Familien reagerer på politi-avgjørelse:

Christian (25) ble satt på glattcelle – døde like etter

GLAD: Den siste tiden Christian levde ble han kvitt rusen og begynte å få det bedre. Alt stoppet da han ble kastet på denne glattcella i Hammerfest.
GLAD: Den siste tiden Christian levde ble han kvitt rusen og begynte å få det bedre. Alt stoppet da han ble kastet på denne glattcella i Hammerfest. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2
Christian Mauno Sletten (25) ble hentet hjemme og satt på glattcelle uten at han forsto hvorfor. To dager senere tok han livet sitt. Familien reagerer på etterforskningen av saken.

Klokken 02 natt til 11. september 2018 banket det på døren til sokkeleiligheten i huset til familien Mauno Sletten i Hammerfest, der Christian Mauno Sletten (25) bor.

Det er politiet. De sier han må være med dem, og han blir med til politistasjonen, der han settes på glattcelle.

Politiet sier de mistenker ham for en voldshendelse tidligere på kvelden. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre.

Han blir hele natten på glattcellen, men når han avhøres ettermiddagen etter er det klart han ikke har noe med voldssaken å gjøre. Han får da dra hjem, etter 12 timer på glattcelle.

Den sønnen som kommer hjem til moren, er fullstendig forandret.

– Det var voldsomt traumatiserende for ham, han har klaustrofobi og slet med angst, og det å bli sperret inne slik uten grunn var veldig vanskelig for ham. Han slet også med tankene om at han var blitt mistenkt for en voldshendelse ut av det blå, og at denne mistanken hadde ført til at politiet kom og hentet ham, sier mamma Heidi Marie Mauno Sletten.

Christian hadde tidligere slitt med narkotikamisbruk, men var aldri tidligere dømt for vold. Den siste tiden hadde han begynt å få ting på riktig kjøl. Dagene etter pågripelsen er han svært fortvilet.

To dager senere tar Christian sitt eget liv.

Anmeldt

Familien sendte via sin advokat Benny Solheim en klage til Spesialenheten for politisaker.

I brevet argumenterer Solheim for at politiet burde gjort mer før de gikk til det dramatiske skrittet det var å reise hjem til noen midt på natten og pågripe vedkommende.

Han mente politiet hadde gjort feil, og politijuristen som vedtok pågripelsen og politifolkene som gjennomførte den ble derfor mistenkt i saken.

Et år etter har Spesialenheten for politisaker gjort sine undersøkelser, og har kommet med en konklusjon.

«Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist», står det nederst på brevet familien har fått fra spesialenheten.

– Her kommer de til hjem til en ung mann midt på natta og pågriper ham uten noe annet enn en vag beskrivelse fra personen som var utsatt for vold, sier Mauno Sletten.

Familien er ikke først og fremst opptatt av at noen skal straffes for det som skjedde med sønnen.

Det de først og fremst reagerer på, er måten Spesialenheten har gått fram.

– De eneste de har snakket med er påtaleansvarlig som tok avgjørelsen om pågripelsen, og de som gjennomførte dem. Altså de mistenkte, sier Mauno Sletten.

Moren kan ikke forstå hvorfor ingen andre ble kontaktet for å belyse saken.

– Ingen ringte oss, ingen ringte voldsofferet i saken, selv om de fra forklaringen til en av politifolkene i saken sier han hadde pekt ham ut som voldsutøver, noe det er en del tvil rundt om faktisk stemmer. Dette er bukken som passer havresekken, sier Mauno Sletten.

Kan klage

Spesialenheten for politisaker selv sier de har behandlet saken på vanlig måte.

– I denne saken vurderte vi at både bakgrunnen for pågripelsen og oppholdet i arresten ble tilstrekkelig belyst ved den etterforskingen som ble gjennomført, sier Liv Øyen, fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker til TV 2.

Hun understreker også at saken kan påklages til Riksadvokaten.

– Spesialenheten for politisaker skal etterforske og påtaleavgjøre saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten, jevnført påtaleinstruksen § 34-1. Spesialenhetens etterforsking følger reglene i straffeprosessloven og påtaleinstruksen, på samme måte som politiet gjør i saker de etterforsker, sier hun.

Hun understreker også at Spesialenheten er uavhengig av etterforsknings- og påtaleenhet, som ikke er underlagt politiet.

Spesialenheten er underlagt justis- og beredskapsdepartementet.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook