PRISFORSKJELLER: Konkurransetilsynet offentliggjorde onsdag sin rapport om prisforskjeller i dagligvarebransjens innkjøpspriser.
PRISFORSKJELLER: Konkurransetilsynet offentliggjorde onsdag sin rapport om prisforskjeller i dagligvarebransjens innkjøpspriser. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

Konkurransetilsynet: Store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser

Flere leverandører gir dagligvarekjedene ulike innkjøpsbetingelser. I noen tilfeller er prisforskjellene så store at det kan være brudd på konkurranseloven, og det er Norgesgruppen som jevnt over får de laveste innkjøpsprisene.

Konkurransetilsynet har over tid jobbet med å kartlegge daglivarebransjen og har gjennomført uanmeldte kontroller.

Ulike innkjøpspriser

Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser.

I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare.

Se hele rapporten her

Resultatene viser at Norgesgruppen gjennomgående får lavere innkjøpspriser enn de andre dagligvarekjedene.

Det melder konkurransetilsynet på en pressekonferanse onsdag.

Bekymret

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Tilsynet er bekymret over at prisforskjellene påvirker konkurransesituasjonen mellom kjedene.

– Det kan skade konkurransen både på kort og lang sikt. På kort sikt kan det resultere i høyere priser for oss forbrukere. På lang sikt kan konsekvensen være at bedrifter gir seg i bransjen, eller lar være å etablere seg, sier Sørgard til TV 2.

Razzia

Tirsdag ble det kjent at både Freia-eier Mondelez Norge, Lilleborg AS og Norgesgruppen ble utsatt for uvarslede kontroller.

– Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for kontrollene. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sier Sørgard.

Tilsynet påpeker også at forhandlinger kan være bra for konkurransen, og at prisforskjeller kan være et naturlig resultat av forhandlingene, og at dette kan tjene forbrukerne.

Sjekket 2900 produkter

Konkurransetilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører. Konkurransetilsynet har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører. Tilsynet har kartlagt prisene på vel 2900 produkter. Dette utgjør om lag 25 prosent av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn sier de er glade for det grundige arbeidet som er gjort.

– Det som er viktig for næringslivet og forbrukere er at konkurranselovgivningen blir fulgt, slik at det er konkurranse på like vilkår mellom aktørene – særlig innenfor dagligvarebransjen, sier hun.

– Det har lenge vært bekymring for om prisdiskriminering i dagligvarebransjen har gjort det vanskelig for nye aktører å overhodet komme inn på markedet i Norge. Dette har vi hatt stort fokus på og er veldig tilfreds med at næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, ga en tydelig bestilling til Konkurransetilsynet, sier Kaltenborn.

Både Norgesgruppen og Orkla-selskapet Lilleborg AS har sagt de samarbeider med Konkurransetilsynet i saken.