ANTATT INNVANDRER: Statens naturoppsyn har merket og flyttet en genetisk viktig ulv i Engerdal, for å skjerme den fra jakt. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet / NTB scanpix
ANTATT INNVANDRER: Statens naturoppsyn har merket og flyttet en genetisk viktig ulv i Engerdal, for å skjerme den fra jakt. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet / NTB scanpix

En «genetisk viktig» ulv i Engerdal merket og flyttet

Statens naturoppsyn har merket og flyttet en «genetisk viktig» ulv i Engerdal, for å skjerme den fra jakt.

Ulven antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, og blir betegnet som «genetisk viktig» fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen, ifølge Nationen.

Den skal flyttes fordi det nå skal åpnes for lisensjakt på ulv i området 1. desember.

Ifølge en pressemelding fra Miljødirektoratet har ulven gjort skade på tamrein i området den var i.

– Vi flytter den for å unngå ytterligere skade på tamrein, og for å unngå at et genetisk viktig individ blir felt i lisensfellingsperioden som starter 1. desember, skriver Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, i pressmeldingen.

Ifølge Nationen jobber direktoratet nå med å finne et egnet sted å slippe løs ulven. Det vil skje et sted sentralt i ulvesonen, i et område hvor det ikke allerede er etablerte revir.