KREVER ETTERFORSKNING: Advokat Arild Humlen mener det er grunnlag for å spørre seg om ansatte i Nav har kjent til at regeltolkningen de praktiserte var i strid med internasjonale forpliktelser.
KREVER ETTERFORSKNING: Advokat Arild Humlen mener det er grunnlag for å spørre seg om ansatte i Nav har kjent til at regeltolkningen de praktiserte var i strid med internasjonale forpliktelser. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Riksadvokaten må starte politietterforskning av Nav

Det er straffbart å inngi falske eller uriktige anmeldelser. Det betyr at Nav-ansatte kan ha brutt loven, mener advokat Arild Humlen.

– Man må se for seg hvilken katastrofe dette har vært for de som har blitt anmeldt og straffet. Derfor bør man etterforske og se om det foreligger et anmelderansvar her, sier Humlen til TV 2.

Advokaten mener Riksadvokaten må vurdere om ansatte i Nav har kjent til at etatens tolkningen av EØS-regler har vært i strid med internasjonale forpliktelser.

– Det følger med et anmelderansvar for alle som anmelder straffbare forhold. Det gjelder også for offentlige etater og personer, minner han om.

Straffeansvar for uriktige anmeldelser

Humlen forklarer at offentlige etater kan få foretaksstraff dersom saken knytter seg til foretakets virksomhet. Men også enkeltpersoner i Nav kan ha et straffeansvar.

– Det ligger også et ansvar for den enkelte personen. Det er et straffeansvar, så hvis man har kommet med en anmeldelse som man skjønte, eller burde skjønt at var falsk eller uriktig, så har man et straffeansvar, sier han.

– Jeg mener Riksadvokaten bør sette i gang en etterforskning for å få det avklart. Det gjøres i alle andre sammenhenger der privatpersoner inngir uriktige anmeldelser, så det bør det være her, også, fortsetter han.

Avventer granskning

Setteriksadvokat Henry John Mæland skriver i en epost til TV 2 at han ikke vil kommentere om det er aktuelt å etterforske Nav.

– Som alle vet er det nedsatt et granskningsutvalg som blant skal granske Nav. Jeg har utover dette ingen kommentar til advokat Arild Humlens uttalelser, skriver Mæland.