Trond (50) overlevde 90 minutter under snøen: Slik forklarer legene mirakelet

BODØ (TV 2): Trond Løkke fra Vesterålen ble tatt av skred og ble begravd under snømassene. Etter 90 minutter fant redningsmannskapene han i live. Hvordan er det mulig?

TV 2 fortalte torsdag historien til Trond Løkke (51) som ble tatt av snøskred etter en hyttetur på Trollfjordhytta 3. november.

På vei ned fra fjellet ble Løkke tatt av et skred. Han blir liggende rundt to meter under snømassen. Først etter 90 minutter blir han gravd ut i live av redningsmannskapene.

At noe slik skjer beskrives som unikt og svært sjeldent.

Trodde han var død

Frode Sørensen er overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og stod klar til å ta i mot Løkke da han kom med helikopter til sykehuset.

Traumeteamet trodde det verste.

TOK I MOT: Frode Sørensen, Overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Foto: Nils Ole Refvik
TOK I MOT: Frode Sørensen, Overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Foto: Nils Ole Refvik

– Vi tok imot en pasient som var klar, våken og orientert. Moderat nedkjølt. Han hadde fått en god stabiliserende behandling underveis til UNN, og det var helt fantastisk å kunne snakke helt adekvat med han i det han kom, forteller Sørensen.

– Hvordan har han overlevde under snøen så lenge?

– Trond har klart å puste under snøen. Dette betyr at Trond, til tross for snømassene som var pakket rundt han, klarte å gjøre pustebevegelser under snøen, forklarer Sørensen

Løs snø helt avgjørende

Dette har kroppen gjort også etter at han ble bevisstløs.

– Kroppen har gått i en CO2-narkose under snøen. I tillegg har luftveiene vært åpne, og ikke pakket med snø, forteller han.

Han sier snøskredet trolig har bestått av snø med løs konsistens.

– Det har vært betydelig oksygeninnhold som gjorde det mulig for Trond å nyttiggjøre seg av oksygenet fra snømassene. Desto løsere snømasser desto mer luft (oksygen) vil være tilstede i snømassene, sier Frode Sørensen.

I tillegg til dette ble Trond gradvis nedkjølt under snøen. Dette vet vi at medfører en gradvis reduksjon av kroppens metabolisme (stoffskifte), og dermed oksygenforbruk, forteller Sørensen.

REDDET: Mange mennesker deltok i redningsaksjonen - som endte med det best mulige utfallet.
REDDET: Mange mennesker deltok i redningsaksjonen - som endte med det best mulige utfallet.

– Hvor viktig er konsistensen på skredet for at man skal kunne overleve?

– Konsistensen på snøen er svært viktig av flere grunner. Dersom snøen er fuktig og tung vil sjansen øke for å bli skadet på grunn av selve snømassene.

– Videre fordi konsistensen i dette tilfellet tillot Trond å gjøre pustebevegelser, altså var ikke snøen så kompakt at den hindret pustebevegelsene under snøen. Videre må konsistensen ha vært av en slik art (løse snømasser) at Trond å hente ut tilstrekkelig med oksygen til at han overlevde og ikke fikk noen varige skader, sier Sørensen.

Fikk ikke panikk

Trond Løkke er en erfaren turmann og vant til å gå i fjellet. Han er i veldig god fysisk form.

– Hva hadde hans gode fysiske form å si for at dette gikk bra?

– Trond er supersprek og det har helt klart vært gunstig for utfallet. Blant annet vil kroppen til en godt trent person ha større motstandsdyktighet mot skader, og trente har bedre evne til å utnytte oksygen-beholdningen på en god måte.

– Videre klarte Trond, utrolig nok, å beholde roen under snøen – han fikk ikke panikk, dersom han hadde fått panikk ville det kunnet øke oksygen-forbruket betydelig, forteller Frode Sørensen, overleve ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Trond Løkke ble utskrevet fra UNN på ettermiddagen tirsdag 5. november, drøye to døgn etter den dramatiske hendelsen.

Psykisk krevende

Trond har kommet imponerende raskt til hektene.

– Med tanke på at han lå nesten 1,5 time under snøen og ble fraktet ut med en såpass lav kroppstemperatur er vi svært glade for dette utfallet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT).

– Psykisk er dette svært krevende for både han og alle de involverte i ulykken. Alle har fått tilbud om helsehjelp for å takle situasjonen de har vært igjennom, sier Klarp Solvang.

Kartlegging av fullstendig hendelsesforløp har startet, inkludert vurderingene før og under turen.

– Dette gjøres i tett samarbeid med alle involverte. Både Vesterålen Turlag og DNT er opptatt av å lære av ulykken.