.

– Det vil bety at vi får bygget mindre vei og du risikerer at bompengeutgiftene går opp. Senterpartiet var høye og mørke i valgkampen at bompenger var noe forferdelig greier. De foreslår ikke en krone og nevner det ikke med ett ord når de lager sitt første budsjett. Det burde velgerne merke seg, sier Asheim.

Senterpartiet går inn for å kutte 500 millioner i belønningsordning til kollektivtransport i storbyene. Det vil bety mer bompenger eller mindre kollektivtrafikk, mener Frp.

– Det virkemiddelet kommunene har er å ta det inn via bompenger fra bilistene. Det er ikke slik at kommunene sitter med disse pengene selv. Det er som Senterpartiet alltid gjør det er å gi med den ene hånda og ta tilbake med den andre. Det er distriktsfiendtlig og helt urealistisk. Det her kunne aldri blitt politikk om en drøy måned, sier Sivert Bjørnstad.

Vedum: – Du finner ikke et mer gjennomarbeidet budsjett

Vedum forsvarer sitt budsjett og mener alt er gjennomførbart.

Senterpartiet foreslår i sitt alternative budsjett for 2020 å kutte avgiftene med 3,7 milliarder, men øker samtidig skatteinntektene.

– Du finner ikke et mer gjennomarbeidet budsjett på Stortinget. Det er veldig grundig og man kan laste det ned selv på senterpartiet.no, sier Vedum.

Han mener det er fullt mulig å kutte i pengene til EØS.

– Regjeringen har økt betalingen til EØS og EU voldsomt. Det var på 1,8 milliarder i 2013. Nå er det på 4,4 millarder kroner.

– Er dette mulig å gjøre allerede fra årsskiftet?

– I fjor kom regjeringen i revidert nasjonalbudsjett og regjeringen kuttet 500 millioner. Når vi har utfordret de på om prosjektene er nok kvalitetssikret, så bekrefter de egentlig at det er det ikke. Det har vært en stor vekst over lang tid, uten en folkestyrt og demokratisk debatt. Vi må holde mer igjen.

– Dere kutter 1,7 milliarder kroner i det dere kaller byråkrati. Er det mulig å kutte 1,7 milliarder kroner i offentlig sektor uten at folk mister jobben?

– Et problem med dagens regjering er at det er 2.000 flere ansatte i direktoratene etter at de overtok. Det har vært en byråkratisering. Se bare på informasjonsarbeid, kommunikasjonsdirektører og konsulenter. Vi må snu utviklingen ved at direktoratet eser ut.

– Spørsmålet var: Er det mulig å kutte 1,7 milliarder i det dere kaller byråkrati uten at noen mister jobben?

– Over tid må vi få færre ansatte i direktorater og statlig toppledelse.

FORSVARER BUDSJETT: Trygve Slagsvold Vedum mener budsjettet er det mest gjennomarbeidede på hele Stortinget.
FORSVARER BUDSJETT: Trygve Slagsvold Vedum mener budsjettet er det mest gjennomarbeidede på hele Stortinget.

– Hvor mange, da?

– Nei, dagens regjering økt det med et par tusen. Vi har gått inn på de enkelte etater også har riksrevisjonen påpekt overfor Stortinget at den statlig konsulentbruken ikke har vært under god nok kontroll.

– Men veit du hvor mange som vil miste jobben med dette opplegget fra årsskiftet?

– Vi har gjort en omprioritering fra byråkrati og sentralstyring til lokale tjenester der folk bor. Det er en negativ utvikling at vi har mer kontroll og tilsyn i offentlig sektor, svarer Vedum.

– Dere kutter i byråkrati i Utenriksdepartementet. Betyr det færre utenriksstasjoner?

– Ansatte på utenriksstasjoner er en helt naturlig debatt. Vi har kuttet i antall statsråder fordi regjeringen har satt rekord i antall statsråder og antall politiske medarbeidere.

– Hvor mange statsråder bør Norge ha?

– Vi bør i hvert fall kutte i de statsrådene som er satt på for å løse et samarbeidsproblem, som IT-ministeren, beredskapsministeren som er uten reell makt og Sylvi Listhaug som bare skaper byråkrati. Vi har to statsråder på utdanningsområdet. De statsrådene dukket opp fordi det var et samarbeidsproblem mellom de fire partiene og skape balanse. Det er byråkratiserende fordi man får flere statssekretærer, politiske rådgivere, kommunikasjonsarbeidere, sjåfører og leiligheter, sier Sp-lederen.

– Et annet punkt Senterpartiet kutter er belønningsordningen til storbyene, som brukes til å bygge ut kollektivsatsing i storbyene. Dere kutter 500 millioner kroner. Hvilke konsekvenser vil dette kuttet få?

– Det vil bli 4,9 milliarder kroner, så det er en kraftfull satsing. Vi mener man må se på hvordan man kan bruke pengene bedre og ha mer måtehold. Det er rimelig når man har hatt veksten at ti prosent går til resten av landet, svarer Vedum.