Rebecca rømmer til Bali – orker ikke tanken på å starte ny bedrift i Norge

Rebecca Mahboubi startet kafékjeden Bagel & Juice og ga råd til Stortinget for å bedre gründerpolitikken. Nå rømmer hun til Bali fordi hun ikke orker mer norsk byråkrati.

TV 2 møter Rebecca Mahboubi hjemme i hennes leilighet i Oslo mens hun pakker kofferten.

Mahboubi har vært et kjent fjes i norsk kafé- og restaurantbransje siden 1990-tallet, da hun startet Bagel & Juice.

Med sunn fast food, juice og smoothies var hun nyskapende i bransjen. Bagel & Juice ble en kjede med en rekke kafeer i flere norske byer.

Utslitt av byråkrati

Hun solgte seg ut i 2006, men fortsatte å skape nye utesteder. Inntil 2017.

Da solgte hun det siste prosjektet sitt, den kritikerroste restauranten Mad Fork på Majorstua.

– Jeg var utslitt av å bruke det meste av tiden min på å snakke med og skrive brev til kommunen, sier Mahboubi til TV 2.

Da hun startet den siste restauranten, opplevde hun å få stadig nye pålegg fra Plan- og bygningsetaten om utbedringer av lokalet.

– Jeg fikk beskjed om at en utbedring var bra og så kontrabeskjed om at jeg måtte gjøre noe annet i stedet. Og dette var kostbart: Det gikk 50.000 kroner der og 100.000 kroner der, og kommunen kom igjen med nye ting vi måtte gjøre, sier Mahboubi.

Hun har også ventet lenge på svar, når hun har hatt spørsmål til kommunen.

– De skal egentlig svare innen tre uker, men jeg ventet flere måneder på å få svar, sier Mahboubi.

Hun fikk tilsendt ferdigattest for lokalet fra Plan- og bygningsetaten for to uker siden. Det var over to år etter at hun solgte restauranten.

Et stort problem

Ifølge SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet) er det et stort problem for små og mellomstore bedrifter at de møter et stivbent byråkrati.

– Reglene håndheves ikke likt fra saksbehandler til saksbehandler. Det betyr at det er tilfeldig hva slags behandling man får på søknader, sier Olaf Thommessen, administerende direktør i SMB Norge til TV 2.

SMB Norge starter nå en kampanje for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i møte med det offentlige.

Ifølge en undersøkelse blant organisasjonens 5000 medlemsbedrifter, svarer over 40 prosent av bedriftene at de har opplevd uanmeldte tilsyn som har hatt direkte negative konsekvenser på driften.

Bedriftseierne melder om både økonomiske konsekvenser, og en markant økning i tidkrevende papirarbeid.

51 tilsyn på tre år

– En av våre medlemsbedrifter opplevde å få 51 tilsyn fra myndighetene i løpet av tre år. Da bruker eieren en stor del av sin arbeidstid på rapportering til det offentlige, tid man heller bør bruke på å utvikle bedriften, sier Thommessen.

SMB Norge ønsker at de ulike tilsynene, som Skatteetaten, Mattilsynet og Arbeidstilsynet, blir bedre koordinerte.

Ifølge SMB Norge melder mange medlemsbedrifter også om en holdning fra de ulike tilsynene at man «er kriminell inntil det motsatte er bevist».

– Det er veldig, veldig sjelden vi hører solskinnshistorier som dreier seg om at man ønsker å gå inn og gjøre tilsyn for å forbedre – og å arbeide sammen for å forbedre. Dette burde være serviceorganer som hjelper små og mellomstore bedrifter til å forbedre seg, sier Olaf Thommessen.

– Som en narkorazzia

Også Rebecca Mahboubi har et lite positivt inntrykk at hvordan tilsyn blir gjennomført.

En kveld midt i julebordsesongen fikk restauranten Mad Fork besøk av Skatteetaten, som var på kontroll for å sjekke mulig svart arbeid i restaurantbransjen.

– Akkurat i det vi skulle servere hovedretten til 42 personer, kom det inn to personer fra Skatteetaten. De beordret at alle dørene skulle låses og at vi ikke skulle servere maten, og at alle ansatte måtte vise fram legitimasjon. Det var som en narkorazzia, forteller Mahboubi.

– De kunne jo bare gjort dette stille og rolig uten at gjestene ble berørt.

– Treigt byråkrati

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har i flere år snakket om en økt satsing på gründere, og en enklere hverdag for småbedrifter. Han har hørt flere liknende historier som den til Rebecca Mahboubi.

– Det er fortsatt sånn at mange gründere, særlig i restaurant- og matbransjen, møter et treigt offentlig byråkrati, særlig på kommunalt nivå. Det er også tilsyn som ikke er koordinert og som kommer på dårlige tidspunkter. Det er vi i gang med å jobbe med, i samarbeid med tilsynene, sier Røe Isaksen til TV 2.

– Og så har jeg en klar beskjed til kommunene. Vi har alt for få gründere i Norge, ikke for mange. Vi må derfor gjøre alt vi kan - også kommunene - for å gjøre livet lettere for dem, ikke vanskeligere, sier Røe Isaksen.

Rebecca Mahboubi har vært med i offentlige utvalg for å gi råd om hvordan skape en mer gründervennlig politikk i Norge, blant annet til Stortinget.

– Men det er blitt ti ganger verre nå enn da jeg startet Bagel & Juice. Det er en holdning hos offentlige myndigheter at «vi skal ta deg, vi skal straffe deg, og vi skal stenge deg». Slik var det ikke for 20 år siden, sier Mahboubi. Hun orker ikke lenger tanken på å starte ny bedrift i Norge, og flytter denne uken til Bali.

Mener de har fulgt reglene

Plan- og bygningsetaten mener de har fulgt reglene slik de skal i saksbehandlingen av Mahboubis restaurant Mad Fork.

Avdelingsdirektør Hanne Høybach skriver i en kommentar til TV 2:

«I 2015 oppdaget Plan- og bygningsetaten ved tilsyn at det blant annet var mangler ved rømningsveier og at stedet var tatt i bruk uten tillatelse. Bydel Frogner, ved helsetjenesten, fikk klage på matlukt på grunn av at stedets kjøkken ble ventilert gjennom et «hull» i veggen rett ut i felles gårdsrom med flere sameier. Dette var bare en av flere klager fra naboer. Det ble underveis i prosessen søkt om å kutte ut trappeheis. Universell utforming er viktig og dette ble avslått. Plan- og bygningsetaten fulgte opp og purret på manglende dokumentasjon flere ganger.»

Skatteetaten vil ikke kommentere enkeltsaker, men avdelingsdirektør Erik Nilsen skriver dette i en kommentar til TV 2:

«Vi gjennomfører våre kontroller på en så skånsom måte som mulig med tanke på at det er gjester i restaurantene. Samtidig må vi gjennomføre disse kontrollene når det er medarbeidere på jobb. Det er avgjørende at vi får gjort en gjennomgang med den enkelte ansatte og når virksomheten har gjort dette riktig, går dette som regel raskt. Vi tar innspill og tilbakemeldinger alvorlig og vurderer fortløpende vår gjennomføring av kontrollarbeidet.»